วันนี้หาแบบฟอร์มเพื่อร่างสัญญาเลยนึกได้ว่าเคยใช้บริการดาวน์โหลดฟอร์มฟรีจากเว็บไซต์หนึ่ง เลยไปค้นดู ก็ได้ใช้ประโยชน์ทำงานจนเสร็จ มีฟอร์มหลายประเภทมาก อาทิ
- หนังสือจดทะเบียนบริษัท
- สัญญากู้เงิน
- หนังสือจ้างทำของ
- หนังสือมอบอำนาจ
- หนังสือสัญญาจ้าง
- แบบฟอร์มขออนุญาตเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย
- หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน
- พินัยกรรม
- สัญญาบริการ
- หนังสือค้ำประกัน
- ฯลฯ
ทั้งหมดมีมากมายเกินกว่าที่จะเอามาลงหมด ตามไปที่ลิงค์นี้ รวมแบบฟอร์มและหนังสือสัญญา แต่ต้องใช้ความอดทนในการรอเนื่องจากเว็บโหลดนานพอสมควร แบบฟอร์มและสัญญาชนิดต่างๆ อยู่ด้านล่างๆ ของหน้า กรุณา scroll ลงมา แต่ก็มีอย่างอื่นที่มีประโยชน์ให้ดูนอกเหนือจากแบบฟอร์ม

แต่ถ้าขี้เกียจรอนานก็ได้ทำลิงค์เอาแต่ส่วนที่ต้องการใช้มาให้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปดูเว็บเต็มๆ
- รวมแบบฟอร์มและหนังสือสัญญาทั่วไป 1
- รวมแบบฟอร์มและหนังสือสัญญาทั่วไป 2
- รวมแบบฟอร์มและหนังสือสัญญาทั่วไป 3
- รวมแบบฟอร์มและหนังสือสัญญาทั่วไป 4
- แบบฟอร์มเกี่ยวกับวิศวกร
- Spreadsheets for engineer
- แบบฟอร์มศาล