ในรอบเดือนมานี้  มีคนไข้เจ็บชายโครงที่ลึกๆ เหมือนเจ็บตับ  มาตรวจรักษากับผมหลายคน 

บางคนผมได้เปรียบ คือ รักษากันแพทย์ท่านอื่นมาก่อนแล้ว ไม่ค่อยทุเลา   ผมก็รักษาต่อ 

บางคนมารักษา  โดยบังเอิญได้พบผม

ผมประเมินแล้ว ช่วยกินของ ทอด มัน เนื้อสัตว์มาก ไม่ค่อยกินผัก  เจ็บชายโครงเหมือนกัน ร่างค่อนไปทางท้วม  ผิวพรรณ สีหน้าดูทรมาน ไม่สบายตัว

กิน จตุผลากะ  แล้ว ทุเลา    บางรายกินรายการเดียวทุเลา   บางรายกินยาอื่นๆด้วย ก็ไปทุเลาได้

นั่งทบทวนในรอบ 20 ปี ของการจบหมอ   คนไข้มามีอาการอย่างนี้ พบได้เรื่อยๆ   ผมก็ไปโทษ ว่าเป็นอาการโรคอื่นๆ

แต่พอใช้ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ประเมิน สาเหตุ และกลุ่มอาการเสียสมดุล 

พบว่า  ใช้หลักการได้ง่าย ได้ดี   ผู้ป่วยก็ทึ่งว่า ทำไมอธิบายง่าย แล้วเขาก็มักบ่นว่า ไม่เห็นมีใครเตือนเขา เรื่องอาหารการกิน

กลุ่มอาการตับร้อนอย่างนี้ แพทย์ทั่วไป ก็มักวินิจฉัยว่า เป็นโรคไขมันเกาะพอกตับ fatty liver