จากการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานไตรภาคีฯ ได้มาทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพภาคประชาชน” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา เอื้อให้เกิดเวทีขึ้นโดย สอ.เขาปู่ สิ่งที่ผู้บันทึกได้พบเจอ...Mindmap...

 

 

 

 

          Mindmap ที่ผู้บันทึก...Capture ออกมา...เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพความเข้าใจ ที่เกิดจากการรับรู้...และสัมผัสได้...ด้วยเจตนาที่ดีงาม มองผ่าน Mind' eye

 

"น่าทึ่ง...ไม่น่าเชื่อ"