ขั้นตอนการทำ

1.เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ

2.ใช้เครื่องมือ Losso Tool เลือกพื้นที่ ส่วนที่เป็นตัวสุนัข

3.ใช้ Image ช่วยในการเปลี่ยนโทนสีเลือกไปที่ Adjustments หลังจากนั้นเลือกไปที่ Variation  ปรับโทนสีตามต้องการ