เมื่อยุคสมัย..ที่มีการคิดจากฐานพฤติกรรมนิยม(Behaviorism)..ที่มองมนุษย์เพียงแค่  "สิ่งเร้า"<--------> "การตอบสนอง"...พบเกิด..ช่องว่าง..ระหว่างสองสิ่งที่คนเชื่อฐานคิดนี้..ยากที่จะหาคำตอบอธิบายปรากฏการณ์ระหว่างช่องว่างนี้ได้...ว่าสิ่งที่เร้าที่เข้าไป..ทำไมตอบสนองออกมาเช่นนี้...หรือ "สมองมนุษย์"..มีเพียงเท่า "หนู"..หรือ.."สุนัข"..ที่นำมาทดลองเพื่อหาคำตอบของ "สิ่งเร้าและการตอบสนอง"..แค่นั้นเองหรือ..

          ฐานคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้ในอีกกลุ่มที่ไม่ได้เกิดมาใหม่หากอาจมารุ่งโรจน์ในช่วงภายหลัง คือ "พุทธิปัญญานิยม" (Cognitive Theory)..ต่างแสวงให้ได้มาที่คำตอบ..ของช่องว่าง"สิ่งเร้า"<--------> "การตอบสนอง" ทำให้พบความงดงาม "ทางปัญญา"..ที่เกิดมากกว่าจะมองเพียงเนื้อเยื่อหรือเซลล์สมอง..แต่หากมองลึกลงไปใน จิต = Mind ที่เชื่อมโยงมาสู่ ทางกาย = Physical พบกลไกที่มากมายที่ "สมองของมนุษย์"....ทำงาน..มากกว่าปล่อยสารเคมีและกระแสพลังงานเท่านั้น..หากสิ่งสำคัญที่เกิดคือ "กระบวนการเรียนรู้"..ที่ "มนุษย์"..รับรู้ผ่านสื่อสัมผัสทางธรรมชาติในร่างกายและเกิดการไปประมวลผล..ที่ซับซ้อยมากมายหลายกลไก อาทิเช่น เกิด Cognitive load(ง่ายๆ ขอใช้แทนคำว่า "นึก-คิด"และดึงออกมา) การ Encoding หรือใส่รหัสเข้าไปในสมองอาจเป็นทั้งภาพ เสียง หรือคำพูด  Imagery หรือภาพความนึกคิด  และมีอีกมากมายกลไกที่น่าทึ่ง..และมหัศจรรย์...แล้วค่อย Representation ออกมา..ที่บ่งบอกว่า "เรารับรู้ต่อ...นั้นอย่างไร" (Cognitive Process)

   cogpic คำถาม..มีอยู่ว่ากลไกเหล่านั้นเกิดได้กับทุกคน..ทุกเพศ ..ทุกวัยหรือไม่..อย่างไร?...

"แน่นอนคะ"..เพราะไม่ว่าจะเป็นอะไร..ยังงัย..กลไกทางสมองเหล่านี้เกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขเดียว..คือ.."ความเป็นมนุษย์"...จะมากหรือน้อย..ก็แตกต่างกันออกไปตามความเป็น "ปัจเจคบุคคล"...เราอาจมองเห็นความงดงามที่ได้งอกงาม..ออกมาเป็น "ความคิด"..ที่บ่งบอกถึงความมี "ปัญญา"..ของคนคนนั้นและสิ่งเหล่านี้...ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองด้วย "ใบปริญญา"..ใดใดไม่...

 

          ดังนั้น..มนุษย์..หากดูแลเฉพาะที่กาย..หากไม่ดูแลที่ใจ..ก็ยากที่จะฟื้น..สภาพ..ได้อย่างรวดเร็วและเต็มเปี่ยมด้วยพลัง..แห่งชีวิต

 

............................