การจัดกิจกรรมจริยธรรมในโรงเรียน

การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นการสอนที่ดีที่สุด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 09.00 น.
ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคุณครูบุหรง นิ่มนุช (ผู้ฝึกซ้อม)
และนักเรียนทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
ซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศ
การสวดมนต์หมู่ของจังหวัดพิษณุโลก
และชนะเลิศระดับภาค 5
และรางวัลชมเชยระดับประเทศ
ประจำปี 2550
ได้รับเชิญจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
นายไสว แก้วเกตุ
ไปสาธิตการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
เนื่องในโอกาสการจัดงาน
"เปิดบ้านคุณธรรม นำความรู้"
หลังพิธีเปิดซึ่งประธานในพิธีคือ
นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 หลังจากที่ได้เดินชมนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ท่านผู้อำนวยการได้เชิญข้าพเจ้าไปที่ห้องประชุม
เพื่อถวายความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระคุณเจ้า
ที่เป็นพระนิสิตมาจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประมาณ 10 รูป ประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ
การจัดกิจกรรมจริยธรรมในโรงเรียน
ซึ่งข้าพเจ้าได้เล่าวิธีจัดกิจกรรมจริยธรรมของ 
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
โดยจัดครบถ้วนตามหลักสูตร
ในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรียกว่าชั่วโมงศาสนา
นักเรียนแต่ละศาสนาจะไปเรียนกับครูผู้สอนในศาสนาของตน ในชั่วโมงสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จะเรียนรวมกันทุกคนเพื่อเรียนรู้ทุกศาสนา
สร้างความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และสอนสอดแทรกบูรณาการไปกับทุกวิชา
จะต้องเน้นคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากนี้ครูจะต้องเป็นแม่แบบที่ดี
เพราะการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นการสอนที่ดีที่สุด
สอนเขาอย่างไร ต้องทำอย่างนั้น

เมื่อทำได้เช่นนี้นักเรียนจึงเกิดความศรัทธา
และยอมรับและปฏิบัติตาม
โดยความสมัครใจในที่สุด
สวัสดีครับ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#จริยธรรม#โรงเรียนเซนต์นิโกลาส#edkm#erkm

หมายเลขบันทึก: 126085, เขียน: 07 Sep 2007 @ 16:08 (), แก้ไข: 22 Mar 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)