เขียนความคิดเรื่องที่ 1 : ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ รากฐานทางความคิด

ทำไม ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ ในยุคก่อนถึงเปี่ยมล้นไปด้วยพลัง ในขณะที่ ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ ในปัจจุบันมีเพียงลมปาก ในขณะที่จำนวนประชากรมุสลิมในยุคก่อนมีเพียงน้อยนิด ที่กล่าว ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ แต่มุสลิมในปัจจุบันมีปริมาณมากมายที่กล่าว ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ ทำไมถึงไร้พลัง

 


18    
ก.พ. 2550  

                   เมื่อวาน  (17 ก.พ. 2550) ได้ไปบรรยายให้ น.ศ.มุสลิม ม.วลัยลักษณ์  เรื่อง  คุณสมบัติการเป็นผู้นำของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)   

                    ผมพยายามที่จะถ่ายทอดให้ นักศึกษามุสลิมเหล่านั้นให้ได้รู้จักวิธีคิดแบบอิสลาม   โดยนำพวกเขาไปสัมผัสกับรากเง้าทางความคิด  ของระบบการคิดแบบอิสลาม  ที่ผมเรียกว่า ISLAMIC THINKING โดยการนำเสนอว่า  สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ท่านรอซูลประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงในการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม  ภายในระยะเวลา 23 ปี  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่ป่าเถื่อน(ญาฮิลียะฮฺ) ไปสู่สังคมแห่งเอกภาพ  ภราดรภาพ  และสันติภาพ  หรือสังคมที่เปี่ยมล้นไปด้วยอิสลามได้อย่างสวยงาม   เพราะท่านได้วางรากฐานทางความคิดที่สำคัญ  คือ  ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ     มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ 

              ผมพยายามสื่อให้น้อง ๆ นักศึกษามุสลิมได้เข้าใจ ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ   ให้เหมือนกับที่ปวงบรรพชนอิสลามยุคแรก ๆ  ได้เข้าใจ  โดยการนำเสนอให้เห็นว่า  ทำไม  ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ ในยุคก่อนถึงเปี่ยมล้นไปด้วยพลัง  ในขณะที่ ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ ในปัจจุบันมีเพียงลมปาก   ในขณะที่จำนวนประชากรมุสลิมในยุคก่อนมีเพียงน้อยนิด  ที่กล่าว ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ   แต่มุสลิมในปัจจุบันมีปริมาณมากมายที่กล่าว ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ    ทำไมถึงไร้พลัง  หรือเป็นเพราะว่า ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ    ที่เราเข้าใจไม่เหมือนกับที่บรรดาบรรพชนยุคก่อนเข้าใจ

                           บรรดาบรรพชนยุคก่อนเข้าใจ       ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ    เป็นเสมือนรากแก้วทางความคิด  อุดมการณ์  และความเชื่อ   ในขณะที่เราเข้าใจว่า ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ    เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น

                         หากเราเข้าใจ ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ    เหมือนอย่างที่บรรดาบรรพชนรุ่นก่อนเข้าใจ  คงทำให้เรามีรากฐานทางความคิดที่มั่นคง    และไม่ต้องไปหยิบยืมวิธีคิดของศัตรูอิสลามมาบริโภค

                       ปัจจุบันปัญญาชนมุสลิมจำนวนมากที่ตกเป็นทาสทางความคิดของตะวันตกโดยที่ไม่รู้ตัว (อาจรวมถึงผมด้วย)  เช่น เขามักจะ

                      - มีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์   อันจะนำมาซึ่งการปฏิเสธ หรือ เบาความต่อการศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับ

                      - มีวิธีคิดแบบ ประชาธิปไตย  อันจะนำมาซึ่งการปฏิเสธ หรือ เบาความต่อการต่ออำนาจอธิปไตยของอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว 

                     - วิธีคิดแบบทุนนิยม  อันจะนำมาซึ่งการปฏิเสธ หรือ ขาดความมั่นใจต่อความเชื่อมั่นในการประทานริซกีของอัลลอฮฺ

                   - วิธีคิดแบบเซคคิวลาริสม์  หรือ วิธีคิดที่พยายามแยกส่วนความศรัทธาในพระเจ้าออกจากวิถีการดำรงชีวิต  อันจะนำมาซึ่งการปฏิเสธ หรือ ขาดความมั่นใจต่อความเชื่อมั่นใน  ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ    มุหัมมะดุรรอซูลลุลลอฮฺ    ในที่สุด

                 ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจาก แนวคิดวัตถุนิยม   ซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลักในการปฏิเสธพระเจ้าโดยสิ้นเชิง    และที่สำคัญแนวคิดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกกำเนิดโดยประชาชาติที่ปฏิเสธพระเจ้า

                  เมื่อปัญญาชนมีวิธีคิดที่บิดเบี้ยวเช่นนี้   แล้วเขาต้องมาชี้นำสังคมมุสลิม  ผมไม่กล้าที่จะคิดต่อว่า...สังคมมุสลิมจะบิดเบี้ยวสักขนาดไหน 

       

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#วิธีคิด#รากฐานความคิด#ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ#วิธีคิดแบบอิสลาม#การจัดระบบความคิด

หมายเลขบันทึก: 122273, เขียน: 27 Aug 2007 @ 07:31 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)