ความรู้ใหม่อาจเป็นสิ่งเกะกะขวางหูขวางตาและขวางทาง จนทำให้เราไม่สนใจเลี่ยงเดินผ่าน แต่เชื่อเถอะ สิ่งที่เราไม่แยแสนั้นอาจสร้างคุณประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมากมายโดยไม่รู้ตัวในอนาคต
          ในปี ค.ศ. 1633 ยุคมืดแห่งการครอบนำทางศาสนา กาลิเลโอ กาลิเลอิ นักวิทยาศาตร์ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และอีกหลายนัก เป็นผู้ประดิษฐ์กล้องส่องทางไกล กล้องดูดาว กล้องจุลทัศน์รวมถึงเจ้าของทฤษฎีอีกหลายอย่าง ได้ประกาศกร้าวต่อชาวโลกว่า “โลกมิได้เป็นจุดศูนย์กลางของจักวาลแต่อย่างใด โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในหลายล้านล้านล้าน...ดวงของระบบสุริยะจักวาลและโคจรรอบดวงอาทิตย์” เพียงเท่านั้น ฝ่ายศาสนจักรเหมือนถูกตบหน้าฉาดใหญ่ เพราะการประกาศนั้นตรงกันข้ามกับคำภีร์ศักดิ์สิทธิ์ อาจจะด้วยการรักษาหน้าหรือความมั่นคงทางศาสนา ศาสนจักรจึงตัดสิ้นให้กาลิเลโอเป็นคนชั่วช้านอกรีด ตีตราบาปฝังลงไปพร้อมกับศพของนักวิทยาศาตร์เอกของโลกในหลุมฝังศพอย่างยาวนาน
           การสืบสวนเพื่อล้างมนทิรถูกรื้อฟื้นในปี ค.ศ. 1980 แล้วปิดคดีได้ในสิบสองปีให้หลัง หลังจากชาวโลกรู้ว่าโลกเดินทางรอบดวงอาทิตย์เสียอีก
           สิบสองปีกับการสืบสวน สามร้อยปีกับอีกเกือบครึ่งศตวรรษ ศาสนจักรกลืนน้ำลายและตบหน้าตัวเองฉาดใหญ่ อาจจะหนักกว่ากาลิเลโอตบเสียด้วยซ้ำ ในปี ค.ศ. 1992 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากาลิเลโอมิได้เป็นฝ่ายผิดแต่อย่างใด นับว่าเป็นเรื่องเศร้ามาก ที่ความคิดและวิทยาการถูกปิดหูปิดตาอย่างยาวนานจนหลายคนอาจลืมเลือน ขนาดกาลิเลโอก็คงอยากลืมเช่นกัน
           อย่าถอนตะปูแห่งความศรัทธา จงเพียงเฝ้าดูและเรียนรู้อย่างถ่องแท้ อย่าเชื่อในสิ่งที่ใครบอกให้เชื่อ จงใช้สติปัญญาไตร่ตรอง เมื่อทุกสิ่งผ่านกระบวนการแห่งความคิดอันถึงพร้อม เมื่อเราเปิดใจ เมื่อนั้นจะไม่มีเครื่องพันธนาการใดผูกมัดเราได้อีกเลย


จากใจจริง วาทิน ศานติ์ สันติ