ขั้นตอนการทำ

1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

2.ใช้เครื่องมือ  Lasso Tool    เลือกพื้นที่ส่วนที่เป็นท้องฟ้า

3.ใช้เครื่องมือ     Eyedroper  เลือก   foreground    เป็นสีฟ้าและ  background                เป็นสีขาว

4.ใช้  Filter  ในการตกแต่งเลือกไปที่   Rerder แล้วต่อไปที่  clouds   อีกที