ระบำเทพบันเทิง

           หลังจากที่พายุพัดผ่านไปแล้ว ฝนตกหนักจนน้ำล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายในพื้นที่การเกษตรหลายพันไร่ อาคารบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนนับหลายพันครัวเรือน แต่ปีนี้ก็ยังถือว่าโชคดีกว่าหลายปีที่ผ่านมา ที่มิได้มีโศกนาฏกรรมเหมือนที่เคยผ่านมา วันนี้จึงขอนำเสนอการแสดงชุดระบำเทพบันเทิงเพื่อเป็นการอวยพรแด่ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย  นับแต่นี้ไปจะพบแต่ความสุขร่มเย็น 

              ระบำเทพบันเทิงเป็นระบำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อประกอบในละครในเรื่องอิเหนา ตอน ลมหอบ เป็นระบำเทพบุตร และเทพธิดา ฟ้อนรำบำเรอองค์ปะตาระกาหลา หนึ่งในตัวละคร และความหมายในเนื้อเพลงกล่าวถึงการอวยพร จึงมักนิยมใช้เป็นระบำในงานมงคลต่างๆ
                                       


           ประดิษฐ์ท่ารำโดย หม่อมศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก (หม่อมต่วน) และอาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ ประพันธ์คำร้องประกอบเพลงแขกเชิญเจ้าและยะวาเร็วโดย ศาสตราจารย์มนตรี ตราโมท ผู้แสดงแต่งกายชุดยืนเครื่อง โดยมีเนื้อร้อง ดังต่อไปนี้                   

                    เหล่าข้าพระบาท

ขอวโรกาส เทวฤทธิ์อดิศร

ขอฟ้อนกรายรำร่ายถวายกร

บำเรอปิ่นอมรปะตาระกาหลา

        ผู้ทรงพระคุณยิ่งบุญบารมี

เพื่อเทวบดี สุขสมรมยา

เถลิงเทพพระสิมา พิมาน

สำราญฤทัย

       สุรศักดิ์ประสิทธิ์             

สุรฤทธิ์กำจาย          

ทรงสราญพระกาย

ทรงสบายพระทัย

            ถวายอินทรีย์ต่างมาลีบูชา         

 ถวายดวงตาต่างประทีปจำรัสไข          

 ถ้อยคำอำไพต่างธูปหอมจุณจันทน์          

ถวายดวงจิตอัญชลิตวรคุณ          

ที่ทรงการุณผองข้ามาแต่บัลย์          

ถวายชีวันรองบาทจนบรรลัย                     

           สุรศักดิ์ประสิทธิ์          

สุรฤทธิ์กำจาย          

ทรงสราญพระกาย

ทรงสบายพระทัย

                    

              ร่วมกันร้องทำนองลำนำ          

มาฟ้อนมารำให้รื่นเริงใจ (ซ้ำ)          

ให้พร้อมให้เพรียงเรียงประดับ          

เปลี่ยนสับท่วงทีหนีไล่          

เวียนไปได้จังหวะกัน                     

           อัปสรฟ้อนส่ายกรีดกรายออกมา          

ฝ่ายฝูงเทวาทำท่ากางกั้น (ซ้ำ)          

เข้าทอดสนิทไม่บิดไม่ผัน (ซ้ำ)          

ผูกพัน ผูกพันสุขเกษม

ปลื้มเปรมปลื้มเปรมปรีดา  

          ปี่พาทย์บรรเลง