เทคนิคการเพาะถั่วงอกให้อ้วน

เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2551  ผมได้จัดอบรมโครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  (GAP)  เกษตรกรในพื้นที่  หมู่ที่  3  ตำบลสินเจริญ  อำเภอพระแสง  ได้นำเสนอประเด็นเทคนิคการเพาะถั่วงอกให้อ้วน  ประกอบด้วย
           1.  คัดเมล็ดถั่วเขียวที่เสียออกให้หมด  แล้วล้างน้ำเปล่าให้สะอาด
           2.  นำเมล็ดถั่วเขียวที่ล้างแช่ในน้ำอุ่น  (น้ำร้อน  1  ส่วน  น้ำเย็น  1  ส่วน)    แช่ไว้ 
1  ชั่วโมง  แล้วตักเมล็ดถั่วเขียวที่ลอยออกไปทิ้ง  ส่วนเมล็ดถั่วเขียวที่เหลือให้แช่น้ำทิ้งไว้       1  คืน
           3.  นำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่ไว้ใส่ในถังเพาะ (ถังน้ำเจาะรูที่ก้นถัง)  กะประมาณ  ถังน้ำ  ออกเป็น  8  ส่วน  และตักเมล็ดถั่วเขียวใส่ถังน้ำแค่  1  ส่วน
           4.  นำฟองน้ำปิดทับเมล็ดถั่วเขียว  และกระเบื้องทับบนฟองน้ำอีกทีหนึ่ง  เทคนิค  การทับยิ่งแน่นมากเท่าไหร่ถั่วงอกก็จะอ้วนดีมากขึ้นครับ
           5.  รดน้ำให้ความชื้น  เหมือนคนไข้รับประทานยา   (เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน)
           6.  ประมาณ  2-3  วัน  เก็บถั่วงอกรับประทานและจำหน่ายได้ครับ

                                                                     สนใจติดต่อ  โทร.0817989081 (เรศ)