งานนวัตกรรมเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา..คืออะไร..เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันนี้มีโอกาสได้ไปบรรยายเรื่อง นวัตกรรม ให้กับบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา.. ศึกษานิเทศก์.. ครู.. ที่จะจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็น เชี่ยวชาญใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่ จ.นครสวรรค์.......ซึ่ง กคศ.ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาไว้ ดังนี้

สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ผลงานด้านการจัดทําสื่อการเรียนการสอน ผลงานด้านการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งอาจจัดทําเป็นเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งประดิษฐต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้อันเป็นประโยชนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   (กคศ.)

Hughes (1971) อธิบายว่า นวัตกรรม เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้
         1. การคิดค้น (invention)
         2. การพัฒนา (Development)     
         3. นำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา
นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่งใหม่ๆ ดังต่อไปนี้ 
       1.สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทำมาก่อนเลย
 2.สิ่งใหม่ที่เคยทำมาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่

      3. สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม

  นวัตกรรมทางการศึกษา แบ่งเป็นหลายประเภท ดังนี้

 1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร
 2. นวัตกรรมการเรียนการสอน
 3. นวัตกรรมสื่อการสอน
 4. นวัตกรรมการประเมินผล
 5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ

 นวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้นตามสาเหตุใหม่ ๆ ดังต่อไปนี้


1.   การเพิ่มปริมาณของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้นักเทคโนโลยีการศึกษาต้องหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อให้สามารถสอนนักเรียนได้มากขึ้น
2.   การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนจึงต้องตอบสนองการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้มากในเวลาจำกัดนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงต้องค้นหานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้
3.   การเรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ตามแนวปรัชญาสมัยใหม่ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมการศึกษาสามารถช่วยตอบสนองการเรียนรู้ตามอัตภาพ ตามความสามารถของแต่ละคน เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI การเรียนแบบศูนย์การเรียน เป็นต้น
4.   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่ส่วนผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน นักเทคโนโลยีการศึกษาจึงคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเรียนรู้ ที่เรียกว่า "Web-based learning" ทำให้สามารถเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลาสำหรับทุกคน (Any where, Any time for Everyone)

http://edtech.edu.ku.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมทางการศึกษา#เชี่ยวชาญ

หมายเลขบันทึก: 152293, เขียน: 08 Dec 2007 @ 21:52 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 16, อ่าน: คลิก


ความเห็น (16)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน

 • ครูอ้อยสนใจเรื่องนี้มากเลยค่ะ
 • เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ครูอ้อยก็จะตีตั๋ว เชี่ยวชาญค่ะ
 • ครูอ้อยสงสัยเผื่อท่านอื่นด้วยค่ะว่า  ครูปฏิบัติงานการสอน หานวัตกรรมได้ไม่ยาก
 • แต่สงสัย ผู้บริหาร ไม่ได้ สอนจะได้จากไหนคะ นวัตกรรม คงหนีไม่พ้น เก็บยอดจากครู หรือเปล่าคะ
 • ขออภัย หากถาม ตรงไปหน่อย แต่สงสัยค่ะ..
 • เพราะครูอ้อย เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ  จะเก็บยอดจากเพื่อนครูในกลุ่ม มาสังเคราะห์ เป็นงานของตัวเอง ก็น่าจะได้ ไม่ผิด
 • ครูอ้อย เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือเปล่าคะ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ หากท่านให้ความกระจ่าง ครั้งนี้ จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
สำหรับสายบริหารก็ต้องคิดนวัตกรรมทางการบริหาร เพื่อแก้ปัญหาของงานบริหารที่ได้ปฎิบัติอยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ........ ผู้บริหารต้องมองภาพรวมซึ่งไม่ได้หมายความว่าไปเก็บงานจากผู้ใต้บังคับบัญชามาส่ง แต่ต้องคิดว่านวัตกรรมใดที่จะทำให้การบริหารงานในหน้าที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น......โดยอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่นวัตกรรมที่คิดขึ้นมา....... เช่นอาจจะคิดว่าถ้านำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้บริหารงานในความรับผิดชอบแล้วจะทำให้ประสิทธิภาพของงานนี้สูงขึ้นกว่าไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าว....... หรืออาจจะคิดได้ถึงวิธีการที่ทำให้ครูเข้าห้องสอนตรงเวลาซึ่งวิธีการที่คิดได้ดังกล่าวคือนวัตกรรมของท่านเป็นต้น
สุริยะ บัวบาน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เสนอนวัตกรรมการบริหารด้วยครับ

นวัตกรรมทางการบริหาร ก็ได้แก่ คิดวิธีการบริหารอย่างไรที่ทำให้บรรรลุความสำเร็จ วิธีการที่คิดและทดลองทำนั้นคือนวัตกรรม หรืออาจจะใช้วัสดุ อุปกรณ์ ใด ๆ มาดำเนินการร่วมกับการบริหารแล้วทำให้บรรลุผลสำเร็จ วัสดุ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวคือ นวัตกรรม

จารย์วิ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

จารย์วิ สอนสังคมคิดสื่อการสอนภูมิศาสตร์หลายอย่าง และได้นำสื่อดังกล่าวไปจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาเรียบร้อยแล้ว ใช้ช่วยแก้ปัญหาการสอนได้ดีข้อสงสัยคือ นวัตกรรมนั้นน่ะ ต้องใช้ครอบคลุมเวลากี่ชั่วโมง .... คือสมมุตว่าเด็กไม่ได้เรื่องนี้ เราคิดสื่อ นวัตกรรมมาแก้ปัญหาได้ แต่ใช้แค่ 2-3 ชั่วโมงก็จบแล้ว...เด้กทำได้แล้ว... อย่างนี้ได้ไหม.. แล้วมันจะมีนวัตกรรมอะไรที่ใช้ลากยาวได้ 10 - 18 ชั่วโมง หรือท่านว่าไง...

นิภาพร โกฏิปภา
IP: xxx.157.142.55
เขียนเมื่อ 

รับปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานนวัตกรรมเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะค่ะ รวมถึงงานวิจัย 5 บทด้วยนะคะ เพื่อความสบายใจของท่านโทรคุยกับเราก่อนได้ค่ะ ที่ 081-5911719 ทางเราไม่ก๊อปปี้ผลงานแต่เราจะทำงานจากผลงานของคุณเอง จากทีมงานมืออาชีพ

ประจิม เมืองแก้ว
IP: xxx.173.117.197
เขียนเมื่อ 

มีปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของนวัตกรรม พยายามศึกษาก็ได้ความว่านวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ ที่คิดค้นขึ้นมาแก้ปัญหาในการเรียนการสอน ถามว่า

1. เทคนิคการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นสิ่งที่มีผู้คนพบก่อนนี้นานแล้ว ถ้านำมาแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบเรื่องการเรียน ถือเป็นนวัตกรรมได้ไหมครับ

2. ถ้านำเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มมาใช้ร่วมกับเทคนิคการฝึกสมาธิตามหลักพุทธศาสนา แล้วนำมาแก้ปัญหาลักษณะเดียวกัน ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือเปล่าครับ

3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการทดลองศึกษาจนเป็นที่ยอมรับแล้ว ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใช่ไหมครับ แต่ถ้าปรับการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้กับเนื้อหาการเรียนที่เป็นความรู้ในท้องถิ่นของโรงเรียนที่ตั้งอยู่จัดว่าเป็นนวัตกรรมหรือเปล่าครับ

4. ถ้าคิดนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ถ้าเรานำมาเสนอในการวิจัยจะมีปัญหาในบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะหาจากที่ไหนหรือเปล่าครับครับ

ตอบในอีเมล์ก็ได้ครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอภิชาติ

 • ยังไม่ได้ส่งเชี่ยวชาญแต่เข้ามาอ่านเอาความรู้ดีๆนะคะ
 • ช่วงนี้รอผลชำนาญการพิเศษ
 • สบายดีนะคะ
ครูกี้
IP: xxx.172.238.35
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากๆค่ะ

ครูกี้
IP: xxx.172.238.35
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอภิชาติ

ดิฉันมีความประสงค์จะทำนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน(วิทยาศาสตร์)จะทำในรูปแบบใดได้บ้างคะ เนื่องจากดิฉันเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนในหลายๆด้านปัจจุบันก็คอยจุดประกายความคิด คอยให้กำลังใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานจนนักเรียนสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้หากแต่ดิฉันยังไม่สามารถมี"นวัตกรรม"เป็นของตนเองซึ่งอาจเพราะยังไม่เข้าใจดีพอ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณค่ะ

อภิชาต
IP: xxx.25.95.184
เขียนเมื่อ 

ตอบครูกี้ครับ

วัตถุประสงค์ของงานนี้คืออะไร

1. ถ้าใช้เทคนิควิธีสอนที่ทำให้เด็กทำโครงงานเป็น วิธีสอนดังกล่าวที่ใช้อยู่คือนวัตกรรม

2. ถ้าโครงงานที่ทำไปทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดดีขึ้น รูปแบบการทำโครงงานคือนวัตกรรมครับ

สรุปมันอยู่ที่ว่าเราจะมีจุดประสงค์อย่างไร

อภิชาต
IP: xxx.25.95.184
เขียนเมื่อ 

ตอบครูประจิม

สิ่งที่เป็นเรื่องที่มีคนคิดค้นมาแล้วในเรื่องที่แจ้งมา หากเรานำมาพัฒนาโดยใส่รูปแบบเพิ่มเติมเข้าไปแล้วทำให้เกิดผลดีหรือมีประสิทธิภาพดีขึ้น ก็ถือเป็นนวัตกรรมครับ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่2 ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต หรืองานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องจะมีมากพอใช้อ้างอิงได้

ครูกี้
IP: xxx.172.238.35
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับคำตอบ ขอรบกวนอีกนิดนะคะ

ดิฉันกำลังเตรียมส่งชำนาญการพิเศษน่ะค่ะ อยากทำนวัตกรรมเกี่ยวกับการทำโครงงานแต่ไม่ทราบว่าจะทำในรูปแบบใด เรื่องใดดีน่ะค่ะ ปัจจุบันสามารถสอนให้เด็กทำโครงงานได้ก็จริงหากใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายค่ะเช่น อภิปราย ผังความคิด บูรณาการ ทัศนศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ก็เลยไม่ทราบจะหยิบยกเทคนิค รูปแบบการสอนแบบใดที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมพอที่จะนำมาทำเป็นผลงานนวัตกรรมได้น่ะค่ะ เพราะดิฉันเข้าใจว่าการทำนวัตกรรมคือการคิดใหม่ ทำใหม่ ปรับปรุงเทคนิค รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเดิมให้ดีกว่าใช่มั๊ยคะ

(จากคำถามข้อ 1.ถ้าใช้เทคนิควิธีสอนที่ทำให้เด็กทำโครงงานเป็น วิธีสอนดังกล่าวที่ใช้อยู่คือนวัตกรรม)

เด็กทำโครงงานเรื่องไหนเขาจะมีความรู้เรื่องนั้นดีมากๆค่ะและได้อะไรตามมาอีกหลายๆอย่างค่ะเช่นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ ความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด ฯลฯ แล้วดิฉันจะสามารถจัดทำนวัตกรรมซึ่งนำมาประกอบการทำผลงานในรูปแบบใดได้บ้างคะ อาจจัดทำเอกสารประกอบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่อย่างไรคะ

(จากคำตอบข้อ 2.ถ้าโครงงานที่ทำไปทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดดีขึ้น รูปแบบการทำโครงงานคือนวัตกรรมครับ)

กราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

งง
IP: xxx.172.136.85
เขียนเมื่อ 

งง งง งง ที่จะทำนวัตกรรมเพื่อส่งเป็นผลงาน แต่เห็นคนที่ทำได้แล้วไม่เห็นเอาผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าไร พอได้ก็อย่ากได้เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าผลงานตั้งมากมายของครู ศึกษานิเทศก์ เอาไปไว้ไหนหมด กศ กลับแย่ ๆๆ

ครูรัช
IP: xxx.47.54.89
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอภิชาติ

ดิฉันทำผลงานหลายอย่าง(ตอนส่งชำนาญการพิเศษ) และจะส่ง ครูเชี่ยวชาญ โดยนำผลงานเก่ามาพัฒนาจะดีหรือไม่ เช่นทำหนังสือส่งเสริมการอ่านจะพัฒนาเป็น e-book และเพิ่มเติมหนังสือส่งเสริมการอ่านเกี่ยวกับท้องถิ่นอีก 5 เรื่อง รวม 10 เรื่อง และผลงานเดิมทำแบฝึกหัดจะพัฒนาเป็นแบบฝึกพัฒนาการคิด และรายงานการพัฒนาการใช้ ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขอคำแนะนำด้วย

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูง

ครูรัช......

สุกิจ
IP: xxx.14.117.7
เขียนเมื่อ 

รับปรึกษางานวิชาการสำหรับคุณครูและผู้ที่จะทำชำนาญการพิเศษ ให้คำปรึกษามาแล้วหลายท่าน สอบผ่านหมด รับรองไม่ผิดหวังครับ ติดต่อได้ที่ 08-9309-8945