KM Technology – EPSS

EPSS – Electronic Performance Support Systems ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการบริหารความรู้

บังเอิญไปอ่านหนังสือเรื่อง KM technology มา เห็นว่าระบบ EPSS เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความรู้ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ก็เลยอยากแบ่งปันความรู้ โดยจะอธิบายย่อๆ ส่วนใครที่สนใจติดตามต่อได้ตามเว็บและหนังสือแนะนำด้านล่างค่ะ

EPSS – Electronic Performance Support Systems ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการบริหารความรู้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิผลที่สุดอีกวิธีหนึ่ง โดยระบบ EPSS จะใช้ฐานข้อมูล ( ข้อความ รูปภาพหรือเสียง) และฐานความรู้ ในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลไปยังส่วนต่างๆขององค์การ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ และใช้บุคลากรน้อย ระบบนี้มีส่วนประกอบหลายอย่างอันได้แก่ การฝึกอบรบแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Training ) ซอฟต์แวร์เพื่อการประยุกต์ใช้และเพื่อผลิตผล ตลอดจนระบบที่สร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญและการให้ข้อมูลป้อนกลับ EPSS สามารถทำงานได้ในหลายลักษณะ โดยมันจะรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างในระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้พนักงานทำการผลิตและซ่อมแซมส่วนต่างๆของกระบวนการผลิต และช่วยฝ่ายบริการลูกค้าในการคาดคะเนปัญหาของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานสามารถถามคำถามเข้าสู่ตัวระบบได้อย่างถูกต้อง

องค์ประกอบของ EPSS จะประกอบด้วย 9 ส่วนหลักๆ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีประโยชน์ ดังนี้ 1. Competency Profile –เป็นบันทึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆของบุคลากร เช่น ความรู้ เจตคติ ทักษะ ระดับการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ทราบว่าพนักงานมีประวัติการทำงานอย่างไร ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือ จัดโปรแกรมการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม 2.Expert Knowledge Base – เป็นข้อมูลภายนอกองค์กรเช่นตลาด ลูกค้า คู่แข่ง รวมถึงข้อมูลภายในองค์กร เช่น นโยบาย กระบวนการ และ ข้อมูลด้านการเงิน จะมีการจัดข้อมูลใหม่ ( Mapping&Structuring) เพื่อให้พนักงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้ 3.Online help – เป็นการช่วยเหลือด้วยคำปรึกษาผ่านหน้าจอของผู้ใช้งาน 4.Integrated training and Job Aids – ระบบจะช่วยเหลือในการทำงานแก่พนักงาน ให้คำอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจบางอย่าง 5.Electronic Integrated Reference Systems-ในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานในแต่ละด้านขององค์กร เช่นคู่มือการซ่อมบำรุง ขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยพนักงานได้ 6.online Documentation 7.Monitoring Assessment and Fedback system – ระบบนี้จะตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของกิจกรรมของผู้ใช้ 8. Links to External Applications –ช่วยให้พนักงานสามารถใช้ซอฟต์แวร์หลายชนิดได้ในเวลาเดียวกัน 9.System Information – ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากๆให้มีความทันสมัยได้ ประโยชน์ของ EPSS 1.EPSS จะช่วยเพิ่มทักษะทางสังคมและทางปัญญาแก่พนักงาน ด้วยการนำเสนอข้อมูลความรู้ คำปรึกษา และความช่วยเหลือในเวลาที่จำเป็น 2.ช่วยให้พนักงานเรียนรู้ได้ 3 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การนำเอาข้อมูลป้อนกลับจากระบบมาปรับปรุงแก้ไข พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับงานนั้นๆทั้งก่อนใช้งานและหลังจากเกิดข้อผิดพลาดในขณะใช้งาน 3.การสร้างความรู้ใหม่ พนักงานจะพัฒนาเทคนิค วิธีการและขั้นตอนการทำงานใหม่ๆ 4.การรวบรวมความรู้ EPSS จะช่วยรวบรวมโดยอาศัยกระบวนการต่างๆ

More information : - มาร์ควอต์,ไมเคิล เจ.การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้.--กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท,2548 http://www.pcd-innovations.com/what_is_epss.htm http://www.pcd-innovations.com/knowledge_management.htm http://www.pcd-innovations.com/case_studies.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน New 4737603

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1950, เขียน: 03 Aug 2005 @ 09:28 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

333
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

บังเอิญไปอ่านหนังสือเรื่อง KM technology มา เห็นว่าระบบ EPSS เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความรู้ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ก็เลยอยากแบ่งปันความรู้ โดยจะอธิบายย่อๆ ส่วนใครที่สนใจติดตามต่อได้ตามเว็บและหนังสือแนะนำด้านล่างค่ะ EPSS – Electronic Performance Support Systems ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการบริหารความรู้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิผลที่สุดอีกวิธีหนึ่ง โดยระบบ EPSS จะใช้ฐานข้อมูล ( ข้อความ รูปภาพหรือเสียง) และฐานความรู้ ในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลไปยังส่วนต่างๆขององค์การ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ และใช้บุคลากรน้อย ระบบนี้มีส่วนประกอบหลายอย่างอันได้แก่ การฝึกอบรบแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Training ) ซอฟต์แวร์เพื่อการประยุกต์ใช้และเพื่อผลิตผล ตลอดจนระบบที่สร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญและการให้ข้อมูลป้อนกลับ EPSS สามารถทำงานได้ในหลายลักษณะ โดยมันจะรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างในระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้พนักงานทำการผลิตและซ่อมแซมส่วนต่างๆของกระบวนการผลิต และช่วยฝ่ายบริการลูกค้าในการคาดคะเนปัญหาของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานสามารถถามคำถามเข้าสู่ตัวระบบได้อย่างถูกต้อง องค์ประกอบของ EPSS จะประกอบด้วย 9 ส่วนหลักๆ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีประโยชน์ ดังนี้ 1. Competency Profile –เป็นบันทึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆของบุคลากร เช่น ความรู้ เจตคติ ทักษะ ระดับการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ทราบว่าพนักงานมีประวัติการทำงานอย่างไร ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือ จัดโปรแกรมการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม 2.Expert Knowledge Base – เป็นข้อมูลภายนอกองค์กรเช่นตลาด ลูกค้า คู่แข่ง รวมถึงข้อมูลภายในองค์กร เช่น นโยบาย กระบวนการ และ ข้อมูลด้านการเงิน จะมีการจัดข้อมูลใหม่ ( Mapping&Structuring) เพื่อให้พนักงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้ 3.Online help – เป็นการช่วยเหลือด้วยคำปรึกษาผ่านหน้าจอของผู้ใช้งาน 4.Integrated training and Job Aids – ระบบจะช่วยเหลือในการทำงานแก่พนักงาน ให้คำอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจบางอย่าง 5.Electronic Integrated Reference Systems-ในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานในแต่ละด้านขององค์กร เช่นคู่มือการซ่อมบำรุง ขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยพนักงานได้ 6.online Documentation 7.Monitoring Assessment and Fedback system – ระบบนี้จะตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของกิจกรรมของผู้ใช้ 8. Links to External Applications –ช่วยให้พนักงานสามารถใช้ซอฟต์แวร์หลายชนิดได้ในเวลาเดียวกัน 9.System Information – ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากๆให้มีความทันสมัยได้ ประโยชน์ของ EPSS 1.EPSS จะช่วยเพิ่มทักษะทางสังคมและทางปัญญาแก่พนักงาน ด้วยการนำเสนอข้อมูลความรู้ คำปรึกษา และความช่วยเหลือในเวลาที่จำเป็น 2.ช่วยให้พนักงานเรียนรู้ได้ 3 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การนำเอาข้อมูลป้อนกลับจากระบบมาปรับปรุงแก้ไข พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับงานนั้นๆทั้งก่อนใช้งานและหลังจากเกิดข้อผิดพลาดในขณะใช้งาน 3.การสร้างความรู้ใหม่ พนักงานจะพัฒนาเทคนิค วิธีการและขั้นตอนการทำงานใหม่ๆ 4.การรวบรวมความรู้ EPSS จะช่วยรวบรวมโดยอาศัยกระบวนการต่างๆ More information : - มาร์ควอต์,ไมเคิล เจ.การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้.--กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท,2548 http://www.pcd-innovations.com/what_is_epss.htm http://www.pcd-innovations.com/knowledge_management.htm http://www.pcd-innovations.com/case_studies.htm

เด็ก ม.อ.
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
ดีมากเลยคับผมต้องการหาเรื่องนี้อยู่พอดีเลยขอบคุณมากน่ะครับที่โพสต์ไว้
ya
IP: xxx.9.8.76
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

กำลังศึกษาเรื่อง LMS และ EPSS อยู่พอดี

ขออนุญาตนำข้อมูลไปนำเสนอในการศึกษาของผมนะครับ

soda
IP: xxx.26.59.94
เขียนเมื่อ 

พอดีต้องทำเรื่อง EPSS อะค่ะ แต่ว่าหาข้อมูลแล้วในห้องสมุดไม่มีหนังสือเลยอะค่ะ ไม่ทราบว่าใครพอจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือแนะนำบ้างมั้ยคะ ช่วยหน่อยค่ะ