คำกล่าวเปิด “งานรวมพลังอุตสาหกรรมปลูกป่า 9 ล้านต้น”

                                                                                         คำกล่าวเปิด

                                                                 “งานรวมพลังอุตสาหกรรมปลูกป่า 9 ล้านต้น

                                                             ในวันที่  1  พฤษภาคม  2551   เวลา  8.00 -12.45  น.

                                                     ณ  สวนศรีนครเขื่อนขันธ์  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ

                                                     โดย  คุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ

                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                                                                   …………………………………

 

                ท่านประธานคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการรวมพลังอุตสาหกรรมทำดีเพื่อพ่อ องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า (คุณณรงค์  ดวงดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว (คุณจงรัก  แป้นเล็ก) หัวหน้ากลุ่มกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คุณสมยศ  กีรติวุฒิกุล)   หัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ (คุณพิทักษ์  จงสัจจา)  ท่านผู้ประกอบการและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

                ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน งานรวมพลังอุตสาหกรรมปลูกป่า 9 ล้านต้น ในครั้งนี้ การรวมพลังอุตสาหกรรมทำดีเพื่อพ่อ เป้าหมายจัดทำทะเบียนคลังโลหิต 1 ล้านคน และปลูกต้นไม้  9 ล้านต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก   เป็นความตั้งใจ  การร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันทำความดีเพื่อในหลวง

                ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาและผลกระทบซึ่งเป็นกระแสที่ทุกฝ่ายต่างต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  ผมจึงมีความเห็นว่า โครงการรวมพลังอุตสาหกรรมปลูกป่า 9 ล้านต้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลุกกระแสประชาชน   โดยเฉพาะประชาชนภาคอุตสาหกรรมจำนวนหลายล้านคน หันมาให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนกันอย่างจริงจังมากขึ้น และผมยิ่งรู้สึกดีใจที่เห็นภาคเอกชนเสียสละเวลาในวันหยุด คือ วันแรงงาน ซึ่งถือเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีของภาคเอกชน มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันนี้

                ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมได้รับทราบว่า  โครงการ รวมพลังอุตสาหกรรม ทำดีเพื่อพ่อ” “หนึ่งพันอุตสาหการ  หนึ่งล้านคลังโลหิต  เก้าล้านต้นไม้เพื่อพ่อ  ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ  นับตั้งแต่  นักอุตสาหกรรม และเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 20 องค์กร ได้ไปรวมพลังกันกว่า 1,000  คน  กล่าวคำปฏิญาณทำดีเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550  ที่ผ่านมา

                การมารวมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และร่วมกันบริจาคโลหิตครั้งใหญ่ในวันนี้นับว่าเป็นครั้งแรก  ซึ่งจะต้องมีครั้งต่อๆไป  โดยกำหนดนัดหมายไปปลูกต้นไม้ครั้งต่อไป  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551  และมีเป้าหมายจะปลูกให้ครบจำนวน 9  ล้านต้น  กับทำทะเบียนคลังโลหิต 1 ล้านคน  ภายในระยะเวลา 4 ปี  ความสำเร็จตามที่ตั้งใจดังกล่าว  ต้องอาศัยแรงสนับสนุน  ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายอีกเป็นอันมาก   ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี  ซึ่งได้มีผู้สนับสนุนงบประมาณ  สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว    ครั้งต่อๆไปยังต้องการความช่วยเหลือ  ความสนับสนุนเช่นนี้อีก   ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายให้การสนับสนุน  เลือกทำความดี  ตามกำลัง  ตามสถานการณ์  และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน  ต่อไป

                ขอขอบคุณทุกๆฝ่าย  ที่สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  ได้แก่  ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กรมป่าไม้ที่ให้การสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้  กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนับสนุนงบประมาณก้อนแรกเพื่อดำเนินกิจกรรม  บรรดานักอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการ  พนักงานที่มาร่วมกิจกรรม  องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว  ซึ่งอำนวยความสะดวกในฐานะเจ้าของบ้าน  

                ท้ายที่สุดนี้ ผมขอแสดงความยินดี และขออนุโมทนาบุญกุศล  คุณงามความดี ที่ท่านทั้งหลาย  ได้ตั้งใจและร่วมกันกระทำในครั้งนี้และจะกระทำในครั้งต่อๆไป  ขอให้การคิดดี  ทำดี ของท่านทั้งหลาย  ส่งผลให้ท่านทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัว  ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  มีความสำเร็จทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว   ช่วยกันสร้างสรรค์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของเรามีความสมดุล สงบเย็นและมีสันติสุข ตลอดไป

                บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ผมขอเปิดงาน   รวมพลังอุตสาหกรรมปลูกป่า 9 ล้านต้น   บัดนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#คุณไพบูลย์

หมายเลขบันทึก: 180126, เขียน: 02 May 2008 @ 07:04 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)