เนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันครู  และเมื่อวานได้ดูสปอร์ตโฆษณาของ 7-Eleven ที่ได้เอาบทกลอน ครูคือใคร ของท่านเนาวรัตน์  มาแสดงทางทีวี ก็รู้สึกว่ากลอนนี้เพราะดี  จึงได้หาจากอินเทอร์เน็ต และมาบันทึกไว้ที่นี้ด้วย  

ในโอกาสนี้ก็ขอรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้สั่งสอนมา  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านในโลกนี้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังค่ะ

 

ครูคือใคร

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน
ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ์
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง
ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู

                                        เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์