http://www.ziddu.com/download/1934166/clound.pdf.html

ตามลิงค์ข้างบน ผมได้ทำใบงานนี้ขึ้นมาสอนเด็กๆ ให้ได้ดูรูปจริงและตอบคำถามให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้รู้จักชนิดของเมฆเพิ่มขึ้น ก็ลองนำไปใช้ดูครับ

 

ส่วนอีกใบงานหนึ่งเป็นใบงานให้นักเรียนตอบชื่อกลุ่มดาว ที่ทำใบงานนี้ก็เพราะอยากให้นักเรียนรู้จักกลุ่มดาวที่น่ารู้จัก ส่วนคำตอบนั้นครูผู้สอนคงต้องค้นคว้าเองนะครับ แต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนครับ

http://www.ziddu.com/download/1934196/starg.pdf.html