ชำนาญการพิเศษ

          

           จบแล้ว กับการพัฒนาก่อนการส่งผลงานวิชาการเพื่อขอและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ จากการที่ ต้องเข้าอบรมเพื่อพัฒนา เมื่อวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2551 ที่พัทยา ที่ผ่านมานั้น ทำให้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย เห็นครูผู้ใฝ่รู้ที่จะพัฒนาตนเอง มากมาย รุ่นนี้มากกว่ารุ่นอื่น ตั้ง 369 ท่าน โดย มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้  เรื่องความรู้นั้น เริ่มตั้งแต่ 

  • มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
  • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลงาน
  • การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน(สมรรถนะหลัก)
  • การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน(สมรรถนะประจำสายงาน)
  • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  • การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามแบบวฐ 2/1
  • การจัดทำผลงานวิชาการ

        นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการทดสอบก่อนจบการอบรม ดูแล้วเวลา 5 วัน กับการอบรมครั้งนี้แล้ว อย่างที่ท่านวิทยากรพูดไว้ว่า "ด้วยวัยขนาดนี้ " เพราะว่าผู้เข้าอบรมนั้นจริงๆแล้วมีหลากหลายวัย บางคนก็เครียดบ้าง สนุกบ้าง กังวลบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาของ วัยขนาดนี้ แต่กระนั้นเองก็ผ่านมาได้ด้วยดี

       กลับมาก็คงต้องมาวางแผนการทำงานการสอนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์ใหม่ๆ

คำสำคัญ (Tags)#ครูเสือ#อ.3

หมายเลขบันทึก: 193993, เขียน: 13 Jul 2008 @ 22:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงเสือและครูองุ่นครับ