GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เบญจศิล เบญจธรรม

เบญจศิล เบญจธรรม
*เบญจศิล คือ ข้อควรงดเว้น 5ประการสำหรับควบคุมกาย วาจาให้เป็นปกติในความเป็นมนุษย์
เบญจศิล เบญจธรรม เป็นธรรมะขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยทั่วไปซึ่งทั้งเบญจศิลและเบญจธรรมต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันเมื่อ
บุคคลปฏิบัติแล้วนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นคนดียังทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย
เบญจศิล5ประการ
1.เว้นจากการฆ่าสัตย์ตัดชีวิต
2.เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
3.เว้น0จากการประพฤติผิดในกาม
4.เว้นจากการกล่าวเท็จ
5.เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติด
เบญจธรรม5ประการ
1.เมตตา กรุณา การปารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากทุกข์
2.สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพโดยสุจริต
3.การสำรวมในกามการยินดีเฉพาะในคู่ครองของตน
4.ความมีสัจจะการพูดความจริง
5.การมีสติสัมปชัญญะการมีสติรอบคอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เบญจศิล เบญจธรรม
หมายเลขบันทึก: 136751
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ดีครับได้ทําการบ้านคูรไห้ไปหาในหนังสือไม่มีครับมาที่นี้ดีจริงฯฯครับขอบคุณมาก

ดีมากเลยค่ะสั้นๆๆแต่ได้ใจความ