เหล้าสาโท หรือคนเหนือเรียกว่าเหล้าน้ำขาว เป็นเหล้าที่ทำขึ้นเองโดยการใช้แป้งหมักกับข้าวเหนียวประมาณ 2 เดือนก็สามารถนำมาดื่มได้ ส่วนมากจะนิยมดื่มช่วงสงกรานต์สมุนไพรที่ใช้ในการดองเหล้าก็จะมีพวกข่า พริก รากกระถิน

 

 

บันทึกโดย นายไสว  สุรเดช