คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึงโรงเรียนท่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 ลงไป เป็นโรงเรียนท่มีข้อจำกัดหลายอย่าง อาทิ ครูไม่ครบชั้น งบประมาณน้อย ขาดสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ส่วนมากตั้งอยู่ในชนบทพื้นที่ห่างไกล เด็กที่เข้าเรียนจึงเป็นเด็กในชุมชนที่ ส่วนมากจะขาดแคลน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนต่ำ(ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่ำ)  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (2)

แวะมาเยี่ยม

น่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่า เมื่อปัจจัยไม่เอื้อ กระบวนการน่าจะเอื้อ ไม่ว่าจะกระบวนการบริหาร การสร้างขวัญกำลังใจ การให้โอกาสต่าง ๆ ที่มีแต้มต่อโรงเรียนที่มีปัจจัยพร้อม กระบวนการนิเทศ ต้องช่วยให้มาก นวัตกรรมที่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยครูคนเดียวทุกกลุ่มสาระทุกชั้นน่าจะเป็นทางเลือกนะ หลายฝ่ายช่วยกันน่าจะดีนะครับ

คุณครูพรทิพา พานเข็ม
IP: xxx.26.2.92
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านศน.ละดา ดอนหงษา

เห็นด้วยกับท่านหัวหน้ายืนยง ราชวงษ์ ที่ให้ข้อคิดที่ดี เพราะที่โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณครูรวมผอ.ด้วย 5 คน เปิดสอน 8 ชั้นเรียน ในบางครั้งการสอนก็ไม่จำ เป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนานักเรียนมากมาย สิ่งแรกที่ใช้เป็นสื่อที่ประทับใจในความต้องการที่นักเรียนจะเรียนคือ ตัวคุณครู อาทิเช่น การพูดคุย ความเอื้ออาทรที่คุณครูมอบให้กับนักเรียน ความใกล้ชิดสนิทสนม สังเกตง่าย ๆ คือเมื่อคุณครูมาถึงโรงเรียนแล้วนักเรียนจะไม่ยอมหนีจากคุณครูไปเล่นที่ไหน จะอยู่ใกล้ๆคุณครูพูดคุยสารพัดอย่างที่นักเรียนได้พบได้เจอจากที่บ้าน และระหว่างเดินทางมาโรงเรียน คุณครูมือก็ทำงานไป ปากก็ เออ...เออ ไป เพื่อให้ได้รู้ว่าเราให้ความสนใจเขา พอถึงเวลาเรียนจริง ๆ พูดคุยกับเขาดีๆ สอนไปยกยอไป และให้รางวัลบ้างเป็นบางครั้งอาทิเช่น รางวัล เช่น คนอ่านเก่ง เขียนสวย เสร็จทันเวลา วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน นักเรียนในชั้นก็จะเวียนกันได้จนครบเกือบทุกคน (รางวัลของคุณครูคือ ยางลบสวย ๆ ดินสอแท่งงาม ๆ หรือกบเหลาดินสอแปลก ๆ จะช่วยได้เยอะในการเป็นตังกระต้นให้นักเรียนตั้งใจเรียน