วัฒนธรรมองค์กร : Intangible Assets

หากต้องการผลที่แตกต่าง ...แต่ใช้วิธีเดิมๆ ...บ้าแน่

รวมข้อคิด ที่ชวนมองและเติมเต็มมุมมองกับในการเข้าร่วมสัมมนา "จุดประกายวัฒนธรรมองค์การ มวล." ครั้งที่ 1 ที่มีคุณบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอชอาร์ จำกัด ที่ปรึกษา/ผู้วางระบบการสร้างวัฒนธรรมองค์การของบริษัท ปตท. เคมิคอบ จำกัด (มหาชน) และคุณปรีชา ปลื้มจิตต์  ผู้ชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้เราชาวลัยลักษณ์ได้รู้จัก...เข้าใจ วัฒนธรรมองค์การ และ Show&Share :แนวทาง กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ได้มุมมองอะไรบ้างวันนี้

 • วัฒนธรรมองค์กรทำให้เกิดไม่ยาก การทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเราไม่ต้องซื้อเทคโนโลยีมา เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
 • วิทยากรเล่าว่า...คนในองค์กรส่วนใหญ่พูดมาก คิดมาก แต่ไม่ทำ หากเราจะขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร เราต้อง "No debate take action"
 • Action ที่มีคุณภาพ ต้องประกอบด้วย Knowledge & Skill & Heart มีคุณภาพท่ามกลางทรัพยากรที่มีจำกัด ใช้ทรัพยากรที่มีน้อยนิดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • คนที่เป็นคนเก่ง คนดี ในองค์กร หากเพียงเอาเท้าแช่น้ำ ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ โทษแต่อย่างใด แต่ก็เสียดายทรัพยากรที่มีค่า
 • หากแต่ถ้าคนเก่งคนดีในองค์กรเอาเท้าราน้ำ นอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กร
 • หากเราทำงานแล้วไม่ได้ผล หลากคน โทษ ดันทุรัง ...แต่แนวทางที่ดีให้เปลี่ยนวิธีการทำงาน
 • หากต้องการผลที่แตกต่าง ...แต่ใช้วิธีเดิมๆ ...บ้าแน่
 • หากต้องการผลที่แตกต่าง ...ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน
 • ...ถึงงานที่ทำสำเร็จแต่อยากได้งานที่ดียิ่งขึ้น ...ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพราะถ้าใช้วิธีการทำงานเดิมๆ จะให้ถึงสุดยอดก็ยาก
 • การตั้งเป้าหมายสูงก็เป็นการสร้างทีม work เพราะการตั้งเป้าสูงจะต้องอาศัยเพื่อน ทำคนเดียวไม่ได้
 • วัฒนธรรมองค์กร เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ที่ทุกองค์กรมีไม่เหมือนกัน และทำให้องค์กรอยู่รอด มีชีวิตและเติบโต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความได้เปรียบการมีชีวิต สร้างความได้เปรียบด้านจิตใจ
 • การเสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ เริ่มจากการค้นหา...สร้างกลไกวิธีการสร้าง ปลูกฝัง ให้คนเห็นภาพแตกต่าง และโดน...ปลูกฝัง ทั้งแบบ Out Side In และ Inside Out เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยากได้
 • จากคำถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาวันนี้ ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาโดยนำเอาเครื่องมือต่างๆ มาใช้ ทั้ง Competency และรวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งวันนี้ทำให้เรารู้ว่า...เราต้องประยุกต์ใช้เครื่องมือทั้งสองนี้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำเครื่องนี้มาขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายขององค์กร

เบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะ พรุ่งนี้ work shop และจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อนะคะ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม (เม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ น้องเมย์

เรื่องวัฒนธรรมองค์กร เป็นอะไรที่พูดยากจริง ๆ บางครั้ง บางอย่าง เราอยากให้เกิด แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักหลงลืมไปนั่นคือ การยั่งยืน และที่สำคัญ ผู้บริหาร ต้องทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราด้วย

วัฒนธรรมดี ๆ มักจะหายไป เพราะการกระทำของผู้บริหาร

อ้อ รออ่าน workshop อยู่นะคะ

อิอิ