คุยกันเรื่องแผน KM

วันนี้ เจ๊พวง หัว PMQA ก็มาเจอกับ เจ๊เอื้อ หัว KM ละค่ะ + มีอาอี๊สุณีเป็นเลขาฯ

 

จากบันทึกที่แล้ว D-Day จัดทำแผน (ใช้) KM กองทันตฯ ก็ถึงวันประชุมทีม KM กองทันตฯ จริง ซึ่งก็คือวันนี้ละค่ะ (27 กพ.51) ... อิอิ กว่าจะทำแผนฯ กันก็ปาเข้าไป 5 เดือนแล้ว หลังเปิดปีงบประมาณ แต่การทำงานน่ะ เราเตรียมแผนฯ ทำงานกันแล้วนะคะ เพียงแต่จะมาทำกันอย่างไร ที่จะมาบู ให้อยู่ใน PMQA อิอิ ... วันนี้ เจ๊พวง หัว PMQA ก็มาเจอกับ เจ๊เอื้อ หัว KM ละค่ะ + มีอาอี๊สุณีเป็นเลขาฯ ... เราก็เห็นแววเน๊อะ ว่า อยากจะบู กันแล้ว แต่ละจะทำยังไงกันดี ภายใต้งานวิชาการ ที่เพียบแอ้ หนักอึ้ง ยุ่งยิ่งเหมือนลิงตีกัน พัวพันอยู่นี่หนอ (อีกแล้ว ไม่รู้ใช้สำนวนถูกต้องหรือไม่นะคะ)

ประชุมครั้งที่ 1 ของ KM ทีมกองทันตฯ ก็เริ่มขึ้น (หลังจากกรมอนามัยให้นโยบายการทำแผน KM มาเมื่อประมาณวัน Valentine's ปีนี้ละค่ะ) พอจะสรุปข้อตกลงกันได้ว่า แล้วเราจะทำอะไร นั่นก็คือ

 • กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะใช้ KM ไปขับเคลื่อน (นี่เป็นแนวทางของ กพร. ปี 2551 ค่ะ กำหนดให้ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นมาจัดทำแผน KM)
 • กองทันตฯ มี 4 ยุทธฯ คือ
  • ทันตฯ ใน โครงการสายใยรัก
  • ทันตฯ ใน โครงการวัยเรียน วัยใส
  • ทันตฯ ใน โครงการผู้สูงอายุ และ
  • ฟลูออไรด์ในสิ่งแวดล้อม ใน โครงการเมืองน่าอยู่
  • ที่ประชุมเสนอเพิ่มอีก 1 ประเด็นที่จะทำการพัฒนา ก็คือ KM เพื่อการบริหารจัดการในองค์กร
 • ที่ประชุมของกองฯ จะมีตัวแทนจาก กลุ่มงานย่อยครบทุกกลุ่ม จึงมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละงานตามยุทธศาสตร์ไปทำการบ้านมาในเรื่อง
  • ทบทวนองค์ความรู้ จากแผน KM ปี 2550
  • ประเมินงานของตนเอง ตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข(9) ค่ะ ... อันนี้เป็นเรื่องของ PMQA ค่ะ อิอิ ทำ ADLI อ่ะจ้า
  • เสร็จแล้ว ก็ทำแผนกิจกรรมตรงไหน ที่จะเอา KM ไปใช้ในการดำเนินงาน
 • แล้วก็ทำแผนปฏิบัติการเหมือนปี 2550
 • และนัดมาคุยกันอีกที กลางเดือน มีค. ละค่ะ

นอกจากเรื่องนี้ เราก็คุยกันในเรื่อง

 • การดำเนินงาน เรายังทำตามเกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ กรมอนามัย ปี 2550
 • การทำ IC Map กองทันตฯ ปีนี้ เจ๊เอื้อ CKO ของเราขอให้ทุกกลุ่มงาน สรรหา ผู้ที่มีความสามารถเป็น Fa หรือ Note หรือ ทั้ง Fa และ Note เสนอขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้ Map คนทำงานที่มีหัวใจ KM กันได้ละค่ะ
 • เราคุยกันในเรื่อง การสร้างบรรยากาศ KM ในองค์กร
 • เราคุยกันในเรื่อง การเอื้อให้บุคลากรในองค์กร เป็นนักจัดกิจกรรม KM ให้มากขึ้น
 • และที่แน่นอนก็คือ จะเปิดให้มีการ ลปรร. เรื่องงานของแต่ละฝ่ายกัน ตอนปลายปีงบประมาณละค่ะ เราทำกัน ถ้ารวมปีนี้ก็จะเป็นปีที่ 3 แล้วละค่ะ

เรื่องนี้ยังไม่จบ รอดูพัฒนาการในตอนต่อไปนะคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dent's Storyความเห็น (0)