จาก.."น้องที่ดีที่รักเรา"(น้องแหม่ม)...ส่งข้อความดีดี..ที่อบอวลด้วยความรักและหวังดี...มาให้ "พี่และน้อง"...เพื่อสติ...ที่ "นิ่ง"...

 

 

 

ก่อนจากไป...น้องแหม่ม...ยังทิ้ง

สิ่งที่คง...สติ...เราไว้อีกครั้ง

"เราต้องไม่อาศัย...พึ่งพิง...จิตวิญญาณ...ของคนอื่น

นั่นคือ...

เราต้องอยู่ได้ด้วย "จิตวิญญาณ"...ของเราเอง"