อยู่อย่าง Green, Clean, Lean & Meaning

ประเทศไทยมีดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆ ท่านมีชีวิตอย่างดี ดีอย่างไร ผู้เขียนขอสรุปว่า ชีวิตของท่านเหล่านี้อยู่อย่าง "Green, Clean, Lean & Meaning"...

ประเทศไทยมีดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆ ท่านมีชีวิตอย่างดี ดีอย่างไร ผู้เขียนขอสรุปว่า ชีวิตของท่านเหล่านี้อยู่อย่าง “Green, clean, lean & meaning”

Hammock

Green (กรีน) หรือสีเขียว หมายถึงการอยู่อย่างเป็นมิตรต่อตนเอง คนรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม กระแสโลกที่ไปทางนี้คือ กระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Clean (คลีน) หรือสีขาว หมายถึงการอยู่อย่างสะอาด ไม่เบียดเบียนตน คนรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม

Hammock

กระแสโลกที่ไปทางนี้คือ กระแสความต้องการระบบบริหารที่ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม และต่อต้านการฉ้อฉล(คอรัปชั่น)

Lean (ลีน) หรือการอยู่อย่างประหยัด เรียบง่าย ลดรายจ่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่อวดรวย ไม่ถ้าเป็นสุขภาพหมายถึงอยู่อย่างไม่อ้วน ออกกำลังกาย ใช้แรงในชีวิตประจำวันพอประมาณ

Hammock

การอยู่อย่างประหยัดช่วยให้ชีวิตพอดำรงอยู่ได้ในท่ามกลางสังคมที่มีการโฆษณาให้ฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิมไปในทางเสื่อม เช่น เหล้า บุหรี่ เสพกามแบบสำส่อน ฯลฯ

Meaning (มีนนิ่ง) หรือการอยู่อย่างมีความหมาย มีคุณธรรมหรือความดีงามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ไม่เป็นคนหลักลอย โลเล เหลวไหล

การอยู่อย่างมีความหมายทำให้เรากล้าที่จะเลิกคบคนพาล อันเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคลสูตร และหันไปคบคนดี อันเป็นมงคลข้อสองในมงคลสูตร อันเป็นเหตุให้เราเข้าสู่กระแสแห่งความดีงามยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ

Hammock

ผู้เขียนจะขอยกเรื่องผักผลไม้มาเป็นอุทาหรณ์(ตัวอย่าง)ว่า เรื่อง Green, clean, lean & meaning” เป็นตัวแบบ (model) ที่ขยายขอบเขตออกไปในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศาสตราจารย์เกรแฮม แม็คเกรเกอร์ แห่งวิทยาลัยแพทย์เซนต์จอร์จ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร(หมู่เกาะอังกฤษ)ได้ทบทวนการศึกษาจากญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 8 ชิ้น ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 257,500 คน

Hammock

ผลการศึกษาพบว่า คนที่กินผักผลไม้วันละ 5 ส่วนมีความเสี่ยงต่อโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตลดลง 26 % เมื่อเทียบกับคนที่กินผักผลไม้วันละ 3 ส่วน

คนในประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทั้งหมดกินผักผลไม้เฉลี่ยวันละ 3-5 ส่วน คิดเป็นผักประมาณ 77 กรัม ผลไม้ประมาณ 80 กรัม

Hammock

ปัจจัยเสี่ยงของโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตที่สำคัญได้แก่ ความดันเลือดสูง เบาหวาน บุหรี่ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง อ้วน และขาดการออกกำลังกาย(รวมทั้งการใช้แรงในชีวิตประจำวัน)

ศาสตราจารย์เกรแฮมสันนิษฐานว่า สาเหตุที่ผักผลไม้ช่วยลดความเสี่ยงอัมพฤกษ์-อัมพาตน่าจะเป็นผลจากการได้รับเกลือแร่โปแทสเซียม (potassium / K) เพิ่มขึ้น การได้รับโปแทสเซียมมีส่วนช่วยลดความดันเลือด

Hammock

อาจารย์ท่านกล่าวว่า ผักผลไม้มีประโยชน์มากมาย เช่น ให้พลังงานค่อนข้างน้อย(ช่วยป้องกันโรคอ้วน) มีไขมันน้อยมาก มีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) มีสารอาหารหลายอย่าง โดยเฉพาะวิตะมินซี เบต้าแคโรทีน โปรตีน และเส้นใย(ไฟเบอร์) ฯลฯ

ถ้ากลัวน้ำมันขึ้นราคาแล้วพืชผักจะแพงก็ไม่ต้องกลัวครับ... ซื้อมะละกอมาสัก 1 ลูก เก็บเมล็ดไว้ให้แห้งดีสัก 3-4 วัน แล้วเพาะลงดิน

Hammock

เวลาขุดดินควรขุดเบาๆ ขุดเพียงให้ใส่เมล็ดพืชลงไปได้ จะได้ไม่ไปทำร้ายสัตว์ในดิน ซึ่งทำหน้าที่พรวนดิน บำรุงดิน เช่น ไส้เดือน ฯลฯ

เวลาทำกับข้าวมีเศษผัก เปลือกผลไม้อะไรก็ทิ้งไว้ที่โคนต้น รดด้วยน้ำล้างจาน ไม่นานดินก็จะดีขึ้น ได้มะละกอไว้กินแทบทั้งปี

Hammock

ถ้าใช้น้ำซักผ้ามารดน้ำต้นไม้ควรสังเกตสีน้ำก่อนรด ถ้าสีจากผ้าปนเปื้อน(สีตก)ควรนำไปรดต้นไม้ที่ไม่ได้นำมากิน ถ้าไม่มีสีจากผ้าปนเปื้อน(สีไม่ตก)จึงจะนำไปรดผักผลไม้ได้

การมีผักผลไม้ปลอดสารไว้กินเองที่บ้านมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตได้มาก ถ้ามีเหลือกินจะนำไปฝากคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ คนที่เราเคารพรัก หรือคนข้างบ้านก็จะได้บุญยิ่งขึ้น

Hammock

ถ้าถามว่า งานนี้ได้อะไร ผู้เขียนขอตอบว่า ได้ทั้ง “Green, clean, lean & meaning” ได้อนุรักษ์ธรรมชาติชื่อว่าได้กรีน (green) ได้ลดขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษผัก เศษเปลือกผลไม้ น้ำล้างจาน น้ำซักผ้า ฯลฯ ชื่อว่าได้ช่วยให้สังคมสะอาดขึ้น

กินผักผลไม้มากขึ้นได้ป้องกันโรคอ้วน ชื่อว่าได้ลีน (lean) ลีนหมายถึงร่างกายที่มีกระดูก เนื้อ เอ็นพอประมาณ ไม่มีไขมันมากเกิน ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีสุขภาพดี

Hammock

การได้ทำอะไรดีๆ มีความหมาย มีคุณค่าทั้งต่อตัวเรา ต่อคนรอบข้าง และสังคมชื่อว่า ได้มีนนิ่ว (meaning) หรือการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย อยู่อย่างคนมีวินัย และไม่ปล่อยปละละเลย

ลองหันไปมองรอบตัวเรานะครับ โลกนี้มีคนดีๆ ที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นมิตร สะอาด เรียบง่าย ประหยัด และมีความหมายหลายท่านทีเดียว ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีชีวิตอันอุดมด้วย Green, clean, lean & meaning” ครับ...

Hammock

หมายเหตุ:

  • ผักผลไม้ 1 ส่วน = กล้วยผลเล็ก 1 ผล หรือผักผลไม้ที่หั่นแล้วประมาณ
    1 ฝ่ามือ(ไม่นับรวมส่วนนิ้วมือ)
  • ผักผลไม้แห้ง(ไม่เติมน้ำตาล) 1 ส่วน = ผักผลไม้ประมาณ ½ ฝ่ามือ

Hammock

แหล่งข้อมูล:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (2)

เด็กgogreen
IP: xxx.7.162.134
เขียนเมื่อ 

สุดยอดค่า สาตราจารย์!!!

แต่อยากได้ความหมายของ Go Greenมั๊กๆ

มาเม้นบอกมั่งจิ....><

ขออภัยครับ...

  • ผมไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ เป็นหมอธรรมดาๆ ครับ
  • 'Go Green' = "ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทะนุถนอมโลกเรา"