ประวัติ ประโยชน์ ของกรีฑา

นักกรีฑาควรรู้
เรื่อง :
ประวัติกรีฑา
สาระ : การเคลื่อนไหว การออกกำลัง การเล่นเกมส์ กีฬาไทย กีฬาสากล
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษา - พละศึกษา
ข้อมูลระดับ : ประถมศึกษากรีฑาจัดเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุด และเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ ในสมัยโบราณมนุษย์ยังไม่รู้จักการทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักสร้างที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่ม จึงต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิด มนุษย์พวกนี้จึงเป็นต้นกำเนิดของกีฬา เพราะการที่มนุษย์ออกไปหาอาหารมาเลี้ยงชีพ บางครั้งต้องวิ่งหนีสัตว์ร้ายอย่างรวดเร็ว การวิ่งเร็วของคนถ้าเทียบกับปัจจุบันก็เป็นการวิ่งระยะสั้น หากการวิ่งหนีบางครั้งต้องข้ามกิ่งไม้ ต้นไม้ หรือก้อนหิน ปัจจุบันก็กลายมาเป็นวิ่งข้ามรั้วและวิ่งกระโดดสูง

ตามประวัติของกรีฑา เชื่อกันว่าชาวกรีกสมัยโบราณเป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันกีฬาและกรีฑาขึ้น ในราว776 ปี ก่อนคริสตกาล โดยมีจุดประสงค์ที่จะเตรียมพลเมืองของกรีกให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติในการป้องกันประเทศได้อย่างเต็มที่ อีกเหตุผลหนึ่งคือ ชาวกรีกในสมัยนั้นนับถือเทพเจ้าหลายองค์ ซึ่งเทพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้บันดาลความสุขหรือความทุกข์ให้แก่พวกเขา ดังนั้นชาวกรีกจึงพยายามเอาใจเทพเจ้า ด้วยการทำพิธีบวงสรวงหรือทำพิธีกรรมต่างๆ เมื่อเสร็จการบวงสรวงตามพิธีทางศาสนาแล้วจะต้องมีการเล่นกีฬาถวาย ณ ที่ลานเชิงเขาโอลิมปัส แคว้นอีลิส เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติของเทพเจ้าเหล่านั้น

การเล่นกีฬาที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์สืบทอดกันมาก็คือ การเล่นกีฬา 5 ชนิด ได้แก่ การวิ่งแข่ง การกระโดด มวยปล้ำ พุ่งแหลน และขว้างจักร โดยผู้เล่นแต่ละคนต้องเล่นกีฬา 5 ชนิดนี้ จะเห็นได้ว่านอกจากมวยปล้ำแล้วกีฬาอีก 4 ชนิด ล้วนแต่เป็นกรีฑาทั้งสิ้น การเล่นกีฬาดังกล่าวได้ดำเนินมาเป็นเวลาถึง 1,200 ปี กรีกก็เสื่อมอำนาจลงและตกอยู่ใต้อำนาจของโรมัน การกีฬาของกรีกก็เสื่อมลงด้วยตามลำดับ จนกระทั่งปี ค.ศ. 393 จักรพรรดิ์ธีโอดอซีอุส แห่งโรมัน ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการเล่นนั้น เพราะการแข่งขันในตอนปลายก่อนยกเลิกมุ่งหวังสินจ้างรางวัลและเป็นการพนัน มากกว่าการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

หลักจากที่โอลิมปิกสมัยโบราณยุติไป 15 ศตวรรษ ก็ได้มีบุคคลสำคัญผู้หนึ่ง คือ บารอน เปียเดอร์คู แบร์แตง ซึ่งเป็นชาวผรั่งเศส ได้ชักชวนบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆ ให้เข้าร่วมตกลงเปิดการแข่งขันโอลิมปิกปัจจุบันขึ้นใหม่ โดยจัดให้มีการแข่งขัน 4 ปี ต่อ 1 ครั้ง ในข้อตกลงให้บรรจุการเล่นกรีฑาเป็นกีฬาหลักของการแข่งขัน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์ชนชาติกรีกที่เป็นผู้ริเริ่มจึงลงมติเห็นชอบพร้อมกันให้ประเทศกรีกจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นประเทศแรก ในปี ค.ศ.1896 พ.ศ.2439 ณ กรุงเอเธนส์


กรีฑาสำหรับประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันกรีฑาในประเทศไทย กระทรวงธรรมการได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนขั้นครั้งแรกในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 ณ ท้องสนามหลวง ในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขันและทอดพระเนตรการแข่งขัน นับตั้งแต่นั้นมากระทรวงธรรมการได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำทุกปีตลอดมา

ปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้จัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้น โดยมีนโยบายส่งเสริมการกีฬาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หลังจากนั้นกีฬาและกรีฑาก็ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน ระหว่างมหาวิทยาลัยและกรีฑาประชาชน

ปี พ.ศ. 2494 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาประเภทมหาวิทยาลัยและประชาชนแทนกรมพลศึกษา

ปี พ.ศ. 2504 ได้จัดตั้งองค์กรส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมกีฬาประชาชน โดยจัดให้มีการแข่งขัน "กีฬาแห่งชาติ" ทุกปี

ปี พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อจากองค์กรส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็น "การกีฬาแห่งประเทศไทย"

ประโยชน์ของการเล่นกรีฑา

การเล่นกรีฑาที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพของร่างกายตลอดจนมีการฝึก
อย่างถูกหลักเกณฑ์และวิธีการ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม เช่นเดียวกับกีฬาชนิดอื่น ๆ ดังนี้

ประโยชน์ทางด้านร่างกาย
1. ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สมบูรณ์ มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความทรหดอดทน
2. ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เป็นผู้สง่างามสมส่วน สง่าผ่าเผย การทรงตัวดี
3. ช่วยให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น เช่น ระบบการหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร
4. ช่วยให้ร่างกายมีความอดทน ทำงานได้นาน เหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว
5. ช่วยระบายพลังงานส่วนเกินออกไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
6. ช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี

ประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์
1. ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
2. ช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เร้าใจและตื่นเต้น
3. ช่วยให้มีอารมณ์และจิตใจแจ่มใส ร่าเริง
4. ช่วยระบายความตึงเครียด หลังจากที่ตรากตรำจากการทำงาน
5. ช่วยให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัย

ประโยชน์ทางด้านสังคม
1. ช่วยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฏระเบียบ กติกาอย่างเคร่งครัด
2. ช่วยแก้ปัญหาของสังคม โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
4. ช่วยก่อให้เกิดสัมพันธไมตรี และความสามัคคีระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่าย
5. ช่วยก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยใช้การแข่งขันกรีฑาเป็นสื่อ
ท่าทางการวิ่ง

1. ในการวิ่งให้โน้มตัวไปข้างหน้าอย่างน้อย 20 องศา จากเส้นตั้งฉากในการวิ่งเต็มฝีเท้า
2. ศีรษะตั้งตรงทำมุมพอสบายตามองไปข้างหน้า 15 ฟุต ตามทางวิ่ง
3. เท้าก้าวไปข้างหน้าตรง ไม่วิ่งส่ายไปมา
4. ไหล่คงที่ แขนแกว่งจากหัวไหล่ เน้นการกระตุกข้อศอกไปข้างหลังในการเหวี่ยงแขน ไม่ตัดลำตัว
5. มือกำหลวม ๆหรือแบมือก็ได้
6. ช่วงก้าวเท้ายาวเต็มที่ น้ำหนักอยู่บนเท้าที่สัมผัสพื้น
7. การวิ่งทางโค้ง ต้องเอนตัวเข้าด้านในของลู่เล็กน้อย แขนซ้ายแกว่งเป็นวงแคบ แขนขวาแกว่งแรงเป็นวงกว้าง ปลายแขนเหวี่ยงตัดเฉียงลำตัวเข้าหาสนาม ปลายเท้า พยายามจดพื้นเป็นเส้นขนานไปกับทิศทางการวิ่ง
8. ในการวิ่งระยะสั้นต้องใช้ความเร็ว ยกเข่าสูงกว่าการวิ่งระยะกลางและระยะไกล

การตั้งต้นการวิ่งหรือการออกสตาร์ท

ท่าตั้งต้นก่อนออกวิ่ง นิยมใช้อยู่ 3 แบบ นักกีฬามักจะเลือกใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมกับความสูงของนักกีฬา
1. แบบ Bunch Start ท่าเริ่มต้นปลายเท้าหลังอยู่แนวเดียวกันกับส้นเท้าหน้า ปลายเท้าหน้าห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 19 นิ้ว ปลายเท้าหลังห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 29 นิ้ว ท่านี้เหมาะกับนักกรีฑาที่มีรูปร่างเตี้ย
2. แบบ Medium Start ท่าเริ่มต้น เข่าของเท้าหลังวางอยู่ตรงแนวกึ่งกลางของเท้าหน้า ปลายเท้าหน้าห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 15 นิ้วปลายเท้าหลังห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 34 นิ้ว ท่านี้เหมาะกับนักกรีฑามีรูปร่างสันทัดปานกลาง
3. แบบ Elongated Start ท่าเริ่มต้นให้เข่าของเท้าหลังวางอยู่ในแนวเดียวกับส้นเท้าหน้า ปลายเท้าหน้าห่างจากเส้นเริ่มประมาณ13 นิ้ว ปลายเท้าหลังห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 14 นิ้ว ท่านี้เหมาะกับนักกรีฑาที่มีรูปร่างสูงโปร่ง

เมื่อได้ยินคำสั่งว่า "เข้าที่"
1. วางมือทั้งสองบนพื้นห่างกันประมาณ 1 ช่วงไหล่ กางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ออก
นิ้วอื่นชิดกันวาง ชิดเส้นเริ่ม
2. แขนตึง นิ้วมือเกร็งเป็นรูปถ้วย
3. วางเท้าตามท่าที่เลือกหรือท่าที่ถนัด
เมื่อได้ยินคำสั่งว่า "ระวัง"
ให้ยกสะโพกขึ้นอยู่ในระดับไหล่ หรือสูงกว่าระดับไหล่ ตามองไปข้างหน้าพร้อมที่จะถีบเท้าไปข้างหน้า

เมื่อได้ยินเสียงปืน หรือ "ไป "
1. ให้ออกวิ่งทันทีที่ได้ยินเสียงปืนหรือ ไป ลำตัวพุ่งเอนไปข้างหน้า
2. ก้าวแรกไม่ควรก้าวยาวเกินไปเพราะจะทำให้ตัวตั้งสู่มุมวิ่งปกติเร็วเกินไป


การวิ่งเข้าเส้นชัย
1. ไม่ควรชะลอตัวแม้ว่าถึงเส้นชัยแล้วก็ตาม ควรวิ่งเลยเส้นชัยแล้วค่อย ๆผ่อน ชะลอตัว
2. ไม่ควรกระโดดเข้าเส้นชัยเพราะอาจเสียการทรงตัว
3. ใช้วิธีพุ่งตัวให้หน้าอกหรือไหล่แตะแถบเส้นชัย เหวี่ยงแขนไปข้างหลังให้อกหรือไหล่ยื่นไกลออกไปเพื่อแตะแถบเส้นชัย แล้ววิ่งเลยไปตามแรงส่งเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหลัก

การวิ่งระยะต่าง ๆ

การวิ่งระยะสั้น
เป็นการวิ่งแข่งขันระยะทาง ตั้งแต่ 60 เมตร 80 เมตร 100 เมตร จนถึง 200 เมตร ทักษะที่สำคัญของการวิ่งระยะสั้นคือ การออกสตาร์ท การวิ่ง และการเข้าเส้นชัย ส่วนข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นก็คือ
1. ที่ยันเท้าเพื่อออกสตาร์ทนั้นอยู่ห่างจากเส้นเริ่มมากเกินไปหรือชิดเส้นเริ่มมากเกินไปทำให้ไม่สะดวกในการทรงตัว
2. ยกสะโพกสูงเกินไปทำให้ขาเหยียดตรง ไม่มีแรงถีบส่งและถ้าต่ำเกินไปก็ออกแรงไม่ถนัด
3. น้ำหนักตัวโล้ไปข้างหน้ามากเกินไป ทำให้เสียการทรงตัว และถ้าน้ำหนักอยู่หลังเกินไปจะทำให้เสียเปรียบในการออกแรงเคลื่อนตัวผ่านไปข้างหน้าเส้นเริ่ม
4. การหายใจไม่ถูกต้องก่อนการเริ่มออกวิ่งและในขณะวิ่ง นักกีฬาต้องรู้และมีประสบการณ์ด้วยตนเองว่าควรหายใจด้วยวิธีใดจึงจะให้เกิดผลดีที่สุด และมีอากาศเพียงพอตลอดระยะทางการวิ่ง

การวิ่งระยะกลาง
เป็นการวิ่งระยะ 400 เมตร และ 800 เมตร การวิ่งระยะกลาง ต้องอาศัยฝีเท้าการวิ่งแบบระยะสั้น ใช้ความเร็วและความทนทานแบบการวิ่งระยะไกล นักกีฬาวิ่งระยะสั้นจึงสามารถเปลี่ยนมาวิ่งระยะกลางได้ไม่ยาก เพียงแต่ฝึกความทนทานให้มากขึ้นและเช่นเดียวกัน นักกีฬาวิ่งระยะไกลก็สามารถเปลี่ยนมาวิ่งระยะกลางได้โดยฝึกความเร็วเพิ่มขึ้นเท่านั้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด คือ นักกีฬาระยะกลางต้องรู้ว่าตนเองต้องใช้กำลังอย่างไรตลอดระยะทางการวิ่งจังหวะการก้าวขา ความสัมพันธ์ของการแกว่งแขนและการก้าว-เท้า รู้จักผ่อนกำลังเมื่อวิ่งเลย 200 เมตรไปแล้วในการวิ่ง 400 เมตร และผ่อนกำลังเมื่อเลย 400 เมตรในการวิ่ง 800 เมตรเมื่อวิ่งไปได้ 20-25 % ของระยะทางทั้งหมดให้เริ่มวิ่งเต็มฝีเท้าจนถึงเส้นชัย การวิ่งขึ้นหน้าคู่ต่อสู้ให้วิ่งขึ้นทางขวาของคู่แข่งและอย่าให้ถูกคุมจากนักกีฬาคนอื่นจนวิ่งขึ้นหน้าไม่ได้ ไม่จำเป็นอย่าเร่งขึ้นหน้าตรงทางโค้ง ให้รู้ความสามารถของตนเองไม่ควรวิ่งเร็วไปพร้อมกับนักกีฬาคนอื่น ๆ และไม่ควรปล่อยให้คู่แข่งนำหน้าเกิน 6-7 เมตรในการวิ่ง 400 เมตร และไม่เกิน 12-15 เมตร ในการวิ่ง800 เมตร

การวิ่งระยะไกล
เป็นการวิ่งระยะทางตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไป ลักษณะของนักกีฬาวิ่งระยะไกล มีรูปร่างค่อนข้างสูง น้ำหนักปานกลางกล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรง สิ่งสำคัญในการวิ่งระยะไกลคือ จังหวะในการวิ่ง จังหวะในการก้าวขาและการแกว่งแขนที่จะใช้กำลังให้น้อยที่สุด การก้าววิ่งเต็มฝีเท้าช่วงก้าวยาวสม่ำเสมอรักษาช่วงก้าว ให้เท้าสัมผัสพื้นในลักษณะลงด้วยปลายเท้าผ่อนลงสู่ส้นเท้าลำตัวตั้งมากกว่าการวิ่งระยะอื่น ไม่ปล่อยให้คู่แข่งวิ่งนำหน้ามากกว่า 25-30 เมตร ในการวิ่ง 1,500 เมตร และไม่มากกว่า 40-50เมตรในการวิ่ง 3,000 เมตร

การวิ่งผลัด และการตั้งต้นวิ่งผลัด

การวิ่งผลัด
การวิ่งผลัด เป็นการวิ่งตามระยะทางที่กำหนดโดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชุด ๆ ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป โดยมีคทา เป็นอุปกรณ์ในการรับส่งช่วงการวิ่งจนกว่าจะหมดระยะทางที่กำหนดมีการแบ่งการวิ่งผลัดออกเป็นหลายรายการ คือ
1. วิ่งผลัดระยะทางเท่ากัน โดยผู้แข่งขันแต่ละชุดต้องวิ่งแข่งขันในระยะทางที่เท่ากัน มี
1.1 วิ่งผลัด 5x80 เมตร ผู้แข่งขัน 5 คน วิ่งคนละ 80 เมตร
1.2 วิ่งผลัด 8x50 เมตร ผู้แข่งขัน 8 คน วิ่งคนละ 50 เมตร
1.3 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 100 เมตร
1.4 วิ่งผลัด 4 x200 เมตร ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 200 เมตร
1.5 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 400 เมตร
2. วิ่งผลัดต่างระยะ ผู้แข่งขันแต่ละคนอาจจะวิ่งในระยะทางที่ไม่เท่ากันแต่รวมระยะทางของแต่ละชุดแล้วต้องเท่ากันมี
2.1 วิ่งผลัด 80x70x50x50x70x80 เมตร ผู้เข้าแข่งขัน 6 คน แบ่งการวิ่งเป็นวิ่ง 80 เมตร 2 คน วิ่ง 70 เมตร 2 คน
2.2 วิ่งผลัด 80x120x120x80 เมตร ผู้เข้าแข่งขัน 4 คน แบ่งการวิ่งเป็น วิ่ง 80 เมตร 2 คน วิ่ง 120 เมตร 2 คน

การถือคฑาตั้งต้นวิ่ง
การถือคฑาออกวิ่งนั้น มักจะยึดหลักให้ถือคทาด้วยมือซ้ายเสมอ และให้เท้าขวาอยู่ข้างหลัง เพราะจะได้ส่งให้กับผู้รับซึ่งรับด้วยมือขวาสะดวก และการแกว่งแขนออกวิ่ง แขนซ้ายที่เหวี่ยงไปข้างหลังจะได้สะดวก คทาจะได้ไม่หลุดมือ แต่หากว่าคนรับถนัดใช้มือซ้ายในการรับ ก็อาจถือคทาด้วยมือขวาได้
วิธีที่ 1 ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หนีบคฑาบริเวณส่วนกลางใช้ปลายนิ้วทั้ง 5 ยันพื้นไว้
วิธีที่ 2 ใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย จับกำรอบคฑาทางส่วนหลัง ใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และข้อนิ้วที่สองของนิ้วอื่นยันพื้น
วิธีที่ 3 ใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวกำรอบคฑา ใช้ปลายนิ้วอื่นยันพื้น
วิธีที่ 4 ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางกำรอบคฑา ใช้ปลายนิ้วที่เหลือยันพื้น
วิธีที่ 5 ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวกำรอบคฑา ใช้นิ้วที่เหลืออีก 4 นิ้วยันพื้น

ในการถือคฑาทั้ง 5 วิธีนี้ ให้หัวคฑาชี้ตรงไปข้างหน้าตามทางวิ่งและไม่ให้หัวคฑาแตะพื้นบนเส้นเริ่มหรือแตะพื้นเลยเส้นเริ่มออกไปเพราะถือว่าเป็นการผิดระเบียบของการเริ่มต้น และใช้ท่าทางการออกสตาร์ทเช่นเดียวกันกับการวิ่งระยะสั้น

การรับ-ส่งคทา
การรับส่งคทา แบ่งออกตามลักษณะมือผู้รับและลักษณะการส่ง คือ
1. ผู้รับเหยียดแขนไปข้างหลัง หงายฝ่ามือ แยกนิ้วหัวแม่มือออกจากนิ้วอื่น ฝ่ามืออยู่ต่ำกว่าระดับไหล่ ผู้ส่งคทา ฟาดคทาลงบนฝ่ามือของผู้รับ
2. ผู้รับเหยียดแขนไปข้างหลังเฉียงออกทางด้านนอก หงายฝ่ามือขึ้น นิ้วหัวแม่มือแยกออกจากนิ้วอื่น ฝ่ามืออยู่สูงกว่าระดับสะโพกประมาณ 4-5 นิ้ว ผู้ส่งฟาดคทาลงบนฝ่ามือผู้รับ
3. ผู้รับเหยียดแขนไปข้างหลังให้มืออยู่ในระดับสะโพก หันฝ่ามือไปข้างหลัง นิ้วมือชี้ลงพื้นกางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ออกจากกันผู้ส่งตีคทาขึ้นให้เข้าฝ่ามือผู้รับระหว่างนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ
4. ผู้รับยืนงอแขนให้นิ้วหัวแม่มือจดสะเอว กางข้อศอกออก นิ้วหัวแม่มือแยกออกจากนิ้วอื่น ๆ ผู้ส่งเหยียดแขนและตีคทาขึ้นให้เข้าฝ่ามือผู้รับ

ข้อควรปฏิบัติ
1. ผู้ส่งต้องพยายามเร่งฝีเท้าให้ทันผู้รับคทาอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้รับ-ส่ง ให้ทันภายในเขตรับ-ส่ง
2. ต้องเหยียดแขนออกไปให้ได้จังหวะ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป เพราะจะทำให้ฝีเท้าลดลง ในการวิ่งผลัดระยะสั้น ระยะรับส่งคทาควรอยู่ในระหว่าง 15-18 เมตร หลังจากเส้นเริ่มของเขตรับส่ง ส่วนวิ่งผลัดระยะไกลประมาณ 5-12 เมตร หลังเส้นเริ่ม
3. ฟาดคทาลงบนมือผู้รับด้วยความแรงพอสมควร ไม่ปล่อยคทาจนกว่าผู้รับจะรับได้มั่นคงและมีแรงดึงจากมือ
4. ผู้ส่งต้องอยู่ในช่องวิ่งของตนเอง จนกว่านักกีฬาทีมอื่น ๆได้ออกวิ่งเลยไปหมดแล้วจึงจะออกจากลู่วิ่งได้
5. เมื่อวิ่งถึงผู้รับแล้วจะต้องไม่ลดฝีเท้าลง ให้วิ่งชะลอไปกับผู้รับ จนกระทั่งถึงจุดรับส่งซึ่งได้กำหนดไว้จึงส่งคทาออกไป
6. วิธีถือคทาเพื่อส่งให้ผู้รับแบบสากลนิยม ที่ได้ผลดีมากที่สุดเริ่มด้วย ผู้ตั้งต้นออกวิ่งด้วยการถือคทาด้วยมือขวาวิ่งไปส่งให้ผู้รับคนที่ 2ซึ่งยืนชิดขอบขวาของช่องวิ่ง และรับคทาด้วยมือซ้าย วิ่งไปส่งให้คนที่ 3 ซึ่งยืนชิดขอบซ้ายของช่องทางวิ่งและรับคทาด้วยมือขวา วิ่งไปส่งให้คนสุดท้าย ซึ่งจะยืนชิดขอบขวาช่องวิ่งและรับคทาด้วยมือซ้ายวิ่งไปตลอดระยะทาง ทั้งนี้ ผู้รับไม่ต้องเปลี่ยนมือ เมื่อรับคทาแล้ว ทำให้ไม่เสียความเร็วในการวิ่ง

เขตรับ-ส่งคทา

ตามกติกาการแข่งขันวิ่งผลัดระยะสั้น จะมีการกำหนดการส่งและการรับคทาไว้ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องทำการเปลี่ยนคทามือต่อมือได้ภายในเขต 20 เมตร เท่านั้น กล่าวคือ เขตนี้นับจากระยะ
ทางเต็มขึ้นไปข้างหน้า 10 เมตร และถอยหลังลงไป 10 เมตร แต่อนุญาตให้ผู้รับถอยหลังลงไปต่ำกว่าเขตรับส่งจริงได้อีก 10 เมตร แต่ระยะนี้ผู้รับจะรับคทาไม่ได้ ใช้เพื่อให้ผู้รับวิ่งเพื่อให้เกิดความเร็วสัมพันธ์กับผู้ส่งเท่านั้น

A จุดเริ่มต้นออกวิ่งของผู้ส่งคทา
B จุดที่ผู้รับมีสิทธิ์ถอยหลังลงไป
C จุดเริ่มรับ-ส่งคทา
D จุดหมดเขตรับ-ส่งคทา

การกำหนดที่หมาย
การกำหนดที่หมายและการใช้สัญญาณระหว่างผู้ส่งและผู้รับคทาจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดี คือ เมื่อผู้ส่งวิ่งมาถึงที่หมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับก็จะออกวิ่งเอง การกำหนดที่หมายนั้นขึ้นอยู่กับฝีเท้าของผู้ส่งและผู้รับ ถ้าผู้ส่งวิ่งเร็วกว่าผู้รับ ก็ต้องกำหนดที่หมายให้ไกลจากเดิม ถ้าผู้ส่งวิ่งช้ากว่าผู้รับ ก็ต้องเลื่อนจุดกำหนดให้มาใกล้กว่าเดิมจนกระทั่งสามารถรับ-ส่งกันด้วยความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี

E ผู้ส่งวิ่งมาถึงห่างจากที่หมายที่ F ประมาณ 5 เมตร
F ผู้รับเริ่มออกวิ่งเมื่อผู้ส่งวิ่งมาถึงที่หมายที่ E
G ผู้รับจับคทามาครอบครองโดยสมบูรณ์


วิ่งกระโดดข้ามรั้ว

เป็นการวิ่งไปตามลู่วิ่งและกระโดดข้ามรั้วตามระยะทางและความสูงของรั้วที่กำหนดโดยมีระยะทางมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขัน คือ

ชาย 110 เมตร และ 400 เมตร
หญิง 100 เมตร และ 400 เมตร

ในแต่ละช่องวิ่งมีรั้วทั้งหมด 10 ตัว


ตารางแสดงจำนวนก้าวจากท่าตั้งต้นถึงรั้วแรกจำนวนก้าววิ่งและระหว่างรั้ว

หลักทั่วไปของการวิ่งกระโดดข้ามรั้ว

1. เท้าหน้า เป็นเท้าที่ยกเตะขึ้นข้ามรั้ว โดยยกเข่าขึ้นจนขาท่อนบนขนานกับพื้น ขณะข้ามบนรั้ว ส้นเท้า ยื่นไปข้างหน้าแล้วกดลงหน้ารั้วให้จุดสัมผัสพื้นอยู่ใต้ลำตัว
2. เท้ากระโดด เมื่อถีบตัวส่งขึ้นเพื่อข้ามรั้วแล้วให้เหวี่ยงข้ามรั้วในการที่จะก้าวต่อไป โดยที่เข่างอเป็นมุมฉาก ความสูงของเข่าขึ้นอยู่กับความสูงของรั้ว เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับเท้าหน้า
3. แขน ปฏิบัติเหมือนท่าวิ่ง เพื่อช่วยในการทรงตัวและสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของขา โดยงอศอกและชิดลำตัว ถ้าเหวี่ยงออกข้างมากเกินไปตัวจะเอียง ในขณะที่เท้าหน้าเตะขึ้นให้เหวี่ยงแขนตรงข้ามไปข้างหน้า
4. ลำตัว การก้มตัวไปข้างหน้าขึ้นอยู่กับความสูงของรั้ว ถ้ารั้วสูงมากก็ก้มตัวไปข้างหน้ามากขึ้น
5. การวิ่งผ่านเส้นชัย ใช้วิธีเดียวกันกับวิ่งเข้าเส้นชัยของการวิ่งทุกระยะ


ทักษะการวิ่งกระโดดไกล

1. การวิ่งก่อนกระโดด การวิ่งต้องค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ
ช่วงที่ 1 ระยะทางประมาณ 4 เมตร ใช้ความเร็วประมาณ ของความเร็วสูงสุด
ช่วงที่ 2 ระยะทางประมาณ 6 เมตร ใช้ความเร็วประมาณ ของความเร็วสูงสุด
ช่วงที่ 3 ระยะทางประมาณ 10 เมตรจนถึงกระดานเริ่มกระโดดใช้ความเร็วประมาณ 95-100 % ของความเร็วสูงสุด
2. กำหนดที่หมายหาระยะก้าวไว้ประมาณ 3 แห่ง คือ จุดแรกอยู่ที่จุดเริ่มต้น จุดที่สองอยู่ที่กึ่งกลางทางวิ่งจุดที่สาม อยู่ที่กระดานเริ่มกระโดด
3. การกระโดด เมื่อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงสุด ก้าวสุดท้ายที่เหยียบกระดานให้ถีบส่งตัว สปริงขาไปข้างหน้า น้ำหนักตัวจะเคลื่อนไปอยู่เหนือเท้ากระโดด แขนเหวี่ยงสลับกับขา เหยียดเข่า
4. การลอยตัวในอากาศ
4.1 การกระโดดแบบงอเข่า เมื่อกระโดดขึ้นไปแล้วเข่าจะงอ ก้มตัวไปข้างหน้า เหมือนท่านั่ง แขนเหวี่ยงขึ้นไป ยกเข่าสูงพยายามประวิงเวลาให้ลอยตัวอยู่ให้นานที่สุด และลงสู่พื้นในท่าเหยียดเท้าทั้งสองออก แขนเหวี่ยงไปข้างหลังแล้วเหวี่ยงไปข้างหน้าเป็นวงกลมให้ส้นเท้าแตะพื้นทรายก่อน
4.2 การกระโดดแบบก้าวขาในอากาศ เมื่อกระโดดออกไปแล้ว เท้าเหวี่ยงขึ้นไปเพื่อยกลำตัวให้สูงขึ้นและเอนไปข้างหลังเล็กน้อย แขนเหวี่ยงสลับกันเท้าก็เคลื่อนสลับกันไปข้างหน้า แขนทั้งสองอยู่เหนือศีรษะ ก้มตัวไปข้างหน้า พยายามลอยตัวให้นานและเหยียดเท้าไปข้างหน้าเหวี่ยงแขนไปข้างหลังก่อนที่เท้าจะแตะพื้น จึงจะเหวี่ยงแขนกลับไปข้างหน้า

การวิ่งกระโดดสูง

การกระโดดแบบ western form
การกำหนดก้าววิ่ง มุมของทางวิ่งประมาณ 45 องศากับไม้พาด จำนวนก้าว 8 ก้าว ระยะทางวิ่งประมาณ 37-41 ฟุต เมื่อวิ่งมาถึงจุดกระโดดต้องจดเท้าลงในลักษณะเตรียมสปริงตัว ในก้าวที่ 8 ให้ก้าวยาวกว่าปกติและเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย น้ำหนักตัวอยู่เหนือจุดกระโดดแล้วเหวี่ยงเท้าขวาขึ้นข้างบนและไปข้างหน้า แขนทั้งสองเหวี่ยงขึ้นข้างบนพร้อม ๆ กัน ปลายเท้าซ้ายเขย่งขึ้นเต็มที่ เมื่อตัวลอยขึ้นจากพื้นให้ดึงขาซ้ายขึ้นสู่ระดับเหนือไม้พาด เท้าขวาเหยียดออก แขนทั้งสองเหยียดไปข้างหน้า ลำตัวตะแคงลงทางด้านซ้ายขนานกับไม้พาด เมื่อลำตัวลอยสูงสุดให้ตวัดขาขวาลงลำตัวจะพลิกคว่ำ และข้ามไม้พาดไป ลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้ายพร้อมกับมือทั้งสอง

การวิ่งกระโดดสูงท่า Fosbury Flop
การวิ่งก่อนกระโดด จะมีทางวิ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นทางตรงกับส่วนที่เป็นทางโค้ง ให้ส่วนที่วิ่งเป็นทางตรง 3-6 ก้าว ส่วนที่วิ่งเป็นทางโค้งอีก 4-5 ก้าว การวิ่งในทางตรงลำตัวต้องยืดตรงและเพิ่มความเร็วการวิ่ง เอนตัวเข้าทางโค้งระหว่างวิ่งทางโค้ง ขณะที่วิ่งก่อนกระโดด ช่วงก้าวสุดท้ายให้สั้นกว่าปกติเล็กน้อย แล้วกระโดดอย่างรวดเร็ว เหวี่ยงขาให้ขาท่อนบนสูงขนานพื้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับเหวี่ยงแขนทั้งสองขึ้นให้กำปั้นสูงในระดับศีรษะ เมื่อลอยตัวข้ามไม้พาด เหวี่ยงแขนซ้ายที่เป็นแขนนำข้ามไม้พาดไปก่อน และยกสะโพกขึ้นระหว่างที่กำลังผ่านไม้พาดเก็บคางชิดอกและเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้น


การทุ่มน้ำหนัก
ทักษะการทุ่มน้ำหนัก

1. วิธีการถือลูกน้ำหนัก
2. การยืนเตรียมทุ่ม
ยืนถือลูกน้ำหนักในวงกลม ยืนทรงตัวหันหลังให้ทิศทางที่จะทุ่มมือขวาถือลูกน้ำหนักที่ซอกคอ
3. การเคลื่อนไหว การทุ่ม และการทรงตัว
โน้มลำตัวไปข้างหน้า ยกเท้าซ้ายขึ้น เหยียดไปข้างหลัง ลำตัวเกือบขนานพื้น แขนซ้ายเหยียดตรงไป ข้างหน้า ย่อเข่าขวางอตัวก้มหน้า งอเข่าซ้ายเข้ามาแล้วเหยียดออกลับออกไปโดยเร็ว โล้ตัวตาม สไลด์ส่งแรงตามไปด้วยขาขวา ให้เท้าขวาจรดพื้นกลางวงกลมพอดี ขณะที่เท้าซ้ายจรดพื้นใกล้ขอบในวงกลม พร้อมกันนี้ให้บิดเอว ลำตัว และไหล่ บิดไปทางซ้าย พร้อมกลั้นหายใจดันส่งลูกน้ำหนักออกไป เป็นมุม 45 องศาและส่งตามด้วยเท้าขวา น้ำหนักตัวจะเคลื่อนไปข้างหน้า

การขว้างจักร

ทักษะการขว้างจักร
1. การถือจักร
ให้นักเรียนถือจักรตามถนัด นิ้วมือแยกห่างกันพอสบาย แต่ถ้าห่างกันเกินไปจะประคองจักรยาก หากชิดกันเกินไปก็จะหมุนจักรไม่ได้
2. การเตรียมตัวก่อนขว้างจักร
ถือจักรด้วยมือขวา ยืนย่อเข่าในวงกลม หันหลังให้กับทิศทางที่จะขว้าง เท้าแยกประมาณ 1 ช่วงไหล่ ปลายเท้าชี้เข้าหาขอบวงกลม เมื่อพร้อมแล้ว ให้เหวี่ยงท่าไหนก็ได้ ตามถนัด
3. การหมุนตัว
เริ่มที่เหวี่ยงจักรไปข้างหลัง พร้อมบิดลำตัวเล็กน้อย หันหน้ามองข้ามไหล่ซ้าย จักรจะอยู่ ระดับเอว ทุกส่วนไม่เกร็ง งอเข่าซ้ายใช้แขนซ้ายช่วยเหวี่ยงเลี้ยงลำตัวไม่ให้เซ ใช้เท้าซ้ายยืนเป็นหลัก หมุนไปทางซ้ายพร้อมกับกระโดด ไม่ต้องสูงมากหน้าหันไปทางไหล่ซ้ายเสมอ แขนเหยียดเกือบตึง เหวี่ยงเท้าขวายันพื้นใกล้ศูนย์กลางวงกลม ใช้เท้าขวาเป็นหลักเท้าซ้ายเหวี่ยงอ้อมหลังเลยไปจนเท้าซ้ายเคลื่อนไปใกล้พื้นเกือบชิดขอบในด้านหน้าวงกลม เฉียงซ้ายเล็กน้อย เท้าซ้ายแตะพื้น จักรจะเหวี่ยงมาข้างหน้าทำมุมสูง 40 องศาขณะหมุนควรหมุนตัวด้วยปลายเท้า
4. การขว้างจักร
ขณะปลายเท้าซ้ายเคลื่อนไปใกล้พื้นเกือบชิดขอบในด้านหน้าวงกลม เอวเริ่มหมุนมาในทิศที่จะขว้างจักรไป เปลี่ยนน้ำหนักตัวมาอยู่บนเท้าซ้าย อย่าแอ่นเอวหรือปล่อยให้ไหล่ซ้ายห้อยลง ส่วนมือขวาทำมุมสูง 40 องศา สะบัดลำตัวไปทางซ้าย บิดสะโพกและย่อเข่าถีบส่งด้วยเท้าขวา ถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้า พร้อมกับเหวี่ยงแขน ขว้างจักรออกไปเป็นมุมราว 40 องศา
5. การทรงตัวเมื่อขว้างจักรไปแล้ว
ขณะที่ปล่อยจักรออกไป ให้ใช้เท้าขวาดันพื้นอย่างแรง เพื่อเพิ่มกำลังให้จักรไปไกลยิ่งขึ้นแล้วก้าวเท้าขวาสลับกับซ้าย เท้าซ้ายเหวี่ยงไปข้างหลัง กางแขนซ้ายออกเล็กน้อย เพื่อให้ทรงตัวอยู่ได้

มารยาทของการเป็นผู้เล่นที่ดี

การเป็นผู้เล่นที่ดีจะได้รับการยกย่องจากสังคมทั่วไปว่าเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา เป็นที่นิยมชมชอบของบุคคลทั่วไป จึงควรมีข้อปฏิบัติดังนี้
1. นักกรีฑาที่ดีจะต้องศึกษาและเข้าใจในระเบียบ กฎ กติกาการแข่งขันอย่างถูกต้องและชัดเจน
2. นักกรีฑาที่ดีจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
3. นักกรีฑาที่ดีจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รัดกุมและปลอดภัย
4. นักกรีฑาที่ดีจะต้องมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย
5. นักกรีฑาที่ดีจะต้องรู้จักประมาณความสามารถของตน ไม่เย่อหยิ่งจองหอง
6. นักกรีฑาที่ดีจะต้องเล่นและแข่งขันด้วยชั้นเชิงของนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
7. นักกรีฑาที่ดีจะต้องให้เกียรติผู้แข่งขันอื่น รวมทั้งผู้ตัดสินด้วย
8. นักกรีฑาที่ดีจะต้องยอมรับและเชื่อฟังคำตัดสินของผู้ตัดสิน
9. นักกรีฑาที่ดีจะต้องเป็นผู้รู้จักข่มใจ รักษาสติไม่แสดงโมโหโทโส
10. นักกรีฑาที่ดีจะต้องรู้จักทำใจให้หนักแน่นเมื่อปราชัย และไม่แสดงอาการดีใจจนออกนอกหน้าเมื่อมีชัย
11. นักกรีฑาที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นทั้งในขณะซ้อมและแข่งขัน
12. นักกรีฑาที่ดีจะต้องไม่หยิบอุปกรณ์เครื่องใช้ก่อนได้รับอนุญาต

มารยาทของการเป็นผู้ดูที่ดี

การเป็นผู้ดูที่ดีควรปฏิบัติต่อไปนี้
1. ผู้ดูที่ดีควรปรบมือแสดงความยินดีต้อนรับผู้แข่งขันทุกคน และปรบมือให้เกียรติแก่ผู้เล่นที่ดีทุกฝ่าย
2. ผู้ดูที่ดีจะต้องศึกษาและเข้าใจในระเบียบ กฎ และกติกาการแข่งขันเป็นอย่างดี
3. ผู้ดูที่ดีจะต้องให้เกียรติและยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสิน
4. ผู้ดูที่ดีไม่ควรเปล่งวาจาสนับสนุนผู้เล่นไปในทางที่ผิด
5. ผู้ดูที่ดีควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
6. ผู้ดูที่ดีไม่ควรรบกวนผู้แข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ด้วยประการใด ๆ
7. ผู้ดูที่ดีไม่ควรส่งเสียงโห่ร้อง เยาะเย้ยผู้แข่งขันหรือเจ้าหน้าที่
8. ผู้ดูที่ดีจะต้องไม่แสดงกิริยาวาจาที่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nok

คำสำคัญ (Tags)#ศน.km ภาคกลาง

หมายเลขบันทึก: 130011, เขียน: 20 Sep 2007 @ 15:52 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 212, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
IP: xxx.31.82.225
เขียนเมื่อ 

คุงมากมายเจ้าค่า

‘Smil€’▬♥‘Por’----
IP: xxx.128.195.142
เขียนเมื่อ 

~ข~อ~บ~คุ~น~

~ค~รั~บ~

ศักดิ์ดา
IP: xxx.172.120.243
เขียนเมื่อ 

ดีมากคัฟ

ภู่ศนจัยนัยฎ้านกีลา
IP: xxx.122.146.235
เขียนเมื่อ 

Thang you so much ...

Mr.Nok have a nice life.

:)

ผู้ที่ชื่นชอบในด้านกีฬาเป็นพิเศษ
IP: xxx.122.146.235
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากค่ะ

ช่วยให้หนูเตรียมสอบ

ข้อมูลของคุณพี่(คุณลุงต่างหาก)ช่วยได้เยอะมาก

คนน่ารัก ตัวเล็ก ใจคับโลก
IP: xxx.122.146.235
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากค่ะที่ทำให้หนูสอบวิชาพลศึกษา

ได้เต็ม

"กีฬาไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ แต่ถ้าใครเบื่อ ระวัง! สุขภาพของคุณจะไม่แข็งแรงนะค่ะ ;)"

แต่น่าจะมี "ไตรกีฬา สัตกีฬา ทศกีฬา " นะคะ

ไม่ว่ายังไงก็รบกวนด้วยนะคะ

แนนนี่
IP: xxx.128.139.27
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาเยอะดีมากๆขอบคุณที่เอามาลงไว้เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงานมากมายเลย

คนรักกีฬา
IP: xxx.128.139.27
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงที่ทามให้หาเนื้อหาส่งอาจารย์ทัน

คายอยากสวย อยากหล่อ ต้องสุขภาพดีด้วยรู้ไหมคร่ะ

ระวัง! สวยหล่อแต่สุขภาพม่ายดีคายเขาจาชอบจิงไหม คิดดูน๊า

ผมรักกีฑา
IP: xxx.53.140.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงครับจะรองเอาไปใช้ดูถ้าได้จะขอบคุงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อารายก้อด้าย
IP: xxx.47.49.165
เขียนเมื่อ 

ขอวิธีการเก็บรักษา

พวกไม้ผลัดด้ายมั้ยอ่ะคะ

หามาให้หน่อยนะคะ

555
IP: xxx.49.132.157
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะพอดีเลยคุณครูให้ทำเรื่องประวัติกรีฑา

no name
IP: xxx.156.32.117
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงมั่กๆคร้าพอดีอาจารย์หั้ยทัมงานพอดี

ขอบคุงอีกครั้งน้าคร้ากำลังต้องการพอดิบพอดี อิอิ

ขอบคุงขอบคุง555+

1234
IP: xxx.123.208.132
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มากเลยพอดีครูให้ทำรายงานเกี่ยวกับประวัติของกรีฑาพอดี

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

ขอบคุณค่ะ ^_^

นุ้ยจร้า
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะกำลังต้องการพอดีเลย

noom
IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆๆๆนะคับ

ใบเฟิร์น
IP: xxx.128.53.206
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ แต่น่าจะมีการเก็บรักษาอุปกรณ์ด้วยนะค่ะ

พิม
IP: xxx.122.229.174
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงที่ห้ายความรุ้นุ๋

หญิง
IP: xxx.122.229.174
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงนะคะที่ห้ายความรู้กับนุ๋

นุ๋ชอบมากๆคะ

เเต่หน้าจะมีวิธีเก็บอุปกรณ์นะคะ

55-55
IP: xxx.67.113.201
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ สาระเยอะดี........

456
IP: xxx.9.102.221
เขียนเมื่อ 

123.

หมี เด็กเเกใหญ่ไม่เคยกลัวใคร
IP: xxx.128.192.14
เขียนเมื่อ 

รักสนุก คาบบบบบบ ก็ช่วยๆ กันหน่อย ไม่ได้เจอมานานแล้วคาบบ สุริน

IP: xxx.47.61.91
เขียนเมื่อ 

ทำไมต้องมีแสดงความคิดเหห็นด้วยปริ้นแล้วไม่ค่อยสวยเรย

IP: xxx.172.212.125
เขียนเมื่อ 

ดีมากมีสาระดี

ดาว
IP: xxx.172.212.125
เขียนเมื่อ 

รักเธอมากมาย

IP: xxx.164.161.60
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูเจริญ สุ่มศรี

บอม
IP: xxx.175.182.182
เขียนเมื่อ 

verygoogggggggggg

ศุภกร พุทธประสาทพร
IP: xxx.8.60.244
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ หาแทบตายกว่าจะเจอ ทำรายงานได้แล้ว

3...
IP: xxx.8.180.5
เขียนเมื่อ 

ขอบ คุง น๊ะ คร๊ะ

จอย
IP: xxx.9.187.55
เขียนเมื่อ 

การจัดเก็บอุปกรณ์กรีฑามีตรงหนัยอ่า

IP: xxx.26.108.252
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆๆๆ เลยครับ

4444
IP: xxx.25.236.227
เขียนเมื่อ 

มีอะไรที่ดีๆเยอะเลยคร้า

4578
IP: xxx.25.236.227
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมายเลยนะคะที่มีสาระดีๆให้คะ ขอบคุณคะ

top
IP: xxx.53.199.15
เขียนเมื่อ 

ต่อๆไป

jirayu
IP: xxx.123.28.68
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก

อยากต้องการให้หามาเพิ่มหน่อย

1.วิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์

2.วิธีการเล่นกีฬา ด้วยความปลอดภัย

ขอบคุณสำหรับข้อมูลอย่างสูง

earth
IP: xxx.157.216.92
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเว็บนี้มากค่ะที่ช่วยให้งานของหนูเสร็จทันที่จะส่งครู

นักกีฑาระดับจังหวัด
IP: xxx.49.57.60
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนกั๊บ ผมพึ่งลง สมัครกีฬากระโดดไกลพอดี ขอบคุงกั๊บ

แน็ก
IP: xxx.53.178.36
เขียนเมื่อ 

ไม่มีการเก็บรักษาอุปกรณ์กรีฑาหรอครับบบบบบบบบบ

tgyh
IP: xxx.53.142.234
เขียนเมื่อ 

ผมว่าน่าจะมีการเก็บดูแลอุปกรณ์นะครับ

sooaoo456
IP: xxx.121.57.3
เขียนเมื่อ 

หา การดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑาให้ หน่อย และ การเล่น กรีฑาด้วยความปลอดภัย อีก อย่าง ความหมายและขอบ ข่ายของกรีฑา

IP: xxx.172.109.81
เขียนเมื่อ 

 

ข้อมูลดี

nam
IP: xxx.209.90.174
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นมีที่เขียนไว้เลย

man
IP: xxx.209.90.174
เขียนเมื่อ 

ไม่ชอบคนโม้

DaZiiL
IP: xxx.89.124.61
เขียนเมื่อ 

การ เเต่ง กาย + อุปกรณ์ใน การ เล่น กรี ฑา อ๊ เพิ่ม หน่อย ซิ ค๊

เท่
IP: xxx.209.90.121
เขียนเมื่อ 

ขาดการรักษาอุปกรณ์ครับเพ่

เบว
IP: xxx.29.33.202
เขียนเมื่อ 

หาประวัติและลักษณะ ของธงพละให้หน่อยคับ

ดช.กษิดิ์เดช คงบำรุง
IP: xxx.174.195.220
เขียนเมื่อ 

ครูให้ทำรายงานกรีฑาครูให้หาความเป็นมาของกรีฑาและการดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑา

ผมหาการดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑาไม่เจอบอบผมหน่อยคับ

พรพรรณ
IP: xxx.49.109.77
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยคะ

ดีใจจังไม่โดนตีเเล้ว

เพ็ญ
IP: xxx.172.201.16
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับเนื้อหามีประโยชน์มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

Jong…Ki ‘้ ั
IP: xxx.205.79.120
เขียนเมื่อ 

เว็ป นี้ ดี มาก ค๊ะ

เนิ้อ หา สา ระ เยอะ มาก ๆ เลย

ขอบ คุน นะ ค๊ะ ^^

นรดล
IP: xxx.26.8.134
เขียนเมื่อ 

มีประวัติ เยอะมากเลยครับ

เก่งมากๆเลยครับ ******

rara roro ana
IP: xxx.26.8.134
เขียนเมื่อ 

เยี่ยม สุ สุ เลย เยอะ สุ สุ เลย

ดี
IP: xxx.26.13.108
เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยเยอะดีคร้า ขอขอบคุณคร้าที่ทำให้หนูไม่โดนตี

พิทักษ์
IP: xxx.164.105.143
เขียนเมื่อ 

อยากรู๊ อ๊ะ ว่าวิ่งเร็วยังไง

ธนากร สุขสบาย
IP: xxx.31.126.68
เขียนเมื่อ 

ดีครับมากมาก

moo
IP: xxx.27.76.119
เขียนเมื่อ 

ได้ทำรายงานพอดี

รจนา
IP: xxx.120.203.196
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ

ซันเดีย
IP: xxx.108.130.246
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณค่ะ

ฮาฟีซอล
IP: xxx.173.202.52
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ..............เพื่อนชื่อนิสุไลมานกำลังหาอยู่ thank......................

ธนบูรณ์ แก้วตุ่น
IP: xxx.47.153.244
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลดีมากครับ Thank You

IP: xxx.121.40.72
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน๊ ค๊ พุ่งนี่ ต้องส่ง พอดี ๆ ๆ ๆ ขอบคุณ จิง ๆค้ะ มีรายงานส่ง อาจารย์แล้วเรา - - . .. . - -

IP: xxx.205.154.26
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ซิน สิริภัทร์ตรา ชูศรี
IP: xxx.205.154.26
เขียนเมื่อ 

ต่อจากขอบคุณค่ะ

IP: xxx.53.212.191
เขียนเมื่อ 

ไอควาย

booza
IP: xxx.93.203.51
เขียนเมื่อ 

ดีจังเลย ส่งครูได้แล้ว คัฟ ขอคุณ

2563
IP: xxx.172.221.85
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่กรีฑาต่งประเทศเรยอ้ะ >?

หนุ่ย
IP: xxx.108.109.96
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

Diew
IP: xxx.53.44.183
เขียนเมื่อ 

เกือบไปแล้ว เกิอบโดน ไม่ต้องวิ่ง แล้ว

นุ้ย
IP: xxx.49.29.138
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ละเอียดดี 

แป้งหวาน
IP: xxx.53.37.221
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะสำหรับข้อมูล

วชิรินทรา
IP: xxx.49.224.237
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณฮับผม

พัทธมน
IP: xxx.51.204.252
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ดีมากๆ

สุธิดา กาทองทุ่ง
IP: xxx.89.131.198
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้เนื้อหาคับ

เดีย
IP: xxx.98.250.169
เขียนเมื่อ 

555


สุทธิรักษ์ บุญเสริม
IP: xxx.98.250.169
เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครัปผม

เพราะเนื้อหาที่อ่านมันดีมากเเต่น้อยไปนิดครับ

ครูให้เขียนส่งตั้ง  20  หน้าอ่า

ขอบคุณครัป


สุทธิรักษ์ บุญเสริม
IP: xxx.98.250.169
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะครัปแต่อยากให้เพิ่มอีกนิดเดียวมันน้อยไปครัป

ณัทพงษ์ เทสันตะ 2/3 จังหวัดนครพนม
IP: xxx.48.120.164
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ดีมากๆ

นิว
IP: xxx.53.21.208
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนมากคับ

น้องมีน
IP: xxx.49.235.78
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ 

[email protected]
IP: xxx.174.47.45
เขียนเมื่อ 

ผมว่าก็ดีคับ

เอส
IP: xxx.174.47.45
เขียนเมื่อ 

ดับ

คริส
IP: xxx.122.79.137
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลแน่นมาก ขอบคุณมากค่ะ

kankub
IP: xxx.173.196.8
เขียนเมื่อ 

บ่องตงอิ่มความรู้จุงเบย

cat
IP: xxx.173.196.8
เขียนเมื่อ 

บ่องตงรักค่ลอ่านจุงเบย

2132
IP: xxx.77.204.97
เขียนเมื่อ 

เ้าเาทะเา

team amornthep promamaha
IP: xxx.77.238.174
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคร๊าบ

โอปอร์ ค่ะ
IP: xxx.49.233.127
เขียนเมื่อ 

บีม บีม
IP: xxx.53.233.235
เขียนเมื่อ 

มี สาระดีค่ะ

ได้เอาไปอ่านสอบ วิชาพละได้ค่ะ

 

 

kraiwit
IP: xxx.0.195.39
เขียนเมื่อ 

Very very good.

จูเบียร์
IP: xxx.49.26.216
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะขอรับช่วยกระผมไปได้เยอะเลย

 

ด.ช.ศตวรรษ อ่อนเเก้ว
IP: xxx.67.132.216
เขียนเมื่อ 

จิ๊บมาทำรายงานมาหา555 555

Beep
IP: xxx.90.95.122
เขียนเมื่อ 

good เยี่ยมมากกกกกกกกกกกกกก

Wa
IP: xxx.90.95.122
เขียนเมื่อ 

ขอคุณนะคะ

ที่ให้คำแนะนำในเรื่องกีฑาครับ

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ขอบคุณครับเป็นประโยชน์มาก

ขอบคุณมากค่ะ

โอกาสหน้าจะมาใช้บริการอีกนะ

เยี่ยมโคตร

Beep
IP: xxx.90.95.122
เขียนเมื่อ 

veryveryvery
veryveryveryveryveryveryveryveryveryvery ............GOOD...................

แอม
IP: xxx.67.98.81
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ

พละชัย
IP: xxx.230.67.41
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะที่ให้ความรู็เรื่องกรีฑากับพวกเรา

nutsuru
IP: xxx.0.117.157
เขียนเมื่อ 

ทำรายเสร็จพอดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

น้องกาน ลั้นลา
IP: xxx.87.236.23
เขียนเมื่อ 

มีประวัติกรีพาที่เยอะกว่านี้อีกบ้างมั้ยคะ

ไๆ
IP: xxx.172.211.187
เขียนเมื่อ 

หๆ

fanfaster
IP: xxx.108.37.92
เขียนเมื่อ 

คร ุสั่งรายงาน20หน้าห้ามเว้นบรรทัดเขียนตัวครึ่งบรรทัดด้วย


เลิฟ เลิฟ
IP: xxx.42.121.107
เขียนเมื่อ 

ต้องทำส่งครุค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น