การจับชีพจร คือ การนับจังหวะการเต้นของหัวใจที่ตำแหน่งหลอดเลือด เนื่องจากการสูบฉีดโลหิตของร่างกายมีการขยายตัวและหดตัวเป็นจังหวะ การจับชีพจร สามารถจับได้บนทุกเส้นของหลอดเลือดแดง แต่ที่http://gotoknow.org/file/khunmoo