ERP

WoW!!!

Enterprise Resource Planning (ERP)

 ERP คือระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการโดยรวมของ ERP ก็คือจะมีส่วนการทำงานต่างๆคือ 1.ฝ่ายการตลาดและการขาย 2.ฝ่ายการผลิตและทรัพยากร 3.ฝ่ายการบัญชีและการเงิน 4.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งทุกตอนจำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยการพัฒนา ERP ถูกพัฒนาโดยขึ้นอยู่กับส่วนของฮาร์ดแวร์ซึ่งเริ่มแรกคอมพิวเตอร์ยุคนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1944 โดยมีขนาดใหญ่ ราคาแพง และมีหน่วยความจำที่น้อยมาก ต่อมาในช่วงปี 1960 ก็มีคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจยุคแรกที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์เมนเฟรม ซึ่งคอมพิวเตอร์เมนเฟรมจะเหมาะสำหรับการทำงานที่เป็นลำดับหรืองานกระบวนการทางข้อมูลที่ซ้ำๆ กัน เช่น การจัดการรายการสินค้าและบัญชี ต่อมาในช่วงปี 1960 และ 1970 ก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ราคาที่ถูกลงและเร็วกว่าเกิดขึ้น และต่อมาในช่วงปี 1980 ได้มีการพัฒนาชิฟคอมพิวเตอร์หรือว่าไมโครโปรเซสเซอร์ขึ้น และถูกทำให้สมบูรณ์ในทางธุรกิจเมื่อ IBM ได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่า PC ในปี 1981 โดยเพิ่มความสามารถและราคาที่ลดลงด้วยทำให้ PC เป็นที่แพร่หลายและผลของการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งทางโทรคมนาคมทำให้มีการเชื่อมต่อทางระบบ network ซึ่งส่งผลให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเป็นประโยชน์โดยตรงกับ ERP ที่ต้องการการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันในแต่ละส่วนการทำงาน

ทางด้านของซอฟท์แวร์ ERP ได้ถูกเริ่มพัฒนามาจากระบบซอร์ฟแวร์ Matarials Requirement Planing (MRP) โดย MRP ก็จะมีแผนการจัดการ แผนการผลิต และความต้องการวัตถุดิบต่างเป็นองค์ประกอบการทำงานและต่อมา MRP ก็ได้ถูกเพิ่มในส่วนของโมดูลที่จำเป็นเพิ่มเข้าไปและพัฒนามาเป็น MRPII นั้นเอง และจาก MPRII ก็ได้พัฒนาต่อมาเป็น ERP ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้องค์กร Systems Applications and Products in Data Processing หรือ SAP ได้นำระบบ ERP ที่มีอยู่มาทำการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งได้พัฒนามาเป็น R/2 system นั่นเอง และการค้นคว้าพัฒนาได้นำเอาส่วนของ client-server มาปรับปรุงระบบซึ่งช่วยในการเข้าถึงข้อมูลและการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีชื่อว่า SAP’s R/3 โดยที่โมดูลหลักๆจะประกอบไปด้วย

1. Sales and Distribution(SD)

2.Materials Management(MM)

3.Production Planning(PP)

4.Quality Management(QM)

5.Plant Maintenance(PM)

6.Human Resource(HR)

7.Financial Accounting(FI)

8.Controlling(CO)

9.Asset Management(AM)

10.Project System(PS)

11.Workflow(WF)

12.Industry Solution(IS)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MaRTiNnnnnnnnnnnn

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15870, เขียน: 17 Feb 2006 @ 00:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)