ขั้นตอนการทำ

1.เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ

2.ใช้เครื่องมือ  Rectangular Marguee เลือกพื้นที่ส่วนที่ต้องการเซ็นเซอร์ในภาพนี้ เลือกส่วนที่เป็นตา

3.ใช้ Filter ในการตกแต่ง โดยเลือกไปที่ Pixelate หลังจากนั้นเลือกต่อไปที่ Mosaic อีกที

4.ปรับขนาดของ Mosaic ตามที่ต้องการ