ขนมจากมะพร้าวอ่อน

ภูมิปัญญาด้านโภชนา

ขนมจากมะพร้าวอ่อน   เรื่องที่ศึกษา     

    ภู มิปัญญาที่ได้ศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภูมิปัญญาด้านโภชนาการ  เพราะพื้นที่ของ ตำบลบางพรม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผสม ผลไม้และพืชต่างๆ มีหลากหลายประเภท   เช่น กล้วย มะพร้าว และผลไม้นานาชนิด จากความอุดมสมบูรณ์นี้เองทำให้วิถีชีวิตของคนบางพรมเป็นแบบเรียบง่าย พอใจในความเป็นตัวตนของคนบางพรม มีภูมิปัญญาหลากหลาย ทั้งด้านเกษตร หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำอาหารคาวหวานต่างๆ  ซึ่งก็ได้มีการสืบทอดต่อยังรุ่นลูกรุ่นหลานเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบันนี้  ภูมิปัญญาเรื่องการทำอาหารมีอยู่มากมาย ขนมจากก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่มีอยู่คู่กับชาวสวน ตำบลบางพรม มีวัตถุดิบอยู่มากมายในสวนของแต่ละบ้าน ทั้งใบจาก น้ำตาลมะพร้าว ซึ่งสวนมาจากสวนรอบๆ บ้านนั่นเอง  

    ที่ตั้ง  นางชมพูนุท   แย้มสรวล (น้อง)  อายุ  37  ปี  ที่อยู่ 26/10 หมู่ 2 ถนนอัมพวา-บางนกแขวก    ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  

    ประวัติความเป็นมา    น้อง เล่าว่า ความรู้เรื่องการทำขนมจากนี้ ได้รับมาจากย่า ที่สอนให้ทำกินเองตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆ 7-8 ขวบ โดนย่าใช้บ้าง ก็ช่วยย่าทำ เพราะเมื่อก่อนบริเวณหน้าบ้านมีต้นจากมาก  น้ำตาลก็ทำเอง   ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ทำให้มีความรู้ติดตัวมาจนทุกวันนี้ 

    องค์ความรู้ของเรื่องที่ศึกษา รวบรวม   ด้านการปฏิบัติ/จัดทำ/การผลิตขั้นตอนการผลิต           

    1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์              
1.1 น้ำตาลมะพร้าว              1  กิโลกรัม                 
1.2 แป้งข้าวเหนียว              1  กิโลกรัม                 
1.3 มะพร้าวห้าวขูด              2  กิโลกรัม
                 
1.4 มะพร้าวอ่อนขูดด้วยมือแมวสำหรับโรยหน้า
                 
1.5 ใบจาก
                 
1.6 ไม้กลัด
                 
1.7 เตาย่างขนมจาก พร้อมถ่าน
                 
1.8  กะละมังสำหรับนวดแป้ง
 
                 
1.9  น้ำสะอาด
                 
1.10 ช้อนสำหรับตักขนม
         
     
2. ขั้นตอนการทำขนมจาก
               
         
2.1  นำแป้งข้าวเหนียว น้ำตาลมะพร้าว และมะพร้าวที่ขูดไว้มานวดให้เข้ากัน เติมน้ำทีละน้อยนวดไปเรื่อยๆ จนเหนียวดี  นวดแป้งให้เหลวพอประมาณแต่อย่าให้เหลวมาก สังเกตได้จากเวลาตักแล้วไม่ไหล
               
         
2.2  ตักใส่ใบจากที่เตรียมไว้แล้ว ห่อละประมาณ 1 ช้อนกินข้าว อย่าให้มากเพราะจะทำให้สุกช้า โรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อน ห่อให้เรียบร้อย นำไปย่างบนเตาที่ไฟปานกลาง อย่างแรงมากขนมจะไหม้ก่อนสุก              
         
2.3  เวลาย่างต้องหมั่นกลับ จะทำให้ขนมหอมน่ารับประทาน
 
      
การถ่ายทอด/สืบทอด/เผยแพร่ รวมทั้งการจัดเก็บความรู้           
       ลักษณะการถ่ายทอดของน้อง  เป็นการถ่ายทอดโดยการลงมือทำจริงรับความรู้จากบรรพบุรุษจนทำได้เอง และมีพัฒนาจากของเดิมที่เคยมีเคยทำในอดีตให้เหมาะสมกับปัจจุบัน  ส่วนการเผยแพร่นั้นจะใช้วิธีการเดียวกับสมัยอดีต คือบอกต่อพูดคุย ไม่มีการจดบันทึกเป็นตำราที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
 
      
ลักษณะของความรู้
      ลักษณะความรู้เช่นนี้ เป็นความรู้โดยนัย หรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ ซึ่งยากต่อการที่จะสื่อสารหรือถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเลข สูตร หรือเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็สามารถพัฒนาและแบ่งปัน (Share) กันได้ ความรู้เช่นนี้ได้แก่ ทักษะ ประสบการณ์ พรสวรรค์ สัญชาตญาณ ความคิดริเริ่ม เช่นเดียวกับน้องมีความรู้ฝังลึกเรื่องการทำขนมจากจากการลงมือปฏิบัติและรับการถ่ายทอดมาโดยไม่รู้ตัว สามารถทำได้อร่อยแต่ไม่มีการเขียนหรือบันทึกเป็นเอกสาร 
       
การพัฒนา/สร้างสรรค์ ความรู้เพิ่มขึ้น           
       การทำขนมจากมีการพัฒนาจากสูตรเดิมที่การชิมรสชาติตามความชอบมาเป็นการคำนวณสูตรที่ได้มาตรฐานมากขึ้น มีการชั่งน้ำหนัก แป้ง น้ำตาล มะพร้าว และปรับปรุงจากแป้งข้าวเหนียวขาว มาเป็นข้าวเหนียวดำ ทำให้มีความหลากหลาย และน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยการใส่มะพร้าวอ่อนโรยหน้าทำให้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้น
 
      
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้           
       จากการศึกษาข้อมูลนี้ทำให้เห็นวิธีหรือเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความร้องคนโบราณที่การลงมือทำจริง ให้ลูกหลานช่วยทำ และสอนเทคนิคต่างๆ โดยไม่มีเอกสารหรือลายลักษณ์อักษร แต่สามารถทำได้อร่อยและเป็นความรู้ที่ฝังลึกกับตัวผู้รับการถ่ายทอดตลอดไป แต่หากผู้รับการเรียนรู้มีการนำเทคนิคสมัยใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองก็จะเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาเดิมมิให้สูญหายต่อไป
 
      
ปัญหาอุปสรรค           
      
ปัญหาอุปสรรส่วนใหญ่เกิดจากขั้นตอนการทำ เช่น การนวดแป้ง หากเหลวหรือแข็งเกินไปทำให้ไม่อร่อย หรือ ความหวานของน้ำตาล หากเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่ผสมน้ำตาลทรายจะทำให้นวดยาก ความหวานจะไม่คงที่ดังนั้นหากเปลี่ยนเจ้าที่ซื้อนำตาลต้องชิมดูก่อนทุกครั้ง ทำให้ความอร่อยหรือรสชาดไม่แน่นอน
  

                  ชัยรัตน์   สำราญจิตร์      4930123100260

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์เรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามความเห็น (8)

•○[S]akur[A]○•
IP: xxx.121.209.191
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ผมหาข้อมูลมานานแล้วครับ จะทำไปส่งครู อ่ะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
กระต่าย
IP: xxx.172.168.82
เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่ได้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตก็คงเเย่เพราะไม่มีงานส่งอาจารย์ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะค่ะ

เบ๊นซ์
IP: xxx.49.99.144
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณกร๊าบ...

1/6 = 4/1 = 2/8 = i love ...
IP: xxx.31.82.139
เขียนเมื่อ 

รักคุณจัง...

ADIN
IP: xxx.53.174.111
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ผมหาข้อมูลมานานแล้วครับ จะทำไปส่งครู อ่ะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/131664

อาย
IP: xxx.5.251.79
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนค่ะไม่ต้องหานานแล้วพิมเขามาก้เจอแล้ว

lee
IP: xxx.87.197.30
เขียนเมื่อ 

สามารถสั่งใบจากล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0815534909 หรือที่ e-mail : [email protected] เรามีบริการตัดใบจากพร้อมทำขนม ใบจากของเราคัดอย่างดี ใบมีมาตรฐาน พร้อมขนส่ง

คุณลี
IP: xxx.87.197.30
เขียนเมื่อ 

สามารถสั่งใบจากล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0815534909 หรือที่ e-mail : [email protected] เรามีบริการตัดใบจากพร้อมทำขนม ใบจากของเราคัดอย่างดี ใบมีมาตรฐาน พร้อมขนส่ง

คำสำคัญ (Tags)

#ขนมจาก

หมายเลขบันทึก

131664

เขียน

25 Sep 2007 @ 18:19
()

แก้ไข

24 Jun 2012 @ 03:09
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก