ผมนำตัวอย่างผลงานของเด็กฝรั่งที่เขาทำงานการเลื่อนขนานมาให้ดู เผื่อครูคณิตศาสตร์จะได้นำไปใช้เป็นตัวอย่างให้เด็กฝึกทำครับผม