รำเมขลา - รามสูร

 

        การแสดงในวันนี้ เพื่อที่จะได้ต่อเนื่องกับเมื่อวันนี้ที่นำเสนอ รำดึงครกดึงสากเพื่อเสี่ยงทายการขอฝน วันนี้จึงขอนำเสนอการแสดงที่เกี่ยวข้องกับฟ้าฝนเช่นเดียวกัน การแสดงชุดนี้เกี่ยวกับตำนานที่เล่าสืบต่อกันมายาวนานมากแล้ว คือรำเมขลา-รามสูร

 

นางเมขลา เทพธิดารักษามหาสมุทร มีแก้วมณีประจำกายครั้นถึงวสันตฤดูก็ได้ออกมาจากทิพยวิมาน ไปร่วมร้องรำอย่างสำราญกับเทพบุตรเทพธิดา ฝ่ายรามสูรซึ่งเป็นอสูรเทพบุตรเหาะผ่านมาเห็นนางเมขลาโยนแก้วมีแสงสวยงาม ก็อยากได้ดวงแก้วนั้น จึงขอดวงแก้วแต่นางเมขลาไม่ให้ และโยนดวงแก้วล่ออยู่ไปมา รามสูรโกรธจึงขว้างขวานเพชรไปยังนางเมขลา ทำให้เกิดเสียงกัมปนาทหวาดไหว จึงเกิดตำนานฟ้าแลบฟ้าร้องขึ้น

 

วิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร  จึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ท่ารำขึ้น ถือได้ว่าเป็นรำชุดหนึ่งที่แสดงถึงฝีมือการร่ายรำของผู้แสดง น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้แสดงในชุดนี้

 

   แสดงท่ารำโดยอาจารย์ชลอ  นุเทศ อดีตอาจารย์ ภาควิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และอาจารย์ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร นิสิตปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย