อยู่ด้วยความศรัทธาในตนเอง เพียงแค่เราเชื่อในตนเอง ในสิ่งที่ดีงามที่เรามีอยู่ในตัวตนของเรา แม้ว่า..รอบด้าน..มองเรา..อย่างไร หากเพียงแค่เรารักและศรัทธาในตนเอง...เพียงพอแล้วที่เราจะยืนหยัดท่ามกลาง..ความรุ่มร้อนรอบด้านได้...

 

 

 

"จงควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้...คือ "จิตใจ" ของเราเอง"

นี่คือ..กำลังใจจาก "เพื่อนที่รักคนดีคนหนึ่ง"
ในยามที่ทดท้อบ้างในบางครั้ง...จากกระแส..สังคม

 

หากยามที่เราไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่กระแสนั้น...ต้องการ
เราอาจ "เจ็บ"...และหากเราไม่ "ควบคุม"..."ตน"..และ "จิต"..แล้ว
เราอาจเพลี่ยงพล้ำ...ต่อ"ใจ"..ที่ทดท้อนั้นได้

 

หาก..ลุกได้แม้อาจยังเหนื่อย...ล้า
ก็จำ...ต้องลุก...เพราะหากล้ม..
เราอาจล้ม..."นาน"...เพราะมัวทดท้อ

 

จง...เลือกที่จะให้..."โอกาส"..
แก่ตน...ในการควบคุม..."จิต" ที่มีอยู่
และลุกทำหน้าที่ "แห่งชีวิต"...ต่อไป