ขั้นตอนการทำ

1.เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ

2.ใช้เครื่องมือ Horizontal Type Tool แล้วคลิ๊ลงไปที่ภาพตรงตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ตัวอักษร

3.พิมพ์ตัวอักษรตามต้องการ ถ้าต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษรคลิ๊กเมาส์ซ้ายค้างทำแถบสีที่ต้องการ หลังจากนั้นใช้เครืองมือ Eyedropper Tool  เปลี่ยนสีของ foreground จะได้สีตามต้องการ