หลังจากที่ได้รับการชักชวนจาก..ใครบางคน..ในทำนองมาเขียน "บันทึกใน Blog gotoknow.org กันเถอะ" ..หลายครั้งหลายครา..เกิดครุ่นคิดและทบทวน จนเกิดอาการ "Think แว๊บ" ว่า..

    เขียนบ้างก็น่าจะดีเพราะเท่าที่เข้ามา ลปรร. ยังมีบางประเด็นที่มีการ ลปรร. กันน้อยมาก..นั่นคือ..เรื่อง "ความ.."ในใจ"..คืออะไร..ความ + ในใจ หรือ ความใน+ใจ...หรือ...สุดแท้แล้วแต่การนิยาม (ไม่ปิดกั้นจินตนาการ)..แต่ที่ตั้งใจจริงๆ นั่นคือ..เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้...สำหรับการดูแลทางด้านจิตใจ..ของคน ชุมชน สังคม โลก...

    เมื่อเกิด "Think แว๊บ" จึงได้ร่วม ลปรร. กับ "เพื่อนที่รักคนดีคนหนึ่ง"...ที่ได้ร่วมอุดมการณ์และจิตวิญญาณแห่งความเชื่อในความเป็น "มนุษย์" ผู้มีความงดงามแห่งปัญญา อย่างไร้เงื่อนไขใดใด..จึงได้แวะเวียนเข้ามา..เพื่อบทบาท..อีกหนึ่งบทบาท..ในเวที ลปรร. แห่งนี้...

 

 

 

หากมองใคร..สักคนด้วย Mind' eye จะทำให้เราเข้าใจในเขา

อย่างไร้เงื่อนไขใดใด

...

หากเรามองใครด้วย Mind'eye มองลึกลงไปในเจตนาที่ดีงาม 

หาใช่การมองเพียงแค่คำพูด อารมณ์ พฤติกรรม หรือการกระทำใดใดก็ตาม...

ย่อมทำให้ใจเรา..ละมุนละไมและเบิกบานต่อการที่จะ

"ให้"...ด้วยใจที่อยากจะให้

เกิดความเข้าใจอย่างมีความหมายยิ่งขึ้น

(Meaningfull ---> Understanding)