นั่งอยู่ในรถ...ร่วมเดินทางกับท่าน รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ และกลุ่มเพื่อนนักศึกษา ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเดินทางไปร่วมงานพระราชทานพิธีเพลิงศพ คุณยายของท่าน ผศ.ดร.สันติ  วิจักขณาลัญฉ์ ณ จังหวัดสุรินทร์...เป็นการเดินทางที่เราทุกคนไปด้วย "ใจ"...ที่ไร้เงื่อนไขใดใด..เพียงเพื่อ..เราทุกคนมีจุดร่วมของความคิดเดียวกัน คือ..."ควรจะ...ไป"

          ขณะเดินทางได้ Online ไปด้วยและเข้าติดตามอ่าน Blog gotoknow.org ความคิดและความรู้สึก...ที่ Think แว๊บ...เข้ามา..และบันทึกไว้ในบันทึก...นั่นคือ

 

ชุมชนแห่งความรัก...

อ่านแล้ว..รู้สึก..ถึงความงดงาม
จิต...ใจ
ที่ "มนุษย์"...ควรจะมีให้กัน
หากแต่...ทำไม..."มนุษย์"
ไม่หยิบยื่น...ให้กัน

.....
เพราะเพียง...แค่...โน้มใจ
อันอ่อนโยน...ที่ซ่อนอยู่ในทุกคน..หากัน
มอบ "รัก"...ที่มี...ให้


ด้วยหัวใจ "รัก"...ที่ไร้ "เงื่อนไข"


คน ชุมชน สังคม


จะสงบ...และสันติสุข...ยิ่งขึ้น

 

 

                                               18 มีนาคม 2549
                                                11.35 น.