ปัจจุบันการกินอาหารของบางคน เพียงวันละ 2 มื้อเท่านั้น คือ มื้อเที่ยง และมื้อเย็น ขาดมื้อเช้าไป ด้วยเหตุผลหลายอย่าง อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด เพราะช่วงระยะเวลาอาหารมื้อเย็นถึงอาหารมื้อเช้า แม้จะเป็นช่วงเวลาที่เราพักผ่อนก็ตาม ร่างกายยังคงเผาพลาญสารอาหารตามปกติ มีผลให้น้ำตาลในเลือดต่ำลง ดังนั้นหากไม่รับประทานอาหารเช้าเพิ่มเข้าไป ร่างกายก็จะดึงสารอาหารที่สะสมสำรองไว้ในยามจำเป็นในร่างกายมาใช้แทน จากกลไกดังกล่าวจึงทำให้คนที่ขาดอาหารเช้ารู้สึกอ่อนเพลีย อารมณ์เสีย หงุดหงิด อาจถึงขั้นหน้ามืด เป็นลมได้ เนื่องจากสมองได้รับน้ำตาลกลูโคสไปหล่อเลี่ยงไม่เพียงพอ