การสอนแบบบูรณาการ โดยใช้หนังตะลุงและมโนราห์เป็นสื่อ


การสอนแบบบูรณาการ โดยใช้หนังตะลุงและมโนราห์เป็นสื่อ

การสอนแบบบูรณาการ  โดยใช้หนังตะลุงและมโนราห์เป็นสื่อ มีขั้นตอน  ดังนี้

1. คณะครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา

2. คณะครูออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นมโนราห์  กรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน  โดยออกแบบเป็น  2  ประเภท

    2.1โดยการนำสาระการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาเขียนเป็นนิยายหนังตะลุง  และกลอนมโนราห์  จัดทำนิยายหนังตะลุงและกลอนมโนราห์เป็นรูปเล่มแจกให้นักเรียนเรียนให้นักเรียนเป็นผู้แสดงหนังตะลุงและมโนราห์

      2.2  ออกแบบการสอนโดยนำเนื้อหาทางวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาเขียนเป็นบทพากย์หนังตะลุง  โดยให้รูปตัวตลกหนังตะลุง  2  ตัว  คุยกัน   สามารถทำเป็นสื่อการสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อาจจะใช้เป็นขั้นนเข้าสู่บทเรียน  ขั้นสอน  หรือขั้นสรุปก็ได้

3.  ขั้นสอน

    1. สอนสาระทัศนศิลป์  โดยให้นักเรียนวาดรูปหนังตะลุง    2.สอนสาระงานช่างและงานประดิษฐ์  โดยนักเรียนประดิษฐ์ซอ  ซึ่งทำจากเศษวัสดุ  เศษวัสดุที่นำมาทำซอ  เช่น  กะลามะพร้าว  หรือ  กระบอกไม้ไผ่  เศษไม้กระดาน  เศษไม้ระแนง   สายเบรครถจักรยานยนต์   ชันตะเคียน  กระดาษกระสอบปูนซีเมนต์  สายเอ็น  และสอนการแกะรูปหนังตะลุงโดยใช้ฟิล์มเอ็กซ์เรย์    3.สอนสาระดนตรี  ให้นักเรียนสีซอซึ่งนักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาเอง   สอนการเล่นดนตรีหนังตะลุงและดนตรีมโนราห์       4.สอนสาระภาษาไทย  ฝึกให้นักเรียนแต่งกลอนหนังตะลุงและกลอนมโนราห์  เพราะกลอนหนังตะลุงและกลอนมโนราห์เป็นกลอนแปดและกลอนสื่     5.สอนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นิยายหนังตะลุงฉากฤาษี  นักเรียนได้เรียนโอวาท 3  จังหวัดในประเทศไทยโดยแบ่งเป็นภาค  และนักเรียนได้เรียนศิลปวัฒนธรรมจากการแสดงหนังตะลุงและมโนราห์     6.สอนสุขศึกษา  ในบทกลอนของมโนราห์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย  การหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด  การพักผ่อน  การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์     7.สอนภาษาอังกฤษ  ในนิยายหนังตะลุงฉากตาเท่ง  ตาเนือย  มีการพูดภาษาอังกฤษ     8.สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และวิชานาฏศิลป์  โดยสอนการแสดงหนังตะลุง  การแสดงมโนราห์  ในชุมนุมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้และวิชานาฏศิลป์      9.สอนคณิตศาสตร์  ในทักษะที่เป็นความรู้ความเข้าใจ

    10.สอนวิทยาศาสตร์  สอนโดยการใช้รูปหนังตะลุงที่เป็น ตัวตลกจำนวน 2 ตัว  พากษ์ให้พูดคุยในเนื้อหาสาระต่างๆในบทเรียน

4. นำผลงานออกเผยแพร่  โดยการให้นักเรียนแสดงหนังตะลุงและแสดงมโนราห์5.ประเมินผลการแสดงหนังตะลุงและการแสดงมโนราห์6. ปรับปรุงพัฒนาการแสดงหนังตะลุงและการแสดง มโนราห์
 

 


 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี