พระราธะ (ผู้ว่าง่ายสอนง่าย)

สุวโจ ผู้ว่าง่ายสอนง่าย

ในบรรดาพระมหาเถระ  ๘๐  รูป  ที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในด้านต่างๆ  (เอตทัคคะ)  มีพระราธะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับยกย่องว่า  เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย 

นามเดิมท่านชื่อ  ราธะ  มาบวชเมื่ออายุแก่มากแล้ว  ช่วงปลายของชีวิตที่ลูกหลานไม่เลี้ยงท่าน  แม้ท่านจะแบ่งทรัพย์สินให้ลูกๆ  แต่ท่านกลับโดนทอดทิ้งจนต้องไปอาศัยกวาดลานวัดแลกกับอาหารที่พระภิกษุอนุเคราะห์ให้แก่ท่าน  ท่านก็ช่วยปัดกวาดดูแลวัดวาอาราม  หลายครั้งที่ท่านอยากจะขอบวชเป็นพระภิกษุ  แต่พระสงฆ์ก็ยังมิได้บวชให้ท่าน

วันหนึ่งราธะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะพระองค์เสด็จไปโปรดราธะเป็นการเฉพาะ  จึงได้ถือโอกาสนี้ขอบวช  พระพุทธเจ้าจึงเรียกประชุมพระสงฆ์  แล้วตรัสถามว่า  ใครระลึกถึงคุณของราธะ  ใครจะช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ราธะได้  พระสารีบุตรจึงกราบทูลว่า  ราธะเคยถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่ท่าน  ท่านจะเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ราธะและจะอบรมสั่งสอนราธะเอง  ด้วยเหตุนี้  พระสารีบุตรจึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ  จดจำแม้ข้าวทัพพีเดียวที่เคยได้รับจากราธะ

ความที่พระราธะบวชเมื่อแก่  จึงได้นั่งแถวท้ายๆ  ทำให้ได้รับอาหารน้อย  จิตใจก็เศร้าหมอง  ปฏิธรรมแทบจะไม่ได้  พระสารีบุตรจึงพาท่านออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมในป่า  ออกเดินธุงค์  เมื่อผ่านไปได้ระยะหนึ่งแล้ว  วันหนึ่งท่านได้พาพระราธะกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้ง

พระพุทธเจ้าตรัสถามพระสารีบุตรว่า  สัทธิวิหาริก(ศิษย์)ของเธอเป็นคนเช่นไร  ท่านจึงกราบทูลไปว่า  ราธะนี้แม้จะเป็นผู้บวชตอนแก่  แต่ก็มิได้มีอาการของคนกระด้างกระเดื่องเลย  แม้จะตามว่ากล่าวตักเตือน  ติดตามสั่งสอนตลอดเวลา  ราธะก็ไม่ได้แสดงอาการว่ายากสอนยาก  กลับเป็นผู้รู้จักนอบน้อมถ่อมตน  รับฟังโอวาทด้วยความสงบเสงี่ยม  ได้ชื่อว่าเป็น  ขันติโสรัจจะ  ผู้มีความอดทนและสงบเสงี่ยมโดยแท้

พระองค์ตรัสถามอีกว่า  ถ้าหากมีสัทธิวิหาริกเช่นนี้  จะรับไปดูแลสั่งสอนได้เท่าไร  พระสารีบุตรกราบทูลว่า  มิจำกัดประมาณเลย

ข้อคิด  บุคคลผู้ว่าง่ายสอนง่าย  ย่อมเป็นที่รักที่เอ็นดูของผู้ใหญ่  มิควรเลยที่จะแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง  ควรที่จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน  ไม่ยกตนข่มท่าน  จะทำให้เราอยู่ในสังคมใดๆ  ได้อย่างสงบสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิทาน ธรรมบท พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมบท#ราธะ

หมายเลขบันทึก: 138328, เขียน: 14 Oct 2007 @ 09:34 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 16:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

แป๊ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้รูปพระราธะ

ผู้อยากรู้
IP: xxx.10.225.16
เขียนเมื่อ 

นมัสการ  พระมหา ธราบุญ จิรชีโว คูจินดา

      ดิฉันขอความกรุณาท่านช่วยแนะนำการสอนนักธรรมตรีให้กับนักเรียนชั้นป.5ให้หน่อยค่ะ เพราะได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สอนนักเรียนที่จะสอบนักธรรมตรีในวันที่ 9 พ.ย. 52 นี้  โดยเฉพาะกระทู้ธรรม และอื่นๆ  ขอรบกวนพระคุณเจ้าด้วย หวังว่าคงได้รับความกรุณานะคะ

 

เขียนเมื่อ 

เจริญพร อาจารย์

อาตมายินดี กรุณากลับมาติดตามอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ จะเขียนวิธีแนะนำให้เบื้องต้น และแหล่งข้อมูลการเตรียมเด็กให้สอบ น.ธ.ตรี ขออนุโมทนา

พระมหาธราบุญ จิรชีโว

ผู้อยากรู้
IP: xxx.10.225.16
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณมากๆค่ะพระอาจารย์

benz
IP: xxx.230.173.178
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีมาก

nuinui
IP: xxx.130.230.42
เขียนเมื่อ 

ซึ้ง

ไม่บอก
IP: xxx.4.130.179
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนค่ะ

บูม
IP: xxx.25.100.7
เขียนเมื่อ 

หาไม่เจออ่ะ


แพร
IP: xxx.68.241.23
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีมากๆให้ข้อคิดดีๆ ตอนนี้ก็เรียนเรื่องนี้ค่ะ