วันนี้นั่ง...อยู่ท่ามกลางลมพัดเย็น ณ เวทีไตรภาคี ฯ โดยมี สอ.เกาะเรียน เป็นเจ้าภาพเอื้ออำนวยเวที...ความสงบ..ของพื้นที่ในบริบทบรรยากาศ ผู้บันทึกซึมซับได้..ความพร้อม..ของคนพื้นที่ที่มุ่งพัฒนา..ชุมชน..แห่งชุมชน..ผู้ใหญ่เพ็ญ..เปิดประเด็นถามว่า ผู้บันทึก..คิดเห็นหรือเข้าใจอย่างไรกับคำว่า "คนรุ่นใหม่"..หากแต่ยังไม่ทันได้ตอบ..น้าผู้ใหญ่ก็อธิบายว่า.."คนรุ่นใหม่ที่ชุมชนมอง..คือ..คนที่เข้าเรียนในระบบ เป็นไปตามระบบ..อยู่แต่ในตำรา..ห้องสมุด..หากแต่ขาดการลงบริบทพื้นที่ เป็นผู้มีความรู้ตามระบบ"..น้าผู้ใหญ่..คาดหวังอยากให้..คนรุ่นใหม่..ตามที่ให้นิยามไว้..มีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า คือ คนในพื้นที่...ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์แห่งชีวิต..ร่วม..แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างมุ่งหวังพัฒนาชุมชน..ถิ่นฐานเดิม น้าผู้ใหญ่เชื่อว่า พลังของคนรุ่นเก่าที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ร่วมกับพลังของคนรุ่นใหม่ที่ยังสดใสด้วยความรู้..ที่มี ต่างผนึก..พลังแห่งสร้างสรรค์พัฒนา...ชุมชนแห่งตน..อยู่

 

         

           บรรยากาศ..แห่งการพูดคุย "ผู้ใหญ่เพ็ญ"..."พี่แดง-ประธานกรรมการ สกย.บ้านพรุนายทอง จำกัด"..."พี่นรินทร์-ส.อบต.คลองใหญ่"... "พี่หรอย"..."พี่สาย"..."คุณชายขอบ"...และ "ผู้สังเกตการณ์" ...แหลง(พูด) ด้วยบรรยากาศที่อบอวลด้วยความ "เย็น"..แต่เปี่ยมด้วยพลังที่ต้องการขับเคลื่อนก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง...ลมพัดเย็นสบาย..ถ้อยทีถ้อยอาศัยในความคิดเห็น..ภายใต้การยอมรับซึ่งกันและกัน..ในสังคม..ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนนี้...หากแม้บางครั้งการแลกเปลี่ยนจะต่างมุมมองที่แตกต่าง..หากภายใต้ "มิตรภาพแห่งความไว้วางใจ"...บรรยากาศในเวทีจึงมีแต่ความสุข..เพราะต่างมีเป้าหมายเดียวกัน..นั่นคือ.."พัฒนาชุมชนแหล่งถิ่นฐาน..บ้านเกิด"

 

          กระบวนการทางปัญญา..ที่ผู้บันทึก..พบเจอ..คือ..ภาพแห่งความเข้าใจ (Mental Model) เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน..โดนเน้นมาที่กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพ ภายใต้ภาพแห่งความเข้าใจนั้น..ต่างเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์เดิมที่มีอยู่..ของแต่ละบุคคล..ที่แหลง(พูด)มาเพื่อ..พบหาข้อสรุปที่ลงตัวภายใต้บริบทแห่งชุมชนนี้..ภายใต้..การไร้ระเบียบ..หากแต่สมดุล..นั่นคือ... "แผนพัฒนาสุขภาพชุมชนคนเกาะเรียน"...