ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ : ยอดนักคิดและนักบริหารการศึกษา

  ติดต่อ

  "แก้วโกวิท" "นักคิดตลอดกาล" "ปราชญ์ของแผ่นดิน" "จอมยุทธ์ไร้กระบวนท่า" ""วิทยายุทธ์สูงสุดสู่สามัญ" "ยอดคน ยอดผู้นำ" "ต้นไทรที่ทอดเงา"  

      วันนี้ผมได้รับเชิญให้ออกรายการเสียงตามสายของ สพท.นนทบุรี เขต 1 ซึ่งจัดรายการให้มีผู้มาเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ ตั้งแต่เวลา 8.30 -9.00น เป็นประจำทุกวัน 
      สำหรับวันนี้ผมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติชีวิตและผลงานของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  อธิบดีกรมวิชาการ  อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน  วุฒิสมาชิก และอีกหลายๆตำแหน่ง  แม้ท่านจะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2543  แต่ด้วยผลงานและคุณความดีของท่านที่ได้ฝากไว้ในแผ่นดิน พวกเราจึงยังคงระลึกถึงท่านอยู่เสมอ 
     ซึ่งประวัติของท่านมีผู้เขียนไว้ในหนังสือหลายเล่ม  สำหรับที่ผมเขียนจะมีในหนังสือประวัติครูของคุรุสภา หนังสือยอดคนยอดผู้นำ  วารสารส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น
      ถ้าจะเล่าประวัติท่านในบันทึกนี้ก็คงยืดยาว การบันทึกครั้งนี้เพียงเพื่อกระตุ้นให้พวกเราระลึกถึงท่าน และไปหาหนังสือมาอ่านเพื่อซึมซับแนวคิดและความเป็นแบบอย่างของท่านในหลายเรื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ เช่น "การคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น"  "ครูที่พูดไม่ได้" "โรงเรียนเสมือนบ้าน" "ห้องสมุดโรงเรียน" ""อาชีพอิสระ" "ผักกางมุ้ง" "มินิคอมปานี" "ธนาคารนักเรียน" ฯลฯ
      และทำไมท่านจึงได้รับฉายามากมาย เช่น "แก้วโกวิท"  "นักคิดตลอดกาล" "ปราชญ์ของแผ่นดิน" "จอมยุทธ์ไร้กระบวนท่า" ""วิทยายุทธ์สูงสุดสู่สามัญ" "ยอดคน ยอดผู้นำ" "ต้นไทรที่ทอดเงา" เป็นต้น
      มีประโยคหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่าอย่างน่าประทับใจว่า
      "เราสอนเด็กให้เป็นนักเรียนดีได้เราก็อิ่มเอิบใจ  แต่จริงแล้วเราควรจะอิ่มเอิบใจไปกว่านั้น  เหมือนเราปลูกต้นไทรแผ่ร่มเงา  วันหนึ่งตอนเที่ยงเราออกไปยืน  เห็นคนมายืนอยู่ใต้ต้นไทรของเราเพื่อพักร้อน  เราก็ชื่นใจที่ร่มเงาของต้นไทรที่เราปลูกสามารถให้คนมาพักอาศัยได้  และคนที่มายืนอยู่ใต้ต้นไทร หรือนกกาคาบลูกไทรไปเป็นต้นไทร  แผ่ร่มเงาให้คนได้อาศัยพักร่มเงาอีกต่อไป  เหมือนกับเราทำความดีมันจะกระเพื่อมออกไปอีกเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

หมายเลขบันทึก: 141623, เขียน: , แก้ไข, 2012-12-11 13:38:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การสอน#อาชีพ#การคิด#การบริหารการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (10)

สวัสดีครับท่าน..

          ท่านได้นำเสนอบุคคลสำคัญให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของบุคคลที่ทำความดี  ทำงานด้วยความมุ่งมั่น  ที่ต้องการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สมควรอย่างยิ่งที่คนรุ่นเราควรจะศึกษาแนวคิด  หรือหลักการของท่านมาใช้  หรือมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ และบรรลุเป้าหมายตามทีคาดหวังเอาไว้  นั้นแหละคือสิ่งที่เราได้จากผลงานหรือคุณงามความดีของท่านที่แท้จริง  ครับ..ท่าน

           ในส่วนลึกของจิตใจของครูโหลเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  การเมือง  และอีกมากมาย  แต่พูดแล้วใครจะเชื่อหรือรับฟัง  เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็น คุณวุฒิ  วัยวุฒิ  วุฒิภาวะต่างๆ  ยกตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาไม่มีใครระรู้ดีไปกว่าครูผู้ปฏิบัติ  คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่จะทำดีเพียงใดไม่มีใครมองเห็น  แต่พอตายไปแล้วเมื่อนั้นแหละจะเห็นความดี  ทำไมเราไม่มองเห็นความดีซึ่งกันและกันตอนมีกำลังอยู่แล้วหันมาช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ครับ..ท่าน

             ครูโหล 25/10/2550

 

 

a
IP: xxx.121.48.217
เขียนเมื่อ 

ตามที่ศึกษาแนวคิดของท่านอาจารย์โกวิท วรพิพัฒน์ทำให้ตั้งใจว่าเราจะทำงานของความเป็นครูให้ดีที่สุด

     คนที่สั่งสมความดีไว้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่คนก็ศรัทธาสรรเสริญ เมื่อเสียชีวิตลงคนก็ยังระลึกถึงไม่เสื่อมคลาย ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่การงานใด  ตำแหน่งใดก็ทำความดีได้ทั้งสิ้น  แม้ใครมองไม่เห็นแต่เราก็ภูมิใจมิใช่หรือ

สวัสดีครับท่าน

      จากเรื่องที่ท่านเล่ามาเป็นที่ดีเป็นเครื่องเตือนใจให้คนเราทำความดี  การทำความดีไม่เสียหายแม้ตายไปก็มีคนยกย่องและสรรเสริญ  แต่อยากให้ทุกคนเห็นความดี เห็นความสำคัญบุคคลที่ทำความดีช่วยให้กำลังใจช่วยส่งเสริมให้โอกาสได้สร้างสรรค์งานเพื่อให้เกิดกับสังคมหรือพัฒนางานตามงานที่เขาสร้งสรรค์  ตัวอย่างที่มีให้เห็น เช่น  กวีเอกของไทย  "ท่านสุนทรภู่"  "สืบ  นาคะเสถียร"  และบุคคลสำคัญของโลกอีกหลายคน  เมื่ออ่านประวัติท่านแล้วน่าเศร้าใจ  ครับท่านเลยหยิบยกมาให้คนรุ่นหลังได้เป็นอุธาหรณ์  ให้เป็นแง่คิดครับท่าน......

            ครูโหล 27/10/2550

สวัสดีครับท่านอาจารย์ธเณศ

       ผมอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านอาจารย์  เดี่ยวนี้วงการศึกษามีปัญหาเรื่อง  การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน  ปัญหาไม่ได้เกิดจากผู้เรียนเสมอไป  แต่เกิดจากครูมากกว่า  ครูสอนให้นักเรียนจำ มากกว่า  สอนนักเรียนให้เข้าใจ  นักเรียนที่มีปัญญาเลิศเท่านั้นที่จะจำได้อย่างที่ครูบอก แต่อีกส่วนหนึ่งจำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจ  ยกตัวอย่างการสอนจำของครูการแจกลูกสะกดคำ  คำว่า    กาน     โดยสอนแจกลูกสะกดคำดังนี้   กอ  - อา  -  นอ   อ่านว่า   กาน   หรือ  กอ  - อา - กา - กา  -นอ-  กาน  นักเรียนที่มีปัญญาเลิศเท่านั้นที่จะอาศัยความจำแล้วจึงอ่านออกแต่นักเรียนที่สติปัญญาระดับกลางหรืออ่อนจะจำไม่ได้แจกลูกสะกดคำไม่ถูกเพราะไม่เข้าใจว่า เอา  กอไก่มาใส่สระอา  แล้วเอาตัว (น) มาใส่ทำไมถึงอ่านว่า  กาน  เป็นปัญหาที่ครูจะต้องหาคำตอบให้นักเรียนกลุ่มนี้ให้เขาได้เข้าใจ  และจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ได้เขียนไม่ออก  ของผมครับ และนวัตกรรมการแก้ปัญหาชุดนี้ได้คัดเลือกให้เป็น  หนึ่งวัตกรรมระดับประเทศ  อยากจะเผยแพร่ให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มที่อ่านคำที่มัตัวสะกดไม่ออกหรือ  กอ - อา- นอ - กาน  ไม่ออก  ครูโหลพอที่จะช่วยได้  ครับท่าน

 ครูโหล  2550

         

 

 

    ขอชื่นชมครูโหลที่คิดค้นนวัตกรรมเรื่องการอ่านออกเขียนได้ จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งนวัตกรรมก็คืออุบายที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียนตามบัวแต่ละเหล่านั่นเอง อย่างนี้จะเรียกว่าครูโหลได้อย่างไร น่าจะเป็นครูต้นแบบมากกว่า
     เรื่องการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้  ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็คงไม่เกิด ที่นิวซีแลนด์ซึ่งผมเพิ่งไปดูงานมา  ในชั้นประถมศึกษาเขาเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษ (ไม่เหมือนบ้านเราที่ยัดเยียดความรู้ 8 กลุ่มสาระตั้งแต่ประถม จนเด็กเครียด ทั้งๆทีฐานยังไม่แน่น) เขาถือว่าถ้าเด็กเกิดทักษะเรื่องนี้แล้วก็จะใฝ่ศึกษาค้นคว้าในศาสตร์ต่างๆได้อย่างกว้างขวาง 
ครูโหล03
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่าน

ต้องขอโทษที่หายไปนาน แต่ไม่ได้ไปไหนครับเพียงแต่มีงานที่จะต้องทำมาก ต้องรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงพัฒนาชุดฝึกการแก้ปัญหาการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา และชุดฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกด และตอนนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ดีแล้ว ได้เผยแพร่ให้ครูดีในดวงใจของเด็กๆ และครูดีในดวงใจครูโหลทุกท่านนำไปปรับใช้จะเป็นในรูปแบบนวัตกรรม หรือคู่มือการใช้นวัตกรรม ขอเสนอชุดฝึกทักษะการเขียนนักเรียนชอบมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากตรงที่กระบวนการฝึกทักษะการอ่านของครูโหลสามารถนำไปพัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างไม่น่าเชื่อ แม้แต่ครูโหลเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะทำให้ลงตัวได้อย่างนี้ เหมือนกันกับสูตรคูณกับสูตรหารอย่างไรอย่างนั้น

ท่านครับขอฝากแก่นสาร "นวัตกรรมไม่ใช่คาถา หรือยาวิเศษ ที่จะสามารถ ปลุกเสกให้หายจากโรคได้ ถ้าไม่นำไปใช้กับเด็กจริงๆ" ครับท่าน

ครูโหล01 แบบคัดกรองการอ่าน

ครูโหล02 แบบฝึกอ่านแม่ ก-กา

ครูโหล03 แบบฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

ครูโหล04 คู่มือการใช้ชุดฝึกการอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

ครูโหล05 แบบฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ครูโหล06 คู่มือการใช้ชุดฝึกการคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ครูโหล07 แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกด

ครูโหล08 คู่มือการใชแบบฝึกเขียน

เพื่อนครูอยากนำชุดฝึกไปปรับใช้เข้ามาที่ kouloo03.blogspot.com

พร้อมกับแนบ email ครับ

ครูโหล 03

ใครสนใจก็เชิญชวนติดตามผลงานของ ครูโหล 03

ที่ kouloo03.blogspot.com ได้เลยครับ

......................
IP: xxx.142.113.64
เขียนเมื่อ 

.2

ครูโหล
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่าน

ต้องขออภัยที่เงียบหายไปนานพอควร มัวยุ่งหลายงาน แต่ตอนนี้พอมีเวลาตืดตามถามไถ่ท่าน คงจะสบายดีนะครับ ตอนนี้ผมได้ค้นพบวิธีการสอนเขียนคำต่อจากการอ่านตามวิธีการแจกลูกสะกดคำ มาประยุคการสอนเขียนของนักเรียนอย่างลงตัวที่สุด ครับผมจะนำเสนอย่อให้ท่านฟังดังนี้ครับ

การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ออกเกิดจากสาเหตุหลัก 4 สาเหตุครับ

1. จำตัวสะกดที่ตรงตามาตราตัวสะกดไม่ได้

2. แปลเสียงมาตราตัวสะกดของคำไม่ออก

3. แปลเสียงสระไม่ออก

4. แปลเสียงพยัญชนะต้นไม่ออก

ผมค้นพบวิธีแก้ปัญหาและสาเหตุโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดที่ตรงตามาตราตัวสะกดมีหลักการดังนี้

1. การแก้ปัญหาจำตัวสะกดไม่ได้ใช้วิธีเดิมในการแก้ทั้ง 8 แม่ โดยใช้ภาพเป็นสื่อที่มีความหมาย เพราะ หนูอยู่ในโกน ตัวนอหนูจึงอยู่ในแม่กน ปัญหานี้หมดไปตอนชุดฝึกอ่านแล้ว

2. การแก้ปัญหาการแปลเสียงมาตราตัวสะกด การแปลเสียงมาตราตัวสะกดแปลยากต้องแปลก่อน จะพาเขียนคำว่า "นอน" ต้องเข้าใจก่อนว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดในแม่ใด โดยพูด 3 ครั้งจะรู้เลยว่าอยู่ในมาตราใด เช่น พูดครั้งแรกว่า นอ-ออน-นอน

ครั้งที่ 2 พูดว่า นอ-อน-นน ครั้งที่ 3 พูดว่า กอ-อน-กน แม่ กน พูดสามครั้งรู้ได้เลยว่า" นอน" อยู่ในมาตราใด ส่วนการแปลเสียง สระ และพยัญชนะต้นั้นแปลง่ายกว่า ผมมีตัวอย่างชุดฝึกอ่านและฝึกเขียนให้ท่าน และเพื่อนครูที่สนใจ ในไปปรับใช้แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า " ครูโหลสอนอ่านที่หนูรัก" โดยการอนุเคราะห์จากคณะครูโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า สพป.นม.7 หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนและครูผู้ที่นำไปปรับใช้ ไม่มากก็น้อย วันนี้รบกวนท่านเท่านี้ก่อน โชคดีครับ สัสดีครับ............