สมัยโบราณเขามีการเลี้ยงกันมานานแล้ว  แต่ช่วงหลังมีการเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบสมัยปัจจุบันโดยไม่ใช่ทะลายปาล์ม  ซึ่งการเลี้ยงหมูหลุมถือเป็นกันนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เป็นการนำขุยทะลายปาล์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และอาหารที่ใช้การเป็นเศษผักและอาหาร น้ำข้าว รำข้าว และการทำคอกนั้นก็ไม่ต้องเทพื้น ทำคอกแบบง่าย ๆ ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนการผลิต  ถือได้ว่ากลุ่มเลี้ยงหมูหลุมบางเดือนประสบความสำเร็จและได้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่ให้วิถีการเลี้ยงหมูแบบเดิมสูญหายไป

 

          จัดซื้ออุปกรณ์

1.      ทะลายปาล์มน้ำมัน

2.      ขุยมะพร้าว

3.      กากน้ำตาล

4.      หมู 20 ตัว

5.      อาหาร 140 กระสอบ (สูตรตามน้ำหนักหมู)

การจัดทำคอก กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ใช้ทะลายปาล์มน้ำมันใส่ในคอกสูง 50 ซม. หลังจากนั้นใส่ขุยมะพร้าวร่วมกับทะลายปาล์มน้ำมัน วันละ 40 กก.  ทุกวันจนขายหมูได้  เมื่อขายหมูได้แล้ว  สวนขี้หมูที่ได้สามารถนำไปใช้ในสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราได้ หรือใช้กับสวนผักได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญในการเลี้ยงหมูหลุม

1.      การทำน้ำหมักชีวภาพ

2.      การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์

3.      เศรษฐกิจพอเพียง

 งบประมาณ 
250,000 บาท/สุกร 20 ตัว

กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม เนื่องจากการเลี้ยงสุกรโดยทั่วไปมักประสบปัญหาในการเลี้ยงได้แก่

•  เกิดมลภาวะกลิ่นเหม็น ก่อความรำคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง

•  ประสบปัญหาราคาสุกรตกต่ำ

•  ต้นทุนการเลี้ยงสูง

ดังนั้น การเลี้ยงหมูหลุมจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งลดปัญหาดังกล่าวด้วยดีซึงการเลี้ยงหมูหลุม ผู้เลี้ยงสามารถได้ปุ๋ยคอก เพื่อนำไปใช้ในสวนของตนเองเหลือใช้ สามารถจำหน่ายเป็นรายได้อีกหนึ่งด้วย