Mindmap...น่าทึ่ง ไม่น่าเชื่อ "อสม."

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นในภาพความเข้าใจ ที่เกิดจากการรับรู้...และสัมผัสได้...ด้วยเจตนาที่ดีงาม มองผ่าน Mind' eye

          จากการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานไตรภาคีฯ ได้มาทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพภาคประชาชน” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา เอื้อให้เกิดเวทีขึ้นโดย สอ.เขาปู่ สิ่งที่ผู้บันทึกได้พบเจอ...Mindmap...

 

 

 

 

          Mindmap ที่ผู้บันทึก...Capture ออกมา...เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพความเข้าใจ ที่เกิดจากการรับรู้...และสัมผัสได้...ด้วยเจตนาที่ดีงาม มองผ่าน Mind' eye

 

"น่าทึ่ง...ไม่น่าเชื่อ"

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     อยากจะกล่าวคำขอบคุณ (สักพันครั้ง) ทีช่วยเหลือทั้งร่วมเป็นวิทยากร, Capture กระบวนการฯ และคอยช่วยเหลือเพิ่มแรงใจให้ทีมงานฯและผม ตลอดมาและจะตลอดไป ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อสรรสร้าง "ชุมชนพึ่งตนเองด้วยปัญญาตัวเอง" ต่อไป
Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

การทำงานจากฐานความเชื่อ

ในความสนใจที่สนใจ..เรื่อง "ปัญญา" ของคน
ไม่ว่าจะเป็นใครอะไร...อย่างไง
ต่างมี "กระบวนการทางปัญญา"...ให้ศึกษา
แต่ที่..ดูน่าท้าทาย
คือ...ในกลุ่มคน...ชาวบ้าน..
ที่ไม่ใช่แพทย์ ดอกเตอร์...นักวิชาการ ฯลฯ
ที่อยู่ได้..บางครั้งไม่ต้องอาศัย "ใบปริญญา"..ใดใด
แต่หากดำรงอยู่...อย่างชาญฉลาด
อย่างที่เราเรียกว่า..มี"ภูมิปัญญา"..นี่สิ
เป็นสิ่งที่เราควรค้นหา...ความงดงามทางปัญญานั้น
เพื่อ...ดำรงอยู่
และส่งเสริม...
สิ่งที่เรา (คุณชายขอบ...และทีม)กำลังทำนั้น...เป็นจริต..ที่เราในทีมมีตรงกัน
นั่นคือ...ความเชื่อ...ในสิ่ง-งานที่ทำ
และนี่เป็นเพียง...สิ่งเล็กๆ..บางส่วนที่ควรพึงเสนอได้
จึงได้นำมาตีพิมพ์...