ขั้นตอนการทำ

1.เปิดไฟล์งานที่ต้องการ

2.ปรับแต่งภาพโดยใช้ filter แล้วเลือกไปที่ artstic แล้วเลือกต่อไปที่ cutout อีกที

3.หลังจากนั้นปรับแต่งรายละเอียดตามที่ต้องการ