วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารคนหนึ่งในองค์กร หัวข้อที่มีการสนทนากันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ดิฉันเลยถือโอกาสนี้ได้พูดคุยเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรซะเลย ซึ่งทางผู้บริหารก็ค่อนข้างให้ความสนใจ และยอมรับว่าการจัดการความรู้นั้นมีความสำคัญ และเทคโนโลยี เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ในองค์กรได้ และเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้องค์กรมีการจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากช่วยทำให้การค้นหา การจัดเก็บ และการนำไปใช้ของความรู้ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

         ในองค์กรของดิฉันนี้ก็ค่อนข้างตามติดเทคโนโลยีพอสมควร มีการนำระบบต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรนั้น คงไม่เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปนัก และน่าจะเป็นไปได้ ซึ่งวันนี้ก็มีการเสนอไอเดียเกี่ยวกับการจัดการความรู้รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดังนี้

- การมี Web Board เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

- การสร้างหลักสูตร E-learning ที่ต้องการให้บุคลากรได้เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเอง

- การให้ Download หลักสูตรต่าง ๆ จาก Server ส่วนกลางเพื่อช่วยในการอบรมและพัฒนาความรู้ หรือการส่ง E-mail ให้ข้อมูลและกิจกรรมขององค์กรทุกวัน

- การสร้างหลักสูตรให้พนักงานเข้าไปเรียนรู้อย่างน้อยวันละ 10 นาทีและมีการประเมินผลการเรียน ซึงอาจนำไปเป็นผลประกอบในการประเมินผลการทำงานประจำปี

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการจัดการความรู้ขององค์กร ซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าเริ่มทำจริงๆเมื่อไร คงจะสนุกและได้อะไรดีๆเยอะ ซึ่งสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรเอง