ERP

  ติดต่อ

  WoW!!!  

Enterprise Resource Planning (ERP)

 ERP คือระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการโดยรวมของ ERP ก็คือจะมีส่วนการทำงานต่างๆคือ 1.ฝ่ายการตลาดและการขาย 2.ฝ่ายการผลิตและทรัพยากร 3.ฝ่ายการบัญชีและการเงิน 4.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งทุกตอนจำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยการพัฒนา ERP ถูกพัฒนาโดยขึ้นอยู่กับส่วนของฮาร์ดแวร์ซึ่งเริ่มแรกคอมพิวเตอร์ยุคนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1944 โดยมีขนาดใหญ่ ราคาแพง และมีหน่วยความจำที่น้อยมาก ต่อมาในช่วงปี 1960 ก็มีคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจยุคแรกที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์เมนเฟรม ซึ่งคอมพิวเตอร์เมนเฟรมจะเหมาะสำหรับการทำงานที่เป็นลำดับหรืองานกระบวนการทางข้อมูลที่ซ้ำๆ กัน เช่น การจัดการรายการสินค้าและบัญชี ต่อมาในช่วงปี 1960 และ 1970 ก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ราคาที่ถูกลงและเร็วกว่าเกิดขึ้น และต่อมาในช่วงปี 1980 ได้มีการพัฒนาชิฟคอมพิวเตอร์หรือว่าไมโครโปรเซสเซอร์ขึ้น และถูกทำให้สมบูรณ์ในทางธุรกิจเมื่อ IBM ได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่า PC ในปี 1981 โดยเพิ่มความสามารถและราคาที่ลดลงด้วยทำให้ PC เป็นที่แพร่หลายและผลของการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งทางโทรคมนาคมทำให้มีการเชื่อมต่อทางระบบ network ซึ่งส่งผลให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเป็นประโยชน์โดยตรงกับ ERP ที่ต้องการการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันในแต่ละส่วนการทำงาน

ทางด้านของซอฟท์แวร์ ERP ได้ถูกเริ่มพัฒนามาจากระบบซอร์ฟแวร์ Matarials Requirement Planing (MRP) โดย MRP ก็จะมีแผนการจัดการ แผนการผลิต และความต้องการวัตถุดิบต่างเป็นองค์ประกอบการทำงานและต่อมา MRP ก็ได้ถูกเพิ่มในส่วนของโมดูลที่จำเป็นเพิ่มเข้าไปและพัฒนามาเป็น MRPII นั้นเอง และจาก MPRII ก็ได้พัฒนาต่อมาเป็น ERP ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้องค์กร Systems Applications and Products in Data Processing หรือ SAP ได้นำระบบ ERP ที่มีอยู่มาทำการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งได้พัฒนามาเป็น R/2 system นั่นเอง และการค้นคว้าพัฒนาได้นำเอาส่วนของ client-server มาปรับปรุงระบบซึ่งช่วยในการเข้าถึงข้อมูลและการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีชื่อว่า SAP’s R/3 โดยที่โมดูลหลักๆจะประกอบไปด้วย

1. Sales and Distribution(SD)

2.Materials Management(MM)

3.Production Planning(PP)

4.Quality Management(QM)

5.Plant Maintenance(PM)

6.Human Resource(HR)

7.Financial Accounting(FI)

8.Controlling(CO)

9.Asset Management(AM)

10.Project System(PS)

11.Workflow(WF)

12.Industry Solution(IS)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 15870, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)