GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

พื้นที่ผิวและปริมาตร

แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว ตอนที่ 1  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อละ 1 คะแนน)
1.       พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 12  เซนติเมตร มีสูงเอียงยาว 10  เซนติเมตร จงหาสูงตรงของพีระมิด .   5    เซนติเมตร .   6    เซนติเมตร .   7    เซนติเมตร .    8    เซนติเมตร 2.       พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 8  เซนติเมตร สูงเอียงยาว 10  เซนติเมตร มีพื้นที่ผิวข้างเป็นกี่ตารางเซนติเมตร ก.       64 ข.       100 ค.       160 ง.       200 3.       พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า   มีด้านกว้างยาว 10 เซนติเมตร  ด้านยาวยาว 32  เซนติเมตร สูงตรง 12  เซนติเมตร จงหาสูงเอียงแต่ละหน้าของพีระมิด ก.       20 , 12  เซนติเมตร ข.       20 , 13  เซนติเมตร ค.       18 ,  12  เซนติเมตร ง.       18 , 13   เซนติเมตร 4.       จากข้อ 3  จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิด .   936   ตารางเซนติเมตร .   730   ตารางเซนติเมตร .   612   ตารางเซนติเมตร .   520   ตารางเซนติเมตร 5.       จากข้อ 3  จงหาปริมาตรของพีระมิด ก.       600  ลูกบาศก์เซนติเมตร ข.       800  ลูกบาศก์เซนติเมตร ค.       1,020   ลูกบาศก์เซนติเมตร ง.       1,280   ลูกบาศก์เซนติเมตร 6.       กระป๋องทรงกระบอกใบหนึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้   14  เซนติเมตร  กระป๋องลึก 10  เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิวข้างกี่ตารางเซนติเมตร  ( p = ) .     360 .     440 .     500 .      520 7.       จากข้อ 6  จงหาพื้นที่ผิวของกระป๋องทรงกระบอก(ตารางเซนติเมตร) .    980 .    890 .    680 .     594 8.       จากข้อ   7  จงหาปริมาตรของทรงกระบอก .   1,450 .   1,540 .   1,640 .   1,750  
       
9.       ต้องการทำหมวกกระดาษรูปกรวย   20  ใบ  โดยมีความยาวรอบฐานกรวยเป็น 88  เซนติเมตร  สูงเอียง 35  เซนติเมตร  จะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยที่สุดเท่าไร .   1,540    ตารางเซนติเมตร ข.       15,400 ตารางเซนติเมตร ค.       30,800 ตารางเซนติเมตร ง.        35,600 ตารางเซนติเมตร 10.    กรวยสังกะสีอันหนึ่ง   วัดความยาวของสูงเอียงได้  25  เซนติเมตร  ถ้าพื้นที่ผิวด้านข้างของกรวยนี้เป็น  550  ตารางเซนติเมตร กรวยสังกะสีนี้จะมีปริมาตรเท่าไร        ( p = ) ก.        1,232  ลูกบาศก์เซนติเมตร ข.        1,020  ลูกบาศก์เซนติเมตร ค.        900     ลูกบาศก์เซนติเมตร ง.        860     ลูกบาศก์เซนติเมตร 11.    ลูกฟุตบอล 3  ลูก มีรัศมี  3, 4 และ 5 นิ้ว ตามลำดับพื้นที่ผิวของลูกฟุตบอล 3 ลูกรวมกันเป็นกี่ตารางนิ้ว ก.       230 p ตารางนิ้ว ข.       220 p ตารางนิ้ว ค.       210 p ตารางนิ้ว ง.       200 p ตารางนิ้ว 12.     ถ้านำขันน้ำครึ่งทรงกลมรัศมี 3  นิ้ว  ตักน้ำใส่ถังรูปทรงกระบอกรัศมี 8 นิ้ว และลึก  18  นิ้ว ตักน้ำกี่ครั้งน้ำจึงจะเต็มถัง   ก.       42  ครั้ง ข.       64  ครั้ง ค.       56  ครั้ง ง.       72  ครั้ง 13.    ลูกตะกั่วตัน   3 ลูก เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 6, 8  และ 10  เซนติเมตร ตามลำดับ  นำมาหลอมเป็นลูกเดียวจะได้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่เซนติเมตร ก.       12  เซนติเมตร ข.       11  เซนติเมตร ค.       10  เซนติเมตร ง.       9    เซนติเมตร 14.    ปริมาตรของทรงกระบอกและกรวยกลมเท่ากัน แต่กรวยสูง   21  เซนติเมตร ทรงกระบอกสูงเท่าไรเมื่อรัศมีเท่ากัน ก.       7  เซนติเมตร ข.       8   เซนติเมตร ค.       9   เซนติเมตร ง.       10  เซนติเมตร 15.    ตะกั่วรูปกรวยตันมีรัศมี   6  เซนติเมตร สูง 20  เซนติเมตร ถ้านำมาหลอมเป็นทรงกลมเล็ก ๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร จะหลอมได้กี่ลูก ( p = ) .   120   ลูก .   140   ลูก .   160   ลูก .    180  ลูก
        ตอนที่    2  จงแสดงวิธีทำ  1.      
ถังขยะดังรูป   มีเส้นผ่านศูนย์กลาง   50  เซนติเมตร   สูง  120   เซนติเมตร จงหาปริมาตรของถังขยะนี้ แนวคิด /วิธีทำ ขั้นทำความเข้าใจปัญหา                        สิ่งที่ต้องการหา คือ ………………………………………………………………… ข้อมูลที่กำหนด คือ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขั้นดำเนินการตามแผน                        คิดคำนวณโดยใช้สูตร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขั้นตรวจสอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): แบบทดสอบ
หมายเลขบันทึก: 130284
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 7
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (7)

มีสาระมากค่ะ

ขอบคุงค่ะ

ทามหัยเข้าจัยมากเลย

งง วะ ไม่ รู้ เรื่อง เลย วะ เครียด วะ งง วะ วะ วะ วะ วะ วะ

น่าจะเพิ่มเนื้อหาให้มันมากกว่านี้น่ะค่ะ

และน่าจะมีตัวอย่างโจทย์พร้อมแสดงวิธีทำ

จะได้มีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นดีๆๆ

ดูตัวอย่างจากเว็บอื่นบ้างสิค่ะและก้อน่าจะ

จัดรูปแบบให้มันน่าอ่านและเข้าใจง่ายอ่ะ

นี้ตัวหนังสือมันติดกันจนยิ่งอ่านยิ่งงง

แต่ก้อขอบคุนน่ะค่ะสำหรับข้อมูลดีๆๆ

ด้วยความปรารถนาดีคร้าาาาาาาาาาา

ขอขอบคุนสำหรับเนื้อหาค่ะ

ทามหั้ยมีงานส่ง

ขอบคุนมากๆๆน่ะค่ะ

ดูเฉลยยังไง

ไม่ทราบว่าดูเฉลยยังไงค่ะ

ใครสามารถตอบได้ ช่วยหน่อยค่ะ