ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ประถม
ชีวิตในท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นชีวิตที่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราอย่างมาก ทำให้ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตเข้ากับความก้าวหน้าที่พุ่งเข้าหาตัวเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหน เราก็จะได้รับผลกระทบเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบที่กล่าวถึงนั้นอาจแบ่งเป็น 5 ทาง คือ

·        ผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ฯ)
·        ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
·        ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง
·        ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม
·        ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม

อยากทราบว่านักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและท่านผู้อ่านแต่ละท่านได้รับผลกระทบเหล่านั้นอย่างไรบ้าง ช่วยนำเสนอด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังไม่รู้

         ขอขอบคุณมากสำหรับความคิดเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคืออะไรแน่

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยี#วิทยาศาสตร์#ชีวิต#ผลกระทบ

หมายเลขบันทึก: 120132, เขียน: 17 Aug 2007 @ 08:27 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 203, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
นางสาวลดาวัลย์ โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4912252142
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบที่ได้จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ได้ร้บคำตอบที่รวดเร็ว ส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยฟังเสียงประชาชนได้ก่อนเสมอ อันจะช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจและลดความล่าช้าในการดำเนินนโยบายได้ อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับการขโมยข้อมูล การใช้โปรแกรมในเชิงแทรกแซงรูปแบบต่างๆ รวมถึง ไวรัสคอมพิวเตอร์

2.  ปัญหาที่ต้องมีการเตรียมป้องกันเทคโนโลยีการสื่อสารที่กำลังถาโถมเข้ามานั้น เมื่อนำมาวเคราะห์แนวโน้มว่าจะท่วมทับหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองไทยไปในทิศทางใดบ้างภายในขอบเขตเวลา 20 กันร่วมกันก่อนการนำมาใช้ในอนาคต

3.  ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ร้อยละ 50 มีเธนร้อยละ 15 ฟรีออนร้อยละ 12 โอโซนร้อยละ 8 และไนตรัสออกไซค์ร้อยละ 5 จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซค์ ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นวัฏจักรของโลก โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และมีผลกระทบต่อกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาตินักวิทยาสตร์ศึกษาโดยวิเคราะห์จากฟองอากาศที่อยู่ในแท่งน้ำแข็งดึกดำบรรพ์พบว่าในช่วง 650,000 ปีทีผ่านมา ไม่มีเวลาไหนี่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์มีปริมาณเกิน 300 ส่วนต่อล้านส่วน แต่ปัจจุบัน มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศมากกว่า 380 ส่วนต่อล้านส่วน จากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์เกือบ 3,000 คน มากกว่า 30  ประเทศทั่วโลกชี้ชัดว่ามนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้ การใช้พลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมัน ฯลฯ ทำให้เกิดก๊าซคาบอนไดออกไซค์จำนวนมากในอากาศหลายท่านเข้าใจว่า มีแต่น้ำมันเท่านั้นที่ให้เกิดภาวะโลกร้อต

นายชาญชัย ยาศรี รหัส 5012252202 โปรแกรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม              ที่เห็นเด่นชัดที่สุดในปัจจุบันนี้ ก็คงจะเป็นภาวะโลกร้อน สาเหตุเกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิล  เช่น  น้ำมัน ฯลฯ  ทำให้เกิดก๊าซคาบอนไดออกไซด์จำนวนมากในอากาศ  หลายคนเข้าใจว่าเข้าใจว่า  มีแต่น้ำมันเท่านั้นที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  แต่ในความจริงแล้วเชื้อเพลิงอื่นฯ ก็มีปัญหาเช่นกัน  หากเทียบระดับในปริมานเท่ากัน  ถ่านหินลิกไนต์จะปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์มากที่สุด   แม้แต่ก๊าซธรรมชาติที่เราเข้าใจว่าเป็นพลังงานที่สะอาด ยังปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์เช่นกัน  โดยปล่อยออกมาน้อยกว่าถ่านหินประมาณครึ่งหนึ่ง  การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ต้นไม้มีจำนวนลดลง ทำให้การดูดซับก๊าซคาบอนไดออกไซด์มีน้อยลง   ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุนี้เราจึงควรช่วยกันลดการเกิดก๊าซคาบอนไดออกไซด์ โดยประหยัดพลังงานฟอสซิลให้มากที่สุด  ใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น  เช่นก๊าซธรรมชาติ  แต่ก็ต้องใช้อย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ทดแทน ลดการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดูดซับก๊าซคาบอนไดออกไซด์    - ผลกระทบทางสังคม            ถึงแม้ความสะดวกสบายจะมีมากขึ้นแต่อันตรายก็มากขึ้นเช่นกัน ผู้ที่มีความรู้น้อยกว่าอาจถูกผู้ที่มีความรู้มากกว่าเอาเปรียบได้ ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีในการฉ้อโกงกัน การโพสรูปลามกอนาจารในอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดหากทุกคนรู้จักใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง    - ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม    ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ      
นายจำนงค์ ศรีมาศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 รหัสนักศึกษา 4912252103
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.  ผลกระทบของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อด้านต่างๆ  ดังนี้            1) ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม       1.1 ที่ดิน                       1.2 ป่าไม้                          1.3 น้ำ                          1.4  ทรัพยากรพลังงาน                          1.5  บรรยากาศและอุณหภูมิของโลก             2) ผลกระทบที่มีต่อสังคม                   2.1  ระดับบุคคล                          2.2  ระดับส่วนร่วม                                - การขาดแขลนที่อยู่อาศัย                                - อาชีพและการวางแผน                                - ยาเสพติดและอาชญากรรม                                - การเพิ่มภาวะเลี้ยงดู                                - ด้านสุขภาพจิต               3) ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ                    3.1 ขีดความสามารถของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ                         3.2  การเกิดแนวโน้มที่สังคมประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นสังคมทุนนิยม                           3.3  สังคมในชนบทของประเทศยังคงดำรงชีวิตตามวิถีทางแบบเก่านำเอาวิทยาการสสมัยใหม่มาใช้น้อย                           3.4  ระบบเศรษฐกิจอยู่ในเมืองของคนต่างชาติ                           3.5  การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมเพราะรายได้ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในชุมชนเมือง                           3.6  ราคาสินค้าขาดความยุติธรรมเท่าที่ควรจะเป็น  เกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาต่ำ  แต่ประชาชนต้องซื้อของแพง                           3.7  การเอารัดเอาเปรียบของสังคมเมืองต่อชนบท                             3.8  การทอดทิ้งถิ่นทำมาหากินเดิมไปสู่สังคมเมือง
นายวิทวัส สุระมาศ 4912252118
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น   

ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม

ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

นายวิทวัส สุระมาศ 4912252118 โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ตอบข้อ 1.ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคม คือ การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเพราะเมืองเป็นเหล่งงานและความหวัง ประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ในเมืองทำให้ขาดแคลนที่อยู่อาศัย และอยู่กันอย่างหนาแน่นซึ่งส่งผลการทบต่อสุขภาพอนามัยและสาธารณะสุขของชุมชนนั้นๆตอบข้อ 2. ผลกระทบความเก้าหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเมือง ในทางการเมืองต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากไม่ว่าจะเป็นในการประชุมรัฐสภาซึ่งมีการถ่ายทอดในบางเรื่องที่ไม่มีประเด็นสำคัญทำให้ประชาชนรำคาญหรือเบื่อที่จะติดตามการเมืองทำให้การเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อและเกิดความสับสนตอบข้อ 3. ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเช่น ที่ดิน ป่าไม้ น้ำ แร่ธาตุ พลังงาน บรรยากาศและภูมิอากาศของโลกถูกทำลายลงไปมาก  
นายชาตรี แก้วมณี โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4912252105
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
จากการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบางชนิดที่เกิดขึ้นหลังจากการปลูกไม้ยูคาลิปตัส พบว่าการปลูกสร้างสวนยูคาลิปตัสจะทำให้พื้นดิน ได้รับน้ำฝนร้อยละ 84.33 ถึง 95.18ของฝนที่ตกลงมาทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของต้นยูคาลิปตัสและลักษณะพื้นที่ที่มีผลต่อรูปแบบของฝน ที่ตกลงมา การร่วงหล่นและการสลายตัวของซากไม้ยูคาลิปตัส พบว่าในปีหนึ่ง ๆ มีการร่วงหล่นประมาณ 435.3 กรัม/ตร.ม. โดยมีการ ร่วงหล่นมากในช่วงต้นฤดูแล้ง สำหรับการผุสลายจะมี 182.8 กรัม/ตร.ม.ต่อปี ซึ่งช่วงกลางฤดูฝนเป็นเวลาที่พื้นที่มีความชื้นและ อุณหภูมิเหมาะสมกับจุลินทรีย์ต่าง ๆ ในดินที่จะทำหน้าที่ย่อยสลาย และจากซากพืชทั้งหมดส่วนที่เป็นใบจะมีความสามารถในการ อุ้มน้ำได้สูงสุดคือ 3.2 เท่าของน้ำหนักแห้ง ซึ่งนับได้ว่าอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับซากใบของพืชชนิดอื่นๆ รองลงมาได้แก่ เปลือก และกิ่งซึ่งอุ้มน้ำได้ 2.82 และ 1.54 เท่าตามลำดับ อย่างไรก็ตามซากไม้ยูคาลิปตัสนี้ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการไม่เปียกน้ำของดิน(water repellency)เลย
            แม้ว่าจะมีการร่วงหล่นของซากพืชเป็นจำนวนมาก แต่สภาวะที่เหมาะสมกับการสลายตัวมีน้อยเนื่องมาจากความโปร่งบางของเรือนยอด ทำให้การผุสลายและคลุกเคล้ากับดินผิวมีน้อย และส่งผลให้อัตราการซึมน้ำผ่านผิวดินมีค่าไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกไม้ชนิดอื่น ๆ คือประมาณ 0.85 ซม./นาที แต่ระบบรากที่ชอนไชไปทั่วใต้ผิวดินกลับส่งเสริมให้ดินมีการซึมซาบของน้ำที่สูงมาก คือประมาณ 19.79 ลบ.ซม./นาที และความโตเร็วของไม้ยูคาลิปตัส ก่อให้เกิดการรวบรวมอย่างรวดเร็วของพลังงานและอาหารจาก สิ่งแวดล้อมมาสะสมไว้ที่ลำต้นและผิวดิน ผลที่ตามมาก็คือการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารต่างๆ ในดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แคลเซียมและฟอสฟอรัส
            แม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่เด่นชัดว่าการที่พืชชนิดอื่นไม่สามารถขึ้นภายใต้ไม้ยูคาลิปตัส เป็นผลมาจากสารเทอร์พีน จากใบของยูคาลิปตัสหรือ เป็นเพราะความสามารถในการแก่งแย่งธาตุอาหารและน้ำที่สูงของยูคาลิปตัส แต่การจัดระยะห่างที่พอเหมาะกับการจำกัดพื้นที่หาอาหาร ของรากยูคาลิปตัส จะช่วยแก้ปัญหาการปลูกไม้ชนิดอื่นร่วมกับไม้ยูคาลิปตัสได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลที่ต้องการไม้ยูคาลิปตัสช่วยเป็น แนวป้องกันลม
นายจำนงค์ ศรีมาศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 รหัสนักศึกษา 4912252103
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.  ผลกระทบของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อด้านต่างๆ  ดังนี้ 1) ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 1.1 ที่ดิน 1.2 ป่าไม้ 1.3 น้ำ1.4  ทรัพยากรพลังงาน1.5  บรรยากาศและอุณหภูมิของโลก 2) ผลกระทบที่มีต่อสังคม 2.1  ระดับบุคคล2.2  ระดับส่วนร่วม  -การขาดแขลนที่อยู่อาศัย- อาชีพและการวางแผน- ยาเสพติดและอาชญากรรม- การเพิ่มภาวะเลี้ยงดู  - ด้านสุขภาพจิต 3) ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ 3.1 ขีดความสามารถของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 3.2  การเกิดแนวโน้มที่สังคมประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นสังคมทุนนิยม3.3  สังคมในชนบทของประเทศยังคงดำรงชีวิตตามวิถีทางแบบเก่านำเอาวิทยาการสสมัยใหม่มาใช้น้อย 3.4  ระบบเศรษฐกิจอยู่ในเมืองของคนต่างชาติ  3.5  การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมเพราะรายได้ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในชุมชนเมือง 3.6  ราคาสินค้าขาดความยุติธรรมเท่าที่ควรจะเป็น  เกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาต่ำ  แต่ประชาชนต้องซื้อของแพง 3.7  การเอารัดเอาเปรียบของสังคมเมืองต่อชนบท  3.8  การทอดทิ้งถิ่นทำมาหากินเดิมไปสู่สังคมเมือง
นายสุลักษณ์ พลบุญ โปแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4912252123
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี1. ผลกระทบทางด้านสังคม 

ศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมใน

2.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน3.ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม   ผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ต่อเยาวชนไทยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า ต่างชาติซึ่งเป็นผู้สร้างเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ขึ้น มักสอดแทรกวัฒนธรรมและภาษาไปโดยไม่รู้ตัว วิธีแก้ไขในอนาคต เราอาจสร้างเกมในลักษณะของความเป็นไทยเพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจจากการศึกษาพบว่า เด็กจะใช้เวลาไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ประมาณ 3 ชั่วโมง/ สัปดาห์ การจดจ่ออยู่กับเกม ทำให้สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับคนในครอบครัวลดลง แต่กลับมีการสร้างเสริมในจินตนาการด้านวัตถุนิยมมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางด้านอื่นๆ เช่น ด้านบุคลิกภาพและอารมณ์ในเด็ก ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวต้องการเอาชนะ ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอา 
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น   

ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
นายสรัญญู กลำเงิน รหัส 5012352130 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
  • ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น   

 

 

ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ

 

 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

 

นายสาธิต แท่นทอง โปแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4912252121
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น   

ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
นายเฉลิมพล ยกยุทธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ห้อง 2 รหัส 4912252203
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลกระทบทางสังคม            ข้อดี-ทำให้การศึกษามีความลำสมัยมากขึ้น  สามารถที่จะเรียนและสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นการหารายได้ในเวลาว่าง  และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น           ข้อเสีย-ทำให้คนตกงานเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานและประกอบชิ้นส่วนทางอิเลคทรอนิกส์แทนมนุษย์ได้ ทำให้คนเราขี้เกียจมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกสบายที่มีมากมายจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม          ข้อดี-ทำให้เราสามารถค้นคว้า วิจัย หาพันธุ์พืชใหม่ๆที่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่โหดร้ายได้          ข้อเสีย-ทำให้ความสมดุลของธรรมชาติเปลี่ยนไป  มลพิษทางอากาศมีมากขึ้นจากการใช้รถจักรยานยนตร์ ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นทุกๆปีผลกระทบทางการปกครอง          ข้อดี-ทำให้กำลังทางการทหารมีความเข้มแข็งมากขึ้น จากการวิจัยอาวุธสงครามที่มีประสิทธิภาพการทำลายล้างสูง          ข้อเสีย-ทำให้เกิดการแข่งขันกันสะสมอาวุธสงคราม  ซึ่งเป็นที่ขัดแย้งกันระหว่างประเทศอยู่ในขณะนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม          ข้อดี-ทำให้มนุษย์สามารถผลิตยานยนต์ที่ล้ำสมัย ประหยัดน้ำมันมากขึ้น  ซึ่งสามารถช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตขึ้น          ข้อเสีย-ทำให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นกลุ่มเป้าหมายของนักลงทุ่นต่างชาติ  เช่น การเข้ามาตั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่แมคโคในจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้กลุ่มขนาดย่อยที่มีอยู่เต็มเมืองขาดทุนกันย่อยยับผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม          ข้อดี-ทำให้เราได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของต่างชาติ  ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม          ข้อเสีย-ทำให้วัฒนธรรมที่เก่าแก่ค่อยๆเลือนหายไป  จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี คือ ชาวนาหันมาใช้รถไถ แทนการใช้ควาย เป็นต้น
นางสาวปริณา พลงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 4912252256
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
 ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คือ เกิดจากการกระทำของมนุษย์และ ส่งผลให้เกิดความร่อยหรอและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้น การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมาก็เป็นสาเหตุสำคัญ ที่ซ้ำเติมให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว         2. ผลกระทบด้านการเมืองการปกครอง   ส่งผลทำให้เหตุบ้านการเมืองการปกครอง ภายในประเทศ ไม่มีความสงบและประเทศวุ่นวายและขาดความยุติธรรม       3.ผลกระทบด้านสังคม(ในการดำเนินชีวิตประจำวัน)  1. เพื่อนคุยโทรศัพท์ในห้องเรียนทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน2. ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ทำให้เสียสุขภาพทางกาย และ ทางใจ3. ความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมอันดีของไทย  เช่น การแต่งกาย4. ปัญหาความไม่ยั่งยืนทางด้านสภาพแวดล้อม
5. ปัญหาความไม่ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
6. ทำให้เยาวชนไทยใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ผิดๆ
นางสาววรุณยุพา ปิตุรงค์ เอกญี่ปุ่น รหัส 4912334114
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้โลกเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น ร้อนจัด เนื่องจากโรงงานและยานพาหนะปล่อยควันพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก โรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำสัตว์น้ำล้มตาย เครื่องมือทันสมัยขึ้นมีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากขึ้น พื้นที่เขียวชอุ่มลดลง กลายเป็นพื้นป่าเสื่อมโทรม สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย 2. ผลกระทบด้านการเมืองการปกครอง มีการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น รู้ข่าวสารได้รวดเร็ว 3. ผลกระทบด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้ประเพณีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง รับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาก็มีทั้งสิ่งที่ดีที่เราควรรับมา กับสิ่งที่แย่ก็มี 4. ผลกระทบด้านกายภาพ มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีเครื่องใช้ทุ่นแรง เช่น รถตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ  
นายวราวุฒิ วิเศษหมื่น รหัส 4912252116 วิทยาการคอมพิวเติอร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.  ด้านเศรษฐกิจ                 ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.  ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้ 
3.  ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของ   
  4.   ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    
นายธีรพล จันทรสมุทร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4912252111
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดการเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ2. ผลกระทบด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้ประเพณีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง รับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาก็มีทั้งสิ่งที่ดีที่เราควรรับมา กับสิ่งที่แย่ก็มี  3. ด้านสังคมและกายภาพ   มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ยานพาหนะ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ คอมฯ มีเครื่องทุ่นแรง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นเยอะ ความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลต่างๆจากคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องไปหาจากหนังสือ แต่ก็มีผลเสียที่ตามมา 
นางสาวบุญล้อม ชัยสินธิ์ รหัส 4912501132
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.ผลกระทบด้านสังคมคือ สภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน   2.ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้  3.ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม   ผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ต่อเยาวชนไทยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า ต่างชาติซึ่งเป็นผู้สร้างเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ขึ้น มักสอดแทรกวัฒนธรรมและภาษาไปโดยไม่รู้ตัว 4.ผลกระทบทางเศรษฐกิจปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ 5.ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม     
นางสาวอรอุมา พละศักดิ์ รหัส 4912252154
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของข้าราชการ   นักบริหาร  นักการเมือง  พ่อค้า  นักธุรกิจและตลอดจนถึงชั้นกรรมกร   จากการดื่มในสังคมบ่อยครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเสพติดขึ้นได้เป็นการยากที่จะแยกได้ว่า   นักดื่มสุราคอทองแดงเพื่อสังคมกับผู้เสพติดสุราเรื้อรังในระยะแรกเริ่มนั้นแตกต่างกันอย่างไร  2.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ   เทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น 3.ผลกระทบด้านการเมืองการปกครอง   ส่งผลทำให้เหตุบ้านการเมืองการปกครอง  ภายในประเทศ  ไม่มีความสงบและประเทศวุ่นวายและขาดความยุติธรรม   4.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ5.ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม          การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข  
นางสาวเยาวเรศ สุทธิวงษ์ รหัส 4912402226
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น    ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
นางกชพร บุตะเคียน รหัส 5022407108 บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ปี1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

1.การที่ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็ว ส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยฟังเสียงประชาชนได้ก่อนเสมอ อันจะช่วยลดความผิดผลาดในการตัดสินใจและลดความล่าช้าในการดำเนินนโยบายได้ อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับการขโมยข้อมูล การใช้โปรแกรมในเชิงแทรกแซงรูปแบบต่างๆรวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นยังเป็น

2.ปัญหาที่ต้องมีการเตรียมป้องกันเทคโนโลยีการสื่อสารที่กำลังถาโถมเข้ามานั้น เมื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มว่าจะท่วมทับหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองไทยไปในทิศทางใดบ้างภายในขอบเขตเวลา20กันร่วมกันก่อนการนำมาใช้ในอนาคต

3.ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ50มีเธนร้อยละ15ฟรีออนร้อยละ12โอโซนร้อยละ8และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ5จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิและกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และมีผลต่อกระบวนการต่างๆในธรรมชาตินักวิทยาศาสสตร์ศึกษาโดยวิเคราะห์จากฟองอากาศที่อยู่ในช่องนำแข็งดึกดำบรรพ์พบว่าในช่อง 650000 ปีที่ผ่านมา ไม่มีเวลาไหนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเกิน 300 ส่วนต่อล้านส่วน แต่ปัจจุบันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไวด์ในอากาศมากกว่า 380 ล้านต่อล้านส่วน จากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์เกือบ 3000 คนมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกชี้ชัดว่ามนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้ การใช้พลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมันฯลฯ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากในอากาศหลายท่านเข้าใจว่า มีแต่น้ำมันเท่านั้นที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 

อรณี เนียมหอม 5012361118 อังกฤษธุรกิจ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สังคม

ศิลปวัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

  เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทำให้ระบบต่างๆในนสังคมเกิดผลกระทบมากมาย จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น

 

นายสุกิจ จรเด็จ รหัส 5012352132 โปรแกรมวิชา ร.ป.ศ.
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

     เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้โลกเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น ร้อนจัด เนื่องจากโรงงานและยานพาหนะปล่อยควันพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก โรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำสัตว์น้ำล้มตาย เครื่องมือทันสมัยขึ้นมีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากขึ้น พื้นที่เขียวชอุ่มลดลง กลายเป็นพื้นป่าเสื่อมโทรม สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย

 2. ผลกระทบด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้ประเพณีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง รับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาก็มีทั้งสิ่งที่ดีที่เราควรรับมา กับสิ่งที่แย่ก็มี

3. ผลกระทบด้านกายภาพ มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีเครื่องใช้ทุ่นแรง เช่น รถตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ    
นายจักรพันธ์ จันทร์เปรียง รหัส 5012352105 โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนสตร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น   

 -ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ

-ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ    
นางสาวอัญชลี อินธิราช ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5012361119
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ด้านสิ่งแว้ดล้อม

ส่วนมากปัญหาทางสิ่งแว้ดล้อมจะเกิดจากมลพิษทางอากาศ การทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ตัดต้นไม้และการเผาป่าทำให้ปัญหาทางสิ่งแว้ดล้อมเกิดขึ้น

ด้านศิลปวัฒนธรรม

การที่เรายึดถือตามยุคนิยมมากเกินไปอาจจะเป็นการแต่งตัว การมีแฟน เลยทำให้ศิลปวัฒนธรรมผิดเพี้ยนไปตามยุคสมัย

สังคม

ทางสังคมส่วนมากก็คงไม่พ้นเรื่องของการเมืองให้รู้จักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงและรู้รักสามัคคี

เศรษฐกิจ

ส่วนทางด้านเศรษฐกิจคงจะต้องเป็นการค้าขายหรือการลงทุนบางอย่างให้เกิดผลตอบแทนให้ได้มากที่สุด

นางสาวมณีรัตน์ พานทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5012361109
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบด้านสังคม สังคมปัจจุบันวุ่นวายเป็นอย่างมากตัดสินกันไม่ลงตัวทำให้มีการขัดแย่งกันในสังคม

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีภาวะปัญหาโลกร้อนบรรยากาศเป็นพิษมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมีการน้ำที่เน่าเสียลงสู้แม่น้ำลำคลอง

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  ข้าวของขึ้นราคาน้ำมันแพงทำให้ประชาชนด้อนร้อน

ผลกระทบด้านศิลปวัฒนธรรม  มีเทคโนโลยีสื่อเข้ามาในสังคมมนุษย์เรามากทำให้สังคมเราหลงไหลในสื่อมากจนเกินไป

นางสาวนงนุช แสงพฤกษ์ รหัสนักศึกษา 5012252225 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.  ด้านเศรษฐกิจ                 ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.  ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้ 
3.  ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของ   
  4.   ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    
นางสาวดวงกมล ขนอ่อน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.  ด้านเศรษฐกิจ                 ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.  ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้ 
3.  ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของ   
  4.   ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    
นางสาวดวงกมล ขนอ่อน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น   

 -ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ

-ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ    
นางสาวสุนารี ขันติวงษ์ รหัสนักศึกษา 5012252238 โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน

 ด้านเศรษฐกิจ 

ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    

นางสาวสุปรีดา คะหาญ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.ผลกระทบทางสังคม

         1.      ทำให้ประชากรของชาติได้รับอาหารหมักดองที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารที่ถูกต้อง ในกรณีที่ใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์

         2.      แนวโน้มที่จะเกิดอุตสาหกรรมการผลิตกรดนมและไนซินในประเทศ เป็นการเพิ่มงานและรายได้ให้ประเทศชาติในอนาคต

2.ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
             ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น และกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในทางลบ แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวอาจะไม่รุนแรงนักเนื่องจากรัฐบาลมองว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงเป็นไปตามฤดูกาล เมื่อหมดฤดูหนาวแล้ว ราคาน้ำมันก็จะปรับตัวลดลง จึงได้กองทุนน้ำมันเข้ามาตรึงราคาน้ำมัน
ผลดีของการตรึงราคาน้ำมันไว้ก็คือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมิให้ผันผวน อันจะกระทบต่อการเจริญเติบโตได้
3.ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม           ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น     
อรณี เนียมหอม 5012361118 อังกฤษธุรกิจ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.ปัญหาด้านสังคม

เมื่อมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายจึงเกิดปัญหาในสังคมเช่นเด็กนักเรียนติดเกมส์ ผู้คนเกิดความมักง่ายในการทำงาน

2.ด้านวัฒนธรรม

เมื่อมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่างๆจึงมีอิทธิพลในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น

3.ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมแบบแออัดภาวะมลพิษรอบตัวมากมายทำให้ประชากรไม่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา

4.เศรษฐกิจ

ทำให้เครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นจึงทำให้ประชากรขาดทุนทรัพในการซื้อ

 

นาย ทวีชัย พวงแก้ว นิติศาสตร์ ปี 2 รหัส 4912501103
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์1. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

- ทำให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน

- ต้นไม้ถูกทำลาย  ป่าลดน้อยลง

- เกิดมลภาวะในอากาศ

2. ผลกระทบด้านสังคม

-  สื่อลามกแพร่หลายในสถานศึกษา

-  วัยรุ่นเรียนแบบสื่อที่ผิด3.  ผลกระทบด้านวัฒนธรรม

-  คนในสังคมเริ่มไม่อยากเข้าวัด

-  วัยรุ่นแต่งกายไม่เหมาะสม เรียนแบบแฟชั่น
นางสาวสุชาวดี บุญเสริม 5012361116 อังกฤษธุรกิจ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.  ด้านเศรษฐกิจ                 ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.  ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้ 
3.  ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของ   
  4.   ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    
นาย ทวีชัย พวงแก้ว นิติศาสตร์ ปี 2 รหัส 4912501103
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์1. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

- ทำให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน

- ต้นไม้ถูกทำลาย  ป่าลดน้อยลง

- เกิดมลภาวะในอากาศ

2. ผลกระทบด้านสังคม

-  สื่อลามกแพร่หลายในสถานศึกษา

-  วัยรุ่นเรียนแบบสื่อที่ผิด3.  ผลกระทบด้านวัฒนธรรม

-  คนในสังคมเริ่มไม่อยากเข้าวัด

-  วัยรุ่นแต่งกายไม่เหมาะสม เรียนแบบแฟชั่น
สมพงษ์ พวงนาค รหัสนักศึกษา 4912352134 โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนสตร์ ชั้นปีที่ 2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

     ตอบข้อ 

1 ) ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมการก่อให้เกิดการขาดแคลนที่อยู่อาศัย   ประชาชนหลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวง เกิดชุมชนแออัด ซึ่งทำไห้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม

    

ตอบข้อ 

2) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การที่จะเอาชนะธรรมชาติในการที่จะพลิกพื้นดิน ในการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ทุกวิถีทาง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งศาสตร์และเทคโนโลยี แม้ได้มี ความพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆ โตยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้ว  แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามกันมา เป็นลูกโซ่ไม่มีที่สิ้นสุด นับตั้งแต่ความเสื่อมโทรมสภาพแวดล้อม  การเสียดุลธรรมชาติ  สภาพป่าถูกทำลาย  ดินแห้งผาก  ขาดน้ำ ขาดความอุดมสมบูรณ์ ในดิน

     

ตอบข้อ 

3) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมบรรลุผลสำเร็จตามมุ่งหวัง กลับดูเหมือนว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาที่รุนแรงมากขึ้น  เนื่องจากการพัฒนาประเทศ ซึ่งเน้นหนักด้านการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเร่งรัดการใช้ทรัพยากรโดยขาดการอนุรักษ์มาโดยตลอดได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น  การว่างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การกระจายรายได้จำกัดอยู่เฉพาะชุมชนเมือง
นางสาว จันทร์ กฤษวี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปี24912252130
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ             2,.ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดการเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน                    3.ผลกระทบด้านสังคม   ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ทำให้เสียสุขภาพทางกาย และ ทางใจ   ความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมอันดีของไทย  เช่น การแต่งกาย ปัญหาความไม่ยั่งยืนทางด้านสภาพแวดล้อม  ปัญหาความไม่ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
นางสาว รัตติยา ใจดี รัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 5012352158
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางต่างๆ 1.  ด้านเศรษฐกิจ                 ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้2.  ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้  3.  ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของข้าราชการ 4.   ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    
นางสาวนุจรินทร์ วงศ์เศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5012252138
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
   
ธนาคารซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน  วางแผนจะให้ประชาชนฝากเงิน
ได้ตามปกติ  แต่จะไม่ให้ถอนเงินภายหลังปี ค.ศ. 2000 จนกว่าจะแก้ไขเสร็จ
แต่ประชาชนจะพากันแห่ไปถอนเงินก่อนที่จะถึงปี ค.ศ. 2000 ทำให้ธนาคารซึ่ง
มีปัญหาอยู่แล้ว เมื่อต้องให้ประชาชนถอนคืนอีก ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นจนถึง
ขั้นปิดกิจการ ธนาคารต่างชาติ ซึ่งแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะถือโอกาสเข้ามา
ดูดเงินฝากจากประชาชนชาวไทยไปจนหมด
   
ไม่มีประเทศใดอยากจะคบค้ากับเราที่ยังคงอยู่ในศตวรรษที่ 20
(1900-1999)
เพราะเขาไม่สะดวกที่จะหอบเงินสดหรือเช็คมาจ่ายด้วย
ตัวเอง  แทนที่จะใช้ระบบ Wire Transfer เหมือนที่ใช้กันในปัจจุบัน
ทำให้ไม่สามารถค้าขายกับใครได้ในศตวรรษหน้า (E-Commerce Era)

ผลกระทบทางด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคม
   
การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศขัดข้อง  เนื่องจากอุปกรณ์ชุมสาย ได้รับการแก้ไขไม่ทันเวลา
   
การคมนาคมระหว่างประเทศไม่สะดวก  เนื่องจากไม่มีเครื่องบินมาลง
ไทยเพราะระบบ Air Traffic Control (ATC) ทำงานได้ไม่ถูกต้อง
ทำให้การเดินทางลำบากยิ่งขึ้น  เราอาจจะต้องนั่งรถทัวร์ไปต่อเครื่องบินที่
ลาว กัมพูชา มาเลย์ และ พม่า แทนสนามบินดอนเมือง

ผลกระทบทางสังคม
   
คนจะตกงานมากขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆไม่สามารถดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ภายหลังปี ค.ศ. 2000

นางสาวนุจรินทร์ วงศ์เศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5012252138
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
   
ธนาคารซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน  วางแผนจะให้ประชาชนฝากเงิน
ได้ตามปกติ  แต่จะไม่ให้ถอนเงินภายหลังปี ค.ศ. 2000 จนกว่าจะแก้ไขเสร็จ
แต่ประชาชนจะพากันแห่ไปถอนเงินก่อนที่จะถึงปี ค.ศ. 2000 ทำให้ธนาคารซึ่ง
มีปัญหาอยู่แล้ว เมื่อต้องให้ประชาชนถอนคืนอีก ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นจนถึง
ขั้นปิดกิจการ ธนาคารต่างชาติ ซึ่งแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะถือโอกาสเข้ามา
ดูดเงินฝากจากประชาชนชาวไทยไปจนหมด
   
ไม่มีประเทศใดอยากจะคบค้ากับเราที่ยังคงอยู่ในศตวรรษที่ 20
(1900-1999)
เพราะเขาไม่สะดวกที่จะหอบเงินสดหรือเช็คมาจ่ายด้วย
ตัวเอง  แทนที่จะใช้ระบบ Wire Transfer เหมือนที่ใช้กันในปัจจุบัน
ทำให้ไม่สามารถค้าขายกับใครได้ในศตวรรษหน้า (E-Commerce Era)

ผลกระทบทางด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคม
   
การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศขัดข้อง  เนื่องจากอุปกรณ์ชุมสาย ได้รับการแก้ไขไม่ทันเวลา
   
การคมนาคมระหว่างประเทศไม่สะดวก  เนื่องจากไม่มีเครื่องบินมาลง
ไทยเพราะระบบ Air Traffic Control (ATC) ทำงานได้ไม่ถูกต้อง
ทำให้การเดินทางลำบากยิ่งขึ้น  เราอาจจะต้องนั่งรถทัวร์ไปต่อเครื่องบินที่
ลาว กัมพูชา มาเลย์ และ พม่า แทนสนามบินดอนเมือง

ผลกระทบทางสังคม
   
คนจะตกงานมากขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆไม่สามารถดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ภายหลังปี ค.ศ. 2000

นางสาว สายรุ่ง พงค์วัน โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี2 4912252148
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
    1. ผลกระทบทางสังคม     ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ฯ) คือสภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน      2.ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง     ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางการเมือง การปกครองมือ ทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง จนทำให้ระบบการปกครองไม่มีความคล่องตัว ขาดความเป็นระบบ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงทำนาจอความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นธรรมในสังคม       3.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
นางสาว ละมัย หมายมุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50122521
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบทางด้านอุตสาหกรรม
    โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแก้ไขปัญหา (Embeded System)
ไม่ทันจำเป็นต้องหยุดกิจการลง  จนกว่าจะแก้ไขได้สำเร็จ

ผลกระทบทางสาธารณูปโภคพื้นฐาน
    การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ
เนื่องจากระบบควบคุมมีปัญหา
ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะคือ
1. หยุดทำงาน ผลเสียหาย คือ ไม่มีไฟฟ้าใช้
2. ทำงานผิดปกติ เช่น ความถี่ หรือ แรงดันผิดไปจาก
    ระดับมาตรฐาน  ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นมหาศาล
    อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะเสียหายหมด  หรืออาจทำให้
    ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดไฟไหม้ขึ้นได้

การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
    ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติเนื่องจากระบบควบคุมการผลิต
น้ำประปามีปัญหา ได้มีการทดสอบในต่างประเทศพบว่าคอมพิวเตอร์
ซึ่งใช้ควบคุมการผสมคลอลีนลงในน้ำประปาทำงานผิดพลาด
ผสมคลอลีนลงในน้ำประปามีปริมาณมากถึงขนาดที่เป็นอันตราย
สามารถคร่าชีวิตคนได้ทั้งเมือง  ประเทศเราก็อาจเกิดเหตุการณ์
เช่นนั้นได้  หากผู้เกี่ยวข้องยังตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่เป็นอยู่

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
    โทรศัพท์เสีย เนื่องจากอุปกรณ์ Switching ในแต่ละชุมสายไม่สามารถ
ทำงานได้ถูกต้อง เนื่องจากแก้ไขอุปกรณ์  Swithcing ในทุกชุมสาย
รวมทั้งอุปกรณ์ของ TA และ TT&T และโทรศัพท์

นางสาว ละมัย หมายมุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50122521
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบทางด้านอุตสาหกรรม
    โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแก้ไขปัญหา (Embeded System)
ไม่ทันจำเป็นต้องหยุดกิจการลง  จนกว่าจะแก้ไขได้สำเร็จ

ผลกระทบทางสาธารณูปโภคพื้นฐาน
    การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ
เนื่องจากระบบควบคุมมีปัญหา
ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะคือ
1. หยุดทำงาน ผลเสียหาย คือ ไม่มีไฟฟ้าใช้
2. ทำงานผิดปกติ เช่น ความถี่ หรือ แรงดันผิดไปจาก
    ระดับมาตรฐาน  ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นมหาศาล
    อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะเสียหายหมด  หรืออาจทำให้
    ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดไฟไหม้ขึ้นได้

การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
    ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติเนื่องจากระบบควบคุมการผลิต
น้ำประปามีปัญหา ได้มีการทดสอบในต่างประเทศพบว่าคอมพิวเตอร์
ซึ่งใช้ควบคุมการผสมคลอลีนลงในน้ำประปาทำงานผิดพลาด
ผสมคลอลีนลงในน้ำประปามีปริมาณมากถึงขนาดที่เป็นอันตราย
สามารถคร่าชีวิตคนได้ทั้งเมือง  ประเทศเราก็อาจเกิดเหตุการณ์
เช่นนั้นได้  หากผู้เกี่ยวข้องยังตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่เป็นอยู่

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
    โทรศัพท์เสีย เนื่องจากอุปกรณ์ Switching ในแต่ละชุมสายไม่สามารถ
ทำงานได้ถูกต้อง เนื่องจากแก้ไขอุปกรณ์  Swithcing ในทุกชุมสาย
รวมทั้งอุปกรณ์ของ TA และ TT&T และโทรศัพท์

นาย ประมวลศักดิ์ ทองลือ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปี1 5012352116
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 
1.ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม      ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ2.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ 3. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม      ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น   
น.ส.รุ่งทิวา ปัทมะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5013261111
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.  ปัญหาด้านสังคม

-  สังคมวุ่นวาย

-  เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน

-สังคมขาดความยุติธรรม

2.ด้านวัฒนธรรม

-  วัฒนธรรมถดถอย

-  ผู้คนเปลี่ยนแนวคิด

-  เกิดความหลากหลายในสังคม

3.ด้านสิ่งแวดล้อม

-  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

-  เกิดภาวะโลกร้อน

-  ต้นไม้ถูกทำลายอย่างมาก

-เกิดโรคต่างๆตามมา

4.เศรษฐกิจ

-  เศรษฐหิจซบเซาอย่างมาก

-  เงินหมุนเวียนไม่ทัน

-  การตลาดของประเทศซบเซา

-  สินค้าส่งออกขาดคุณภาพ

 

นางสาว อภิรณี เศวตศิริ 5012240111 ออกแบบผลิตภัณ์อุตสาหกรรม
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกดผลกระทบ

1. ทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม

2. ช่องว่างในชั้นโอโซนเพิ่มขึ้นทำให้โลกร้อนขึ้นกว่าเดิม การลดลง 15 % ของแสงอาทิตย์ในเอเชียตะวันออกเฉีนงใต้

3. การมาถึงของวิกฤตการณ์พลังงานที่เริ่มหมดลงอย่างช้า ๆ ที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นับวันมีคาวมก้าวหน้าที่มากขึ้น ๆ ซึ่งเป็นสัญญารของการมาถึงของการขาดแคลนอาหารด้วย

นางสาวพรลิขิต นามวงค์ 5012240109 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี1
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

-ด้านสิ่งแวดล้อม  ส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม   เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน เป็นต้น

-ด้านเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย   จึงสามารถโฆษณาสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง

-ด้านสังคม  การดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น มีการพัฒนาสังคมให้จริญเท่าทันนานาประเทศ

 

 

 

นางสาว สุพิชญา ประจำ รหัสนักศึกษา 5012240110 โปรแกรมวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบจากความก้าวหนัทางด้านเทคโนโลยี

    1.ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

           ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนก่อให้มลพิษต่างๆ เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทำให้ทรัพยากรธรรมชิติเชื่อมโทรม ขาดการจัดการในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    2. ผลกระทบทางด้านสังคม

           ผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้มนุษย์เกิดความเกียจคร้านมากขึ้น แสวงหาความสะดวกสบายมากจนเกินไป

   3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

          มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และกิจการต่างๆ ของตนเอง มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ของประเทศไทยเรามากขึ้น อย่างเช่นปัจจุบัน

 

    

นางสาวรำไพ บุญเฮ้า การจัดการ ปี1 รหัส 5022411108
IP: xxx.172.184.119
เขียนเมื่อ 
องค์การนาซ่าสหรัฐฯ เผยภาพถ่ายดาวเทียมไฟป่าเผาผลาญบ้านเรือนและตัวเมืองในประกรีซหลายจุดร่วมครึ่งประเทศเข้าไปแล้วคนตายที่ทราบแล้วกว่า 60 คน รัฐบาลกรีซแค้นหนักรู้ดีว่าไฟป่าไม่เกิดจากธรรมชาติ ตั้งรางวัลนำจับตัวการเผาป่าถึง 1 ล้านยูโร  ราว 46 ล้านบาทเศษสู้โลกร้อน                กุมาร  สิงห์ นักพันธุศาสตร์พืชชาวอินเดีย อธิบายการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเค็มในดิน  ระหว่างการสัมภาษณ์ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (อีรี่) ทีลอส บานอส ลากูนา ในฟิลิปปินส์ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของสถานีวิจัยเกษตรแห่งนี้กำลังคิดค้นหาข้าวพันธุ์ใหม่  เพื่อสู้กับปัญหาโลกร้อนที่เป็นปัญหาหลักในการคุกคามแหล่งอาหารของโลก ศึกษา ประตูน้ำเทมส์  แผนพัฒนาป้องกันภัยจากน้ำ                                น้ำท่วม   ภัยธรรมชาติในรูปแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ไว้หน้าว่าจะเป็นประเทศใดต่างมีสิทธิ์ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นและการเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยหากมีระบบที่ดีภัยที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายได้   ประเทศไทยเรามักจะประสบปัญหานี้เป็นประจำกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับหน้าเสื่อในเรื่องของน้ำจึงได้จัดทีมศึกษางานจากประเทศพัฒนาที่เป็นรูปธรรมให้เห็นได้อย่างชัดเจน  ดั่งที่บริเวณปากแม่น้ำเทมส์  กรุงลอนดอน      ที่เรียกว่า   The Thames Barrier    การศึกษางานครั้งนี้กรมชลประทานมิได้ไปเพียงหน่วยงานเดียว ได้ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการและวิศวกรจากหลายหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น กปร. มูลนิธิชัยพัฒนาและกรมการปกครองเพราะทุกฝ่ายได้ปฏิบัติการร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำ   ซึ่งนายบุญสนอง  สุชาติพงศ์   ผชพ.อบ.6  โฆษกกรมชลประทานเป็นหัวหน้าทีม Hunsen Rujak  เจ้าหน้าที่ของ  The Thames Barrier  เล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติได้โหมกระหน่ำ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 1928 และห่างกันอีก 25 ปีในปี 1953(พ.ศ. 2496) น้ำทะเลทะลักหนุนน้ำเทมส์เข้าถึงในกรุงลอนดอน มีผูเสียชีวิตกว่า 300 คน   รัฐบาลอังกฤษจึงได้ทำวิจัยศึกษาสาเหตุและหาวิถีทางในการป้องกัน โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ภิทัศน์  เศรษฐกิจ (ขนส่งสินค้าทางน้ำ การท่องเที่ยว)  และอื่น ๆ  แล้วก็มายุติที่การสร้างประตูน้ำคือเมื่อมีภัยจากน้ำก็ปิดประตู  โดยใช้เวลาในการป้องกันภัยในคาบเวลาหนึ่งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ปกติกลับไปในสภาพเดิม  ในแบบแผนปฏิบัติการให้มีการประกวดการออกแบบเพื่อหาความเหมาะสมแล้วมติเป็นเอกฉันท์ คือสร้างประตูน้ำลักษณะวงกลมหมุนโดยมีเสี้ยวของวงกลมเป็นบานประตู  เมื่อเปิดประตูน้ำบานประตูจะจมลงไปกับพื้นเป็นแนวระนาบกับแม่น้ำ เรือจะผ่านไปมาอย่างสะดวก  เมื่อน้ำทะเลทะลักเข้าก็จะหมุนแกนให้บานประตูเลื่อนขึ้นมาปิดกั้นกระแสน้ำที่สำคัญอีกอย่างคือระบบเตือนภัยมีความพร้อมในสัญญาณการรายงานระดับน้ำทะเลจากภายนอกว่าจะบ่าล้นลงมาเมื่อใด (โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน)จะได้สั่งการปิดประตูน้ำได้ทันท่วงที พร้อมทั้งมีระบบการบริหารจัดการน้ำจากต้นแม่น้ำเทมส์  มิให้ไหลลงมาจนล้นบ่าท่วมในระดับล่างซึ่งทุกระบบและขั้นตอนมีการประสานกันอย่างลงตัว                ช่วงที่มีการวางแผนและก่อสร้าง (ใช้เวลาในการสร้าง 8 ปี) ได้มีการต่อต้านและประท้วงอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อแล้วเสร็จเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาประตูน้ำแห่งนี้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีสามารถป้องกันภัยลดความเสียหายได้ 100% จึงทำให้กลุ่มต่อต้านเลิกท่าล่าถอยไปโดยปริยาย

                สำหรับบ้านเราหากจะมีการพัฒนาบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบให้เกิดมรรคเกิดผลอย่างจริงจัง พร้อมหรือไม่ที่จะกระทบกับแรงเสียดสีของการต่อต้าน

อ้างอิง จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ     ฉบับวันพฤหัสบดีที่  23  สิงหาคม  2550 ผู้จัดทำนางสาวรำไพ   บุญเฮ้ารหัสนักศึกษา  5022411108การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
นางสาวรำไพ บุญเฮ้า รหัสนักศึกษา 5022411108 การจัดการทั่วไป
IP: xxx.172.184.119
เขียนเมื่อ 
เผาผลาญครึ่งประเทศ 

               

องค์การนาซ่าสหรัฐฯ เผยภาพถ่ายดาวเทียมไฟป่าเผาผลาญบ้านเรือนและตัวเมืองในประกรีซหลายจุดร่วมครึ่งประเทศเข้าไปแล้วคนตายที่ทราบแล้วกว่า 60 คน รัฐบาลกรีซแค้นหนักรู้ดีว่าไฟป่าไม่เกิดจากธรรมชาติ ตั้งรางวัลนำจับตัวการเผาป่าถึง 1 ล้านยูโร  ราว 46 ล้านบาทเศษสู้โลกร้อน

               

กุมาร  สิงห์ นักพันธุศาสตร์พืชชาวอินเดีย อธิบายการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเค็มในดิน  ระหว่างการสัมภาษณ์ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (อีรี่) ทีลอส บานอส ลากูนา ในฟิลิปปินส์ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของสถานีวิจัยเกษตรแห่งนี้กำลังคิดค้นหาข้าวพันธุ์ใหม่  เพื่อสู้กับปัญหาโลกร้อนที่เป็นปัญหาหลักในการคุกคามแหล่งอาหารของโล ศึกษา ประตูน้ำเทมส์แผนพัฒนาป้องกันภัยจากน้ำ                                น้ำท่วม   ภัยธรรมชาติในรูปแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ไว้หน้าว่าจะเป็นประเทศใดต่างมีสิทธิ์ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นและการเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยหากมีระบบที่ดีภัยที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายได้   ประเทศไทยเรามักจะประสบปัญหานี้เป็นประจำกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับหน้าเสื่อในเรื่องของน้ำจึงได้จัดทีมศึกษางานจากประเทศพัฒนาที่เป็นรูปธรรมให้เห็นได้อย่างชัดเจน  ดั่งที่บริเวณปากแม่น้ำเทมส์  กรุงลอนดอน      ที่เรียกว่า   The Thames Barrier    การศึกษางานครั้งนี้กรมชลประทานมิได้ไปเพียงหน่วยงานเดียว ได้ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการและวิศวกรจากหลายหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น กปร. มูลนิธิชัยพัฒนาและกรมการปกครองเพราะทุกฝ่ายได้ปฏิบัติการร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำ   ซึ่งนายบุญสนอง  สุชาติพงศ์   ผชพ.อบ.6  โฆษกกรมชลประทานเป็นหัวหน้าทีม Hunsen Rujak  เจ้าหน้าที่ของ  The Thames Barrier  เล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติได้โหมกระหน่ำ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 1928 และห่างกันอีก 25 ปีในปี 1953(พ.ศ. 2496) น้ำทะเลทะลักหนุนน้ำเทมส์เข้าถึงในกรุงลอนดอน มีผูเสียชีวิตกว่า 300 คน   รัฐบาลอังกฤษจึงได้ทำวิจัยศึกษาสาเหตุและหาวิถีทางในการป้องกัน โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ภิทัศน์  เศรษฐกิจ (ขนส่งสินค้าทางน้ำ การท่องเที่ยว)  และอื่น ๆ  แล้วก็มายุติที่การสร้างประตูน้ำคือเมื่อมีภัยจากน้ำก็ปิดประตู  โดยใช้เวลาในการป้องกันภัยในคาบเวลาหนึ่งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ปกติกลับไปในสภาพเดิม  ในแบบแผนปฏิบัติการให้มีการประกวดการออกแบบเพื่อหาความเหมาะสมแล้วมติเป็นเอกฉันท์ คือสร้างประตูน้ำลักษณะวงกลมหมุนโดยมีเสี้ยวของวงกลมเป็นบานประตู  เมื่อเปิดประตูน้ำบานประตูจะจมลงไปกับพื้นเป็นแนวระนาบกับแม่น้ำ เรือจะผ่านไปมาอย่างสะดวก  เมื่อน้ำทะเลทะลักเข้าก็จะหมุนแกนให้บานประตูเลื่อนขึ้นมาปิดกั้นกระแสน้ำที่สำคัญอีกอย่างคือระบบเตือนภัยมีความพร้อมในสัญญาณการรายงานระดับน้ำทะเลจากภายนอกว่าจะบ่าล้นลงมาเมื่อใด (โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน)จะได้สั่งการปิดประตูน้ำได้ทันท่วงที พร้อมทั้งมีระบบการบริหารจัดการน้ำจากต้นแม่น้ำเทมส์  มิให้ไหลลงมาจนล้นบ่าท่วมในระดับล่างซึ่งทุกระบบและขั้นตอนมีการประสานกันอย่างลงตัว                ช่วงที่มีการวางแผนและก่อสร้าง (ใช้เวลาในการสร้าง 8 ปี) ได้มีการต่อต้านและประท้วงอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อแล้วเสร็จเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาประตูน้ำแห่งนี้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีสามารถป้องกันภัยลดความเสียหายได้ 100% จึงทำให้กลุ่มต่อต้านเลิกท่าล่าถอยไปโดยปริยาย                สำหรับบ้านเราหากจะมีการพัฒนาบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบให้เกิดมรรคเกิดผลอย่างจริงจัง พร้อมหรือไม่ที่จะกระทบกับแรงเสียดสีของการต่อต้าน อ้างอิง จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ     ฉบับวันพฤหัสบดีที่  23  สิงหาคม  2550  ผู้จัดทำนางสาวรำไพ   บุญเฮ้ารหัสนักศึกษา  5022411108การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

 

นายเจนศาสตร์ มงคลธนกิตติ์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 4912352108
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ทำให้ประเทศเกิดมลภาวะ ทำให้เกิดปรากฏ การณ์เรือนกระจกทำให้โรคร้อนขึ้นเป็นหลายเท่า

ด้านเศรษฐกิจ

ทำให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีทางเศรษฐกิจมีแต่คนอยากเป็นใหญ่เป็นโต

ด้านสังคม

มีผลกระทบต่อตัวเด็กโดยตรงทำให้เด็กไม่สนใจการเรียนหันมาเล่นเกมส์อย่างเดียว

นายเจนศาสตร์ มงคลธนกิตติ์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 4912352108
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ทำให้ประเทศเกิดมลภาวะ ทำให้เกิดปรากฏ การณ์เรือนกระจกทำให้โรคร้อนขึ้นเป็นหลายเท่า

ด้านเศรษฐกิจ

ทำให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีทางเศรษฐกิจมีแต่คนอยากเป็นใหญ่เป็นโต

ด้านสังคม

มีผลกระทบต่อตัวเด็กโดยตรงทำให้เด็กไม่สนใจการเรียนหันมาเล่นเกมส์อย่างเดียว

นางสาวพรพรรณ โสตทิพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี1 รหัส 5012407116
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 

 1. ผลกระทบทางสังคม    

      ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ฯ) คือสภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน      

2.ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง    

       ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางการเมือง การปกครองมือ ทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง จนทำให้ระบบการปกครองไม่มีความคล่องตัว ขาดความเป็นระบบ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงทำนาจอความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นธรรมในสังคม       

3.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

     ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

นางสาวมยุรี เสมียนชัย รหัส4912252239โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2ห้อง2
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม             ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น    ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรมผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
นางสาว อุไรวรรณ ปรารมย์ รหัส 4912252255 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ห้อง 2
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางต่างๆ                                         1.  ด้านเศรษฐกิจ        ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   2.  ด้านสิ่งแวดล้อม   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้                                                                                         3.  ผลกระทบทางด้านสังคม   ศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของข้าราชการ                                 4.   ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง    ทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    
นางสาววิภาวรรณ ธรรมคุณ เอกนิติศาตร์ ปีที่ 1 5012501117
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 

 

      ส่งงานค่ะ

1.  ผลกระทบด้านการเมือง การปกครอง

ผลจากการก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบทางการเมืองการปกครองเมื่อทำให้นักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง  จนทำให้ระบบการปกครองไม่มีความคล่องตัว  ขาดความเป็นระบบ  บ้านเมืองขาดประสิทธิภาพขาดความมั่นคง เกิดความแก้งแย้งชิงอำนาจความเป็นใหญ่  ขาดความเป็นทำในสังคม

2.  ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน

3.   ผลกระทบทางด้านสังคม

ถึงแม้ความสะดวกสบายจะมีมากขึ้นแต่อันตรายก็มากขึ้นเช่นกัน ผู้ที่มีความรู้น้อยกว่าอาจถูกผู้ที่มีความรู้มากกว่าเอาเปรียบได้ ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีในการฉ้อโกงกัน การโพสรูปลามกอนาจารในอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดหากทุกคนรู้จักใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง   

นางสาว วิลาวัณย์ จันโท รหัส4912252246โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2ห้อง2
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม             ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น    ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรมผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
นายธีระพงษ์ ชินพันธ์ รหัส 4912501105 โปรแกรม นิติศาสตร์ ปี2
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี1. ผลกระทบทางด้านสังคม 

ศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมใน

2.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน3.ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม   ผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ต่อเยาวชนไทยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า ต่างชาติซึ่งเป็นผู้สร้างเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ขึ้น มักสอดแทรกวัฒนธรรมและภาษาไปโดยไม่รู้ตัว วิธีแก้ไขในอนาคต เราอาจสร้างเกมในลักษณะของความเป็นไทยเพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจจากการศึกษาพบว่า เด็กจะใช้เวลาไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ประมาณ 3 ชั่วโมง/ สัปดาห์ การจดจ่ออยู่กับเกม ทำให้สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับคนในครอบครัวลดลง แต่กลับมีการสร้างเสริมในจินตนาการด้านวัตถุนิยมมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางด้านอื่นๆ เช่น ด้านบุคลิกภาพและอารมณ์ในเด็ก ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวต้องการเอาชนะ ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอา 
นางสาววิภาวรรณ ธรรมคุณ นิติศาสตร์ ปี 1 5012501117
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 

ส่งงานค่ะ

ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษจากสารเคมีต่างๆ การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ำ ทำให้น้ำเน่าเสียสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำตายการผลิตก๊าซต่างๆ  ซึ่งก๊าซเหล่านี้จะถูกสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศนานไปก็จะทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป

     ผลกระทบด้านสังคม

ผลกรทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อด้านสังคมคือ ทำให้มนุษย์เรามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น เพระมีการผลิตเครื่องอำนวยความสะดวกขึ้นมาตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจะทำให้มนุษย์เราเกิดความเกียจคร้านและมนุษย์เราใช้จ่ายอย่างฟุ้มเฟือยเกินความจำเป็น

      ผลกระทบด้านการเมืองการปกครอง

ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองคือ ทำให้การเมืองการปกครองเกิดการปแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ฝักใฝ่หาประโยชน์ใส่แต่ตัวเอง เป็นการเห็นแก่ตัว ประเทศชาติเกิดความไม่มั่นคง ประชาชนอยู่อย่างไม่สงบสุข

นาย สมพงษ์ สุนธิสนธ์ รหัส 4912501116 โปรแกรมวิชา นิติศาสตร์ ปี 2
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น   

 -ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ

-ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ    
นางสาวพัตราภรณ์ สอนพูด รหัส 4912252138โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1ห้อง 2
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม             ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น    ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรมผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก คือ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความอยากเล่นเกม หรือวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปศึกษาในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา ข้อดีคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ส่วนข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
นางสาว อุไรวรรณ ปรารมย์ รหัส 4912252255 โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ห้อง 2
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
1.  ด้านเศรษฐกิจ                 ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.  ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้ 
3.  ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของ   
  4.   ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    
นางสาวศรัญญา สุพอ นิติศาสตร์ปี1 รหัส 5012501118
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 

1. ผลกระทบทางสังคม     ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ฯ) คือสภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน     

 2.ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง     ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางการเมือง การปกครองมือ ทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง จนทำให้ระบบการปกครองไม่มีความคล่องตัว ขาดความเป็นระบบ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงทำนาจอความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นธรรมในสังคม       

3.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

นางสาว อุไรวรรณ ปรารมย์ รหัส 4912252255 โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ห้อง 2
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางต่างๆ 1.  ด้านเศรษฐกิจ                 ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้2.  ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้  3.  ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของข้าราชการ 4.   ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    
นางสาววัชราพร กองแก้ว รหัส 4912252143 โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ห้อง 1
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในทางต่าง ๆ                             *ผลกระทบทางด้านสังคม *ศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมีซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกัน สุรานั้นมีส่วนร่วมทำให้เยาวชนก่อความยุ่งยากเดือดร้อนในหมู่สังคมมากขึ้นและในขณะเดียวก็ทำให้เยาวชนเดินไปในทางที่ผิดปัจจุบันนี้พบว่าสถิติผู้ดื่มสุราที่ยังมีอายุน้อยนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการกระทำเลียนแบบ มาจากผู้ใหญ่   และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเอง            
*2  ด้านเศรษฐกิจ  ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้                ตั้งแต่ปี 2549 ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการแข็งค่าของเงินบาทนั้นสูงกว่าเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนหลายปัจจัย ได้แก่ ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลในระดับสูง เงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาทั้งในรูปการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์รวมถึงความตื่นตระหนกและเร่งเทขายเงินดอลล่าร์ ฯ ของผู้ส่งออกซึ่งมีความกังวลว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอีกในอนาคต                              
*3.ด้านสิ่งแวดล้อม   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์                ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  และมีผลต่อกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยวิเคราะห์จากฟองอากาศที่อยู่ในแท่งน้ำแข็งดึกดำบรรพ์พบว่าในช่วง  650,000  ปีที่ผ่านมา ไม่มีเวลาไหนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไชค์มีปริมาณเกิน  300  ส่วนต่อล้านส่วน แต่ปัจจุบัน  มีก๊าซคาบอนไดออกไซด์ในอากาศมากกว่า  380  ส่วนต่อล้าน  
นางสาวหนึ่งฤทัย ห้วยจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค กศบป รหัสนักศึกษา 5022407117
IP: xxx.157.144.197
เขียนเมื่อ 

1.. ผลกระทบทางสังคม  

ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ) คือสภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน     

2.ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง   

       ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางการเมือง การปกครองมือ ทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง จนทำให้ระบบการปกครองไม่มีความคล่องตัว ขาดความเป็นระบบ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงทำนาจอความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นธรรมในสังคม      

3.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

     ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

นางสาว ศรีสุดา บุญชาลี โปรแกรมวิชา บริหารธุรกิจ แขนงการบัญชี รหัส 4912402234 ห้อง2 ปี 2
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
จากความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางต่างๆ 1.  ด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอนล่าร์ฯสหรัฐฯ การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอนล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ตั้งแต่ปี  2549  ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการแข็งค่าของเงินบาทนั้นสูงกว่าเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนหลายปัจจัย ได้แก่ ดุลบัญชีเดิมสะพัดที่เกินดุลในระดับสูง เงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์รวมถึงความตื่นตระหนกและเร่งเทขายเงินดอนล่าร์ฯ ของผู้ส่งออกซึ่งมีความกับวลว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอีกในอนาคต  แนวโน้มของค่าเงินบาท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในระยะสั้นค่าเงินบาทยังจะเป็นแรงหนุนให้แข็งค่าขึ้นได้อีก เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ้งหลังของปี 2550 จะยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฐานะดุลบัญชีเนสะพัดของไทยน่าจะเกิดดุลต่อเนื่อง ประกอบกับมีเงินทุนต่างประเทศ ที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย เนื่องจากตลาดหุ่นไทยมีความน่าสนใจโดยเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค  ในขณะที่เงินดอนล่าร์ ยังคงมีปัจจัยลบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในประเทศชั้นนำอื่นๆ  2.  ด้านสิ่งแวดล้อมก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 60 มีเธนร้อยละ 15 ฟรีออนรัอยละ 12 โอโวนร้อยละ 8 และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ 5 จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซต์  ก๊าซเล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรกาศของโลก มีส่วนช่วยรัษาสมดุลขออุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป้นไปตามวัฏจักรของโลก โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และมีผลต่อกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยวิเคราะห์จากฟองอากาศที่อยู่ในแท่งน้ำแข็งดึกดำบรรณพบว่าในช่วง 650,000 ปีที่ผ่านมา ไม่มีเวลาไหนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์มีปริมาณเกิน 300 ส่วนต่อล้านส่วน แต่ปัจจุบัน มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศมากกว่า 380 ส่วนต่อล้านส่วน จากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์เกือบ 3,000 คน มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกชี้ชัดว่ามนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้ การใช้พลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมัน ฯลฯ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จำนวนมากในอากาศหลายท่านเข้าใจว่า มีแต่น้ำมันเท่านั้นที่ทำให้เกินภาวะโกร้อน3.  ผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา)ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษาฯ) คือสภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้ทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน 
นายวินิต วอทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค กศบป. รหัสนักศึกษา 5022407105
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางต่างๆ 1.  ด้านเศรษฐกิจ   ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าสหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2.  ด้านสิ่งแวดล้อม   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีธนบัตรร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  และมีผลต่อกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยวิเคราะห์จากฟองอากาศที่อยู่ในแท่งน้ำแข็งดึกดำบรรพ์พบว่าในช่วง  650,000  ปีที่ผ่านมา ไม่มีเวลาไหนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไชค์มีปริมาณเกิน  300  ส่วนต่อล้านส่วน แต่ปัจจุบัน  มีก๊าซคาบอนไดออกไซด์ในอากาศมากกว่า380  ส่วนต่อล้านส่วน  จากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์เกือบ  3,000  คน   มากกว่า  30  ประเทศทั่วโลกชี้ชัดว่า  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้  3.  ผลกระทบทางด้านสังคม  ศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของข้าราชการ   นักบริหาร  นักการเมือง  พ่อค้า  นักธุรกิจและตลอดจนถึงชั้นกรรมกร   จากการดื่มในสังคมบ่อยครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเสพติดขึ้นได้เป็นการยากที่จะแยกได้ว่า   นักดื่มสุราคอทองแดงเพื่อสังคมกับผู้เสพติดสุราเรื้อรังในระยะแรกเริ่มนั้นแตกต่างกันอย่างไร     สุรานั้นมีส่วนร่วมทำให้เยาวชนก่อความยุ่งยากเดือดร้อนในหมู่สังคมมากขึ้นและในขณะเดียวก็ทำให้เยาวชนเดินไปในทางที่ผิดปัจจุบันนี้พบว่าสถิติผู้ดื่มสุราที่ยังมีอายุน้อยนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการกระทำเลียนแบบ มาจากผู้ใหญ่   และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเอง  4.  ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม     5. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม        ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน   
นายจักรพงษ์ พวงคำ รหัสประจำตัว 5022407115 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค กศบป
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

1.. ผลกระทบทางสังคม  

ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ) คือสภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน     

2.ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง   

       ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางการเมือง การปกครองมือ ทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง จนทำให้ระบบการปกครองไม่มีความคล่องตัว ขาดความเป็นระบบ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงทำนาจอความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นธรรมในสังคม      

3.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

     ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

นางสาว วาสนา แขมคำ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
1.ผลกระทบด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลง โดยเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนักท่องเที่ยวในกรณีที่ชุมชนยังไม่มีการเตรียมความพร้อม 2.ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายพื้นที่ ถนนรุกพื้นที่ป่า การพัฒนาที่เข้าไปสู่ในชุมชน เช่น ไฟฟ้าที่เข้าไป มีประโยชน์แต่ในบางที่มีการจัดวางตำแหน่งไม่ดี3.ผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม
ดอยหลวงเชียงดาวเป็นสถานที่ศักด์สิทธิ์ เป็นที่สิงสถิตย์แห่งดวงวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงซึ่งเป็นที่เคารพของคนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณหน้าถ้ำหลวง เป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ร่วมก่อสร้างศาสนวัตถุ แต่ถ้ามีโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าเกิดขึ้น จะมีการสร้างข้ามบริเวณหน้าถ้ำหลวงนี้ไป ถือว่าเป็นการกระทำที่ลบหลู่ดูหมิ่น ซึ่งคนท้องถิ่นรียกว่า ขึดตามความเชื่ออาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อชุมชน4.ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจชุมชน
ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าอ้างว่าจะทำให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับคนท้องถิ่น แต่เมื่อพิจารณาภาคบริการแล้ว ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมักเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ผู้มีกำลังมากกว่าจะเข้ามาลงทุนด้านงานบริการ ตั้งแต่ที่พัก อาหาร ของที่ระลึกและอื่นๆไว้ในกิจการของตนเองทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อกิจการภาคบริการของคนท้องถิ่น เช่น การเป็นไกด์นำทาง ลูกหาบ ร้านอาหาร บ้านพักและอื่นๆ ถูกช่วงชิงโอกาสทำให้เกิดความเสียหายไปด้วย
หากรัฐบาลมีความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนท้องถิ่นที่ได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้ว กระเช้าไฟฟ้าจึงไม่ใช่คำตอบที่ดีนักของชาวบ้าน เพราะอย่างเช่นปัจจุบันมีชาวบ้านวัยแรงงานที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกับดอยหลวงมาขึ้นทะเบียนเป็นลูกหาบถึง 128 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 4,000-6,000 บาทต่อปี ซึ่งหมายความว่ารายได้ดังกล่าวนี้สามารถนำไปเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวได้

5.ผลกระทบด้านการเมืองการปกครอง   ส่งผลทำให้เหตุบ้านการเมืองการปกครอง  ภายในประเทศ  ไม่มีความสงบและประเทศวุ่นวายและขาดความยุติธรรม   6.ผลกระทบทางด้านศิลป          การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข  
นางสาว วาสนา แขมคำ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี ห้อง ๒ รหัสประจำตัว ๔๙๑๒๔๐๒๒๓๓ ภาคปกติ
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
1.ผลกระทบด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลง โดยเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนักท่องเที่ยวในกรณีที่ชุมชนยังไม่มีการเตรียมความพร้อม 2.ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายพื้นที่ ถนนรุกพื้นที่ป่า การพัฒนาที่เข้าไปสู่ในชุมชน เช่น ไฟฟ้าที่เข้าไป มีประโยชน์แต่ในบางที่มีการจัดวางตำแหน่งไม่ดี3.ผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม
ดอยหลวงเชียงดาวเป็นสถานที่ศักด์สิทธิ์ เป็นที่สิงสถิตย์แห่งดวงวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงซึ่งเป็นที่เคารพของคนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณหน้าถ้ำหลวง เป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ร่วมก่อสร้างศาสนวัตถุ แต่ถ้ามีโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าเกิดขึ้น จะมีการสร้างข้ามบริเวณหน้าถ้ำหลวงนี้ไป ถือว่าเป็นการกระทำที่ลบหลู่ดูหมิ่น ซึ่งคนท้องถิ่นรียกว่า ขึดตามความเชื่ออาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อชุมชน4.ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจชุมชน
ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าอ้างว่าจะทำให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับคนท้องถิ่น แต่เมื่อพิจารณาภาคบริการแล้ว ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมักเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ผู้มีกำลังมากกว่าจะเข้ามาลงทุนด้านงานบริการ ตั้งแต่ที่พัก อาหาร ของที่ระลึกและอื่นๆไว้ในกิจการของตนเองทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อกิจการภาคบริการของคนท้องถิ่น เช่น การเป็นไกด์นำทาง ลูกหาบ ร้านอาหาร บ้านพักและอื่นๆ ถูกช่วงชิงโอกาสทำให้เกิดความเสียหายไปด้วย
หากรัฐบาลมีความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนท้องถิ่นที่ได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้ว กระเช้าไฟฟ้าจึงไม่ใช่คำตอบที่ดีนักของชาวบ้าน เพราะอย่างเช่นปัจจุบันมีชาวบ้านวัยแรงงานที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกับดอยหลวงมาขึ้นทะเบียนเป็นลูกหาบถึง 128 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 4,000-6,000 บาทต่อปี ซึ่งหมายความว่ารายได้ดังกล่าวนี้สามารถนำไปเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวได้

5.ผลกระทบด้านการเมืองการปกครอง   ส่งผลทำให้เหตุบ้านการเมืองการปกครอง  ภายในประเทศ  ไม่มีความสงบและประเทศวุ่นวายและขาดความยุติธรรม   6.ผลกระทบทางด้านศิลป          การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข  
นางสาว วาสนา แขมคำ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี ห้อง ๒ รหัสประจำตัว ๔๙๑๒๔๐๒๒๓๓ ภาคปกติ
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
1.ผลกระทบด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลง โดยเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนักท่องเที่ยวในกรณีที่ชุมชนยังไม่มีการเตรียมความพร้อม 2.ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายพื้นที่ ถนนรุกพื้นที่ป่า การพัฒนาที่เข้าไปสู่ในชุมชน เช่น ไฟฟ้าที่เข้าไป มีประโยชน์แต่ในบางที่มีการจัดวางตำแหน่งไม่ดี3.ผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม
ดอยหลวงเชียงดาวเป็นสถานที่ศักด์สิทธิ์ เป็นที่สิงสถิตย์แห่งดวงวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงซึ่งเป็นที่เคารพของคนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณหน้าถ้ำหลวง เป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ร่วมก่อสร้างศาสนวัตถุ แต่ถ้ามีโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าเกิดขึ้น จะมีการสร้างข้ามบริเวณหน้าถ้ำหลวงนี้ไป ถือว่าเป็นการกระทำที่ลบหลู่ดูหมิ่น ซึ่งคนท้องถิ่นรียกว่า ขึดตามความเชื่ออาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อชุมชน4.ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจชุมชน
ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าอ้างว่าจะทำให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับคนท้องถิ่น แต่เมื่อพิจารณาภาคบริการแล้ว ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมักเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ผู้มีกำลังมากกว่าจะเข้ามาลงทุนด้านงานบริการ ตั้งแต่ที่พัก อาหาร ของที่ระลึกและอื่นๆไว้ในกิจการของตนเองทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อกิจการภาคบริการของคนท้องถิ่น เช่น การเป็นไกด์นำทาง ลูกหาบ ร้านอาหาร บ้านพักและอื่นๆ ถูกช่วงชิงโอกาสทำให้เกิดความเสียหายไปด้วย
หากรัฐบาลมีความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนท้องถิ่นที่ได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้ว กระเช้าไฟฟ้าจึงไม่ใช่คำตอบที่ดีนักของชาวบ้าน เพราะอย่างเช่นปัจจุบันมีชาวบ้านวัยแรงงานที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกับดอยหลวงมาขึ้นทะเบียนเป็นลูกหาบถึง 128 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 4,000-6,000 บาทต่อปี ซึ่งหมายความว่ารายได้ดังกล่าวนี้สามารถนำไปเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวได้

5.ผลกระทบด้านการเมืองการปกครอง   ส่งผลทำให้เหตุบ้านการเมืองการปกครอง  ภายในประเทศ  ไม่มีความสงบและประเทศวุ่นวายและขาดความยุติธรรม   6.ผลกระทบทางด้านศิลป          การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข  
นางสาวสุภาพร จันดำ การบัญชีปี 2 ห้อง1 รหัส4912402144
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 
  ผลกระทบที่ได้รับจากเทคโนโลยี1. ผลกระทบทางสังคม   ส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพและก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆตามมาอีกมากมาย  และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่า  พืช  คน  หรือสัตว์  ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้  นับวันยิ่งเพิ่มผลทวีคูณมากขึ้นผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ฯ)   ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ฯ) คือสภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน 2. ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม          การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข           ส่วนข้อเสียประการแรกคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า ต่างชาติซึ่งเป็นผู้สร้างเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ขึ้น มักสอดแทรกวัฒนธรรมและภาษาไปโดยไม่รู้ตัว3.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
นายธีระศักดิ์ สายคำกอง โปรแกรมบัญชี ปี 2 4912402103
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

1.ผลกระทบทางศิปวัฒนธรรม

          การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข

          ส่วนข้อเสียประการแรกคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า ต่างชาติซึ่งเป็นผู้สร้างเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ขึ้น มักสอดแทรกวัฒนธรรมและภาษาไปโดยไม่รู้ตัว

2.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน

3.ผลกระทบทางสังคม

ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ฯ) คือสภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน

ณัฏฐิญา คำศรี อังกฤษธุรกิจปี2รหัส4912361105
IP: xxx.157.199.68
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.ด้านสังคม-ทำให้ประชากรเกิดการว่างงานกันมากขึ้นเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยมาช่วยในการทำธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ2.ด้านเศรษฐกิจ-เมื่อมีการว่างงานเกิดขึ้นทำให้เงินหมุนเวียนในประเทศน้อยลงเศรษฐกิจซบเซามีประชากรยากจนเพิ่มขึ้นด้วย3.ด้านสิ่งแวดล้อม-เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากทำให้มีการปล่อยของเสียจากโรงงานทิ้งไม่เป็นที่ทำให้มีผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น
นางสาวสุชาวดี บุญเสริม อังกฤษธุรกิจ 5012361116
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในทางต่าง ๆ                             *ผลกระทบทางด้านสังคม *ศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมีซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกัน สุรานั้นมีส่วนร่วมทำให้เยาวชนก่อความยุ่งยากเดือดร้อนในหมู่สังคมมากขึ้นและในขณะเดียวก็ทำให้เยาวชนเดินไปในทางที่ผิดปัจจุบันนี้พบว่าสถิติผู้ดื่มสุราที่ยังมีอายุน้อยนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการกระทำเลียนแบบ มาจากผู้ใหญ่   และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเอง            
*2  ด้านเศรษฐกิจ  ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้                ตั้งแต่ปี 2549 ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการแข็งค่าของเงินบาทนั้นสูงกว่าเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนหลายปัจจัย ได้แก่ ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลในระดับสูง เงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาทั้งในรูปการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์รวมถึงความตื่นตระหนกและเร่งเทขายเงินดอลล่าร์ ฯ ของผู้ส่งออกซึ่งมีความกังวลว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอีกในอนาคต                              
*3.ด้านสิ่งแวดล้อม   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์                ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  และมีผลต่อกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยวิเคราะห์จากฟองอากาศที่อยู่ในแท่งน้ำแข็งดึกดำบรรพ์พบว่าในช่วง  650,000  ปีที่ผ่านมา ไม่มีเวลาไหนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไชค์มีปริมาณเกิน  300  ส่วนต่อล้านส่วน แต่ปัจจุบัน  มีก๊าซคาบอนไดออกไซด์ในอากาศมากกว่า  380  ส่วนต่อล้าน  
นางสาวสุรีพร ห้วยจันทร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 รหัส 5012352166
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

1.ผลกระทบทางสังคม

         1.      ทำให้ประชากรของชาติได้รับอาหารหมักดองที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารที่ถูกต้อง ในกรณีที่ใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์

         2.      แนวโน้มที่จะเกิดอุตสาหกรรมการผลิตกรดนมและไนซินในประเทศ เป็นการเพิ่มงานและรายได้ให้ประเทศชาติในอนาคต

2.  ด้านสิ่งแวดล้อม     ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้   3 ..ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้ธรรมชาติอันสวยงามได้เสื่อมสภาพลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น   
น.ส.ยอดหญิง นวลอินทร์ นิติศาสตร์ 5012501116
IP: xxx.123.203.178
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง   

       ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางการเมือง การปกครองมือ ทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง จนทำให้ระบบการปกครองไม่มีความคล่องตัว ขาดความเป็นระบบ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงทำนาจอความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นธรรมในสังคม      

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม      

  ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน   

ผลกระทบทางด้านสังคม

ศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของ   

น.ส.จิราภรณ์ แค่มจันทึก นิติศาสตร์ 5012501113
IP: xxx.123.203.178
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบทางสังคม  

ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ) คือสภาพความเป็นอยู่ของคนมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นแต่อุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  อีกทั้งการที่มีความเจริญเกิดขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นใฝ่หาแต่ความสบาย เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เกิดความเกียจคร้าน     

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

     ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

 

 ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง   

       ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางการเมือง การปกครองมือ ทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง จนทำให้ระบบการปกครองไม่มีความคล่องตัว ขาดความเป็นระบบ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงทำนาจอความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นธรรมในสังคม      

 

น.ส.ลำใย แจ่มรัมย์ นิติศาสตร์ 5012501124
IP: xxx.123.203.178
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
   
ธนาคารซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน  วางแผนจะให้ประชาชนฝากเงิน
ได้ตามปกติ  แต่จะไม่ให้ถอนเงินภายหลังปี ค.ศ. 2000 จนกว่าจะแก้ไขเสร็จ
แต่ประชาชนจะพากันแห่ไปถอนเงินก่อนที่จะถึงปี ค.ศ. 2000 ทำให้ธนาคารซึ่ง
มีปัญหาอยู่แล้ว เมื่อต้องให้ประชาชนถอนคืนอีก ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นจนถึง
ขั้นปิดกิจการ ธนาคารต่างชาติ ซึ่งแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะถือโอกาสเข้ามา
ดูดเงินฝากจากประชาชนชาวไทยไปจนหมด
   
ไม่มีประเทศใดอยากจะคบค้ากับเราที่ยังคงอยู่ในศตวรรษที่ 20
(1900-1999)
เพราะเขาไม่สะดวกที่จะหอบเงินสดหรือเช็คมาจ่ายด้วย
ตัวเอง  แทนที่จะใช้ระบบ Wire Transfer เหมือนที่ใช้กันในปัจจุบัน
ทำให้ไม่สามารถค้าขายกับใครได้ในศตวรรษหน้า (E-Commerce Era)

ผลกระทบทางด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคม
   
การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศขัดข้อง  เนื่องจากอุปกรณ์ชุมสาย ได้รับการแก้ไขไม่ทันเวลา
   
การคมนาคมระหว่างประเทศไม่สะดวก  เนื่องจากไม่มีเครื่องบินมาลง
ไทยเพราะระบบ Air Traffic Control (ATC) ทำงานได้ไม่ถูกต้อง
ทำให้การเดินทางลำบากยิ่งขึ้น  เราอาจจะต้องนั่งรถทัวร์ไปต่อเครื่องบินที่
ลาว กัมพูชา มาเลย์ และ พม่า แทนสนามบินดอนเมือง

ผลกระทบทางสังคม
   
คนจะตกงานมากขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆไม่สามารถดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ภายหลังปี ค.ศ. 2000

นางสาว ณัฐธินี พรมสุข 5012407133
IP: xxx.26.115.173
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบทางด้านความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

1.ผลกระทบด้านสังคม  จิตใจ

     ทำให้จิตใจคนเสื่อม ไม่รู้จักความพอ  โลภะ เกิดการชิงดีชิงเด่นในสังคม

2.ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

    ทำให้อากาศเป็นพิษ  ขยะล้นเมือง โรงงานปล่อยน้ำเสีย

3.ผลกระทบด้านวัฒนธรรม

   ผู้คนไม่สนใจเข้าวัด  ไม่ขัดเกลาจิตใจของตัวเอง  หลงวัติถุรับเอาค่านิยมต่างประเทศมากเกินไป 

saman leakmuny;subject computer science ; year 2 ; password 4912252160
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทค

1. ผลกระทบทาง

ศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมใน

2.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน

3.ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ต่อเยาวชนไทยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า ต่างชาติซึ่งเป็นผู้สร้างเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ขึ้น มักสอดแทรกวัฒนธรรมและภาษาไปโดยไม่รู้ตัว วิธีแก้ไขในอนาคต เราอาจสร้างเกมในลักษณะของความเป็นไทยเพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจจากการศึกษาพบว่า เด็กจะใช้เวลาไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ประมาณ 3 ชั่วโมง/ สัปดาห์ การจดจ่ออยู่กับเกม ทำให้สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับคนในครอบครัวลดลง แต่กลับมีการสร้างเสริมในจินตนาการด้านวัตถุนิยมมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางด้านอื่นๆ เช่น ด้านบุคลิกภาพและอารมณ์ในเด็ก ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวต้องการเอาชนะ ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอา  ด้านสังคม  โนโลยี

sok vanna : sobject business english; password 4912361124
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบทางด้านความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

1.ผลกระทบทางสังคม
   
คนจะตกงานมากขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆไม่สามารถดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ภายหลังปี ค.ศ. 2000

2.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
   
ธนาคารซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน  วางแผนจะให้ประชาชนฝากเงิน
ได้ตามปกติ  แต่จะไม่ให้ถอนเงินภายหลังปี ค.ศ. 2000 จนกว่าจะแก้ไขเสร็จ
แต่ประชาชนจะพากันแห่ไปถอนเงินก่อนที่จะถึงปี ค.ศ. 2000 ทำให้ธนาคารซึ่ง
มีปัญหาอยู่แล้ว เมื่อต้องให้ประชาชนถอนคืนอีก ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นจนถึง
ขั้นปิดกิจการ ธนาคารต่างชาติ ซึ่งแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะถือโอกาสเข้ามา
ดูดเงินฝากจากประชาชนชาวไทยไปจนหมด
   
ไม่มีประเทศใดอยากจะคบค้ากับเราที่ยังคงอยู่ในศตวรรษที่ 20
(1900-1999)
เพราะเขาไม่สะดวกที่จะหอบเงินสดหรือเช็คมาจ่ายด้วย
ตัวเอง  แทนที่จะใช้ระบบ Wire Transfer เหมือนที่ใช้กันในปัจจุบัน
ทำให้ไม่สามารถค้าขายกับใครได้ในศตวรรษหน้า (E-Commerce Era)

 3.ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    

phang sophaly, subject computer science. year 2 . password 4912252162
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบทางด้านความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

1.   ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

ทำให้เกิดปรากฎการโลกร้อน  ทำให้แม่นำเน่าเสีย  อากาศเป็นพิษ  ขยะล้นเมือง  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและค่อยๆ หมดไปในที่สุด

2.   ผลกระทบทางด้านการเมืองการปกครอง

ทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจทางความเป็นใหญ่  อาจก่อให้เกิดสงครามและผลิตอาวุธนิวเคลียร์  และระเบิดปรมาณู

3.   ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม

ทำให้ผู้คนสนในเทคโนโลยีมากกว่าศิลปะวัฒนธรรม  และส่งผลให้คนในสังคมหันไปสนใจและหันไปรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นและลืมศิลปวัฒนธรรมของเราไป 

นางสาวสายใจ สมเสาร์ 4912402239 การบัญชี ปี 2
IP: xxx.26.114.70
เขียนเมื่อ 
1.  ผลกระทบทางด้านสังคม *ศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมีซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกัน สุรานั้นมีส่วนร่วมทำให้เยาวชนก่อความยุ่งยากเดือดร้อนในหมู่สังคมมากขึ้นและในขณะเดียวก็ทำให้เยาวชนเดินไปในทางที่ผิดปัจจุบันนี้พบว่าสถิติผู้ดื่มสุราที่ยังมีอายุน้อยนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการกระทำเลียนแบบ มาจากผู้ใหญ่   และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเอง            2.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม        ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน    3.ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง           ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางการเมือง การปกครองมือ ทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง จนทำให้ระบบการปกครองไม่มีความคล่องตัว ขาดความเป็นระบบ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงทำนาจอความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นธรรมในสังคม         
นางสาวพรทิพย์ นิยม 4912402219 การบัญชีปี 2
IP: xxx.26.114.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของ   ด้านเศรษฐกิจ  ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้                ตั้งแต่ปี 2549 ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการแข็งค่าของเงินบาทนั้นสูงกว่าเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนหลายปัจจัย ได้แก่ ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลในระดับสูง เงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาทั้งในรูปการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์รวมถึงความตื่นตระหนกและเร่งเทขายเงินดอลล่าร์ ฯ ของผู้ส่งออกซึ่งมีความกังวลว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอีกในอนาคต                              
นางสาวกาญจนา โนนสามารถ รหัส 5012252220 โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
IP: xxx.26.114.48
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความหมายของผลกระทบ                การเปลี่ยนแปลงสภาวะทั้งดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้อันเกิดจากการกระทำของสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติก็ได้1.       ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม1.1    ความสัมพันธ์ของสงฆ์กับฆราวาสเปลี่ยนไป1.2    การเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากคตินิยมเป็นวัตถุนิยม1.3    การเฉลิมฉลองงานต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากอดีต-          การมีการแสดงอื่น ๆ แทนศิลปะดั้งเดิมในงานวัด-          การใช้น้ำสีหรือน้ำแข็งในเทศกาลสงกรานต์-          การใช้วัตถุทำลายยากในประเพณีลอยกระทง-          การบิณฑบาตของพระตามตลาดสด-          การพัฒนาวัฒนธรรมต่างชาติมาผสม-          การมีน้ำใจแบบไทย ๆ  เสื่อมถอย1.4    เกิดอาชญากรรมทำลายสาธารณะสมบัติ 2.       ผลกระทบทางด้านการเมือง2.1    การถ่ายทอดการประชุมรัฐสภาในประเด็นที่น่าเบื่อหน่ายและสับสน2.2    การใช้เทคโนโลยีในการแอบฟังข้อมูลข่าวสาร2.3    การใช้เทคโนโลยีในการสร้างภาพหรือเสียง2.4    การได้รับข่าวสารหรือข้อมูลเท็จจากสื่อสารมวลชน2.5    การรบกวนหรือการแทรกสอด2.6    ความสื่อสัตย์และคุณธรรม2.7    ทำให้เกิดการพัฒนาของภาษาไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง 3.       ผลกระทบทางด้านสังคม        ผลกระทบทางด้านสังคมหมายถึง  การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ด้านอาชีพ รายได้ การศึกษา และแบบแผนในการดำเนินชีวิต ทั้งขนาดและทิศทางจากการกระทำของมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ3.1    ระดับบุคคล-          จำนวนและเพศของสมาชิกในครอบครัว-          การขยายกลุ่มเครือญาติ3.2    ระดับส่วนรวม-          การขาดแคลนที่อยู่อาศัย-          อาชีพและการว่างงาน-          ยาเสพติดและอาชญากรรม-          การเพิ่มภาวะเลี้ยงดู-          ด้านสุขภาพจิต
นางสาวกาญจนา โนนสามารถ รหัส 5012252220 โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
IP: xxx.26.114.48
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความหมายของผลกระทบ        การเปลี่ยนแปลงสภาวะทั้งดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้อันเกิดจากการกระทำของสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติก็ได้ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของสงฆ์กับฆราวาสเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากคตินิยมเป็นวัตถุนิยมการเฉลิมฉลองงานต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากอดีตการมีการแสดงอื่น ๆ แทนศิลปะดั้งเดิมในงานวัดการใช้น้ำสีหรือน้ำแข็งในเทศกาลสงกรานต์การใช้วัตถุทำลายยากในประเพณีลอยกระทงการบิณฑบาตของพระตามตลาดสดการพัฒนาวัฒนธรรมต่างชาติมาผสมการมีน้ำใจแบบไทย ๆ  เสื่อมถอยเกิดอาชญากรรมทำลายสาธารณะสมบัติ ผลกระทบทางด้านการเมืองการถ่ายทอดการประชุมรัฐสภาในประเด็นที่น่าเบื่อหน่ายและสับสนการใช้เทคโนโลยีในการแอบฟังข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีในการสร้างภาพหรือเสียงการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลเท็จจากสื่อสารมวลชนการรบกวนหรือการแทรกสอดความสื่อสัตย์และคุณธรรมทำให้เกิดการพัฒนาของภาษาไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ผลกระทบทางด้านสังคม        ผลกระทบทางด้านสังคมหมายถึง  การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ด้านอาชีพ รายได้ การศึกษา และแบบแผนในการดำเนินชีวิต ทั้งขนาดและทิศทางจากการกระทำของมนุษย์หรือภัยธรรมชาติระดับบุคคลจำนวนและเพศของสมาชิกในครอบครัวการขยายกลุ่มเครือญาติระดับส่วนรวมการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอาชีพและการว่างงานยาเสพติดและอาชญากรรมการเพิ่มภาวะเลี้ยงดูด้านสุขภาพจิต

 

นางสาวสุนิสา ศุภศร 4912402143 การบัญชีปี 2
IP: xxx.26.114.70
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบทางศิปวัฒนธรรม          การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน 
นางสาวจรรยารักาษ์ ธรรมดีกุล โปรเเกรมภาษาญี่ปุ่น ปีที่1 รหัส 5012334109 ส่งเมื่อ 2 / 9/ 50
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 

1.ผลกระทบทางภาวะเเวดล้อมทำให้เกิดมลภาวะต่างๆขึ้นได้เเก่ มลภาวะทางอากาศเกิดจากยานพาหนะต่างๆ  โรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมี ทำให้อากาศเป็นพิษสภาพเเวดล้อมเสื่อมโทรม

2.ผลกระทบเศษฐกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญมากมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กันมากจึงต้องมีการเเข่งขันกันประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะมีระบบเศษฐกิจที่ดีกว่าประเทศที่ยังไม่มีการพัฒนา

3.ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรมมีการใช้อินเตอร์เน็ตมากและได้นำเอาวัฒนธรรมทางด้านตะวันตกมาใช้จนลืมวัฒนธรรมของตน

นายนิพนธ์ ทรัพย์ประเสริฐ โปแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4912252112
IP: xxx.24.147.35
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางต่างๆ 1.  ด้านเศรษฐกิจ                 ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก  เนื่องจากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้2.  ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  60  มีเธนร้อยละ  15  ฟรีออนร้อยละ  12  โอโซนร้อยละ  8  และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ  5  จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์  ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ  ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก      โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  และมีผลต่อกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยวิเคราะห์จากฟองอากาศที่อยู่ในแท่งน้ำแข็งดึกดำบรรพ์พบว่าในช่วง  650,000  ปีที่ผ่านมา ไม่มีเวลาไหนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไชค์มีปริมาณเกิน  300  ส่วนต่อล้านส่วน แต่ปัจจุบัน  มีก๊าซคาบอนไดออกไซด์ในอากาศมากกว่า380  ส่วนต่อล้านส่วน  จากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์เกือบ  3,000  คน   มากกว่า  30  ประเทศทั่วโลกชี้ชัดว่า  มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้  3.  ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า  โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ  ผู้เสพติดสุราก็คือ  ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่มต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ  การดื่มสุราในสังคม   ทั่วๆไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกันและจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของข้าราชการ   นักบริหาร  นักการเมือง  พ่อค้า  นักธุรกิจและตลอดจนถึงชั้นกรรมกร   จากการดื่มในสังคมบ่อยครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเสพติดขึ้นได้เป็นการยากที่จะแยกได้ว่า   นักดื่มสุราคอทองแดงเพื่อสังคมกับผู้เสพติดสุราเรื้อรังในระยะแรกเริ่มนั้นแตกต่างกันอย่างไร     สุรานั้นมีส่วนร่วมทำให้เยาวชนก่อความยุ่งยากเดือดร้อนในหมู่สังคมมากขึ้นและในขณะเดียวก็ทำให้เยาวชนเดินไปในทางที่ผิดปัจจุบันนี้พบว่าสถิติผู้ดื่มสุราที่ยังมีอายุน้อยนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการกระทำเลียนแบบ มาจากผู้ใหญ่   และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเอง 4.  ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม    
นางสาวกัลยาณี พรมสิทธิ์ โปรเเกรมภาษาญี่ปุ่น รหัส 5012334103 ปีที่1
IP: xxx.29.57.205
เขียนเมื่อ 

1.กระทบทางจิตใจ คือ ส่งผลให้ทุกคนมีความอยากได้ทางวัตถุมากเกินไป ทำให้จิตใจเกิดกิเลศ  อยากได้อยากมี

2. กระทบทางสังคม คือ ทำให้สังคมวุ่นวาย เเก่งเเย่่งกัน มีความเห็นเเก่ตัวมากขึ้น

3กระทบทางเศษฐกิจ  ประเทศต้องนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาจากต่างชาติ ทำให้ต้องเสียค่าภาษีนำเข้าในราคาที่เเพง

 

นายธวัชชัย บัวยาน 5012407102 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            ก่อนอื่นอย่ากลองถามผู้อ่านก่อนว่า  ความขี้เกียจมีประโยชน์อย่างไร?  ให้เวลาคิดก่อนที่จะอ่านบทความนี้ต่อไป...คำตอบคือ  เทคโนโลยีต่างๆ   ที่เกิดมา   เพื่อหักล้างความ   ขี้เกียจนั่นเอง   ขอยกตัวอย่าง  เช่น   เมื่อเราขี้เกียจ  เดิน  ก็มีการสร้างจักรยานขึ้นมา   และเมื่อเราขี้เกียจปั่นจักรยาน  ก็มีการสร้างจักรยานยนต์ขึ้นมาก   เมื่อมีการเดินทางไประยะไกลๆ  ก็มีการสร้างรถยนต์ขึ้นมา  เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่า  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลกระทบต่อสังคมไทย   

 

             เราขยายคำว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คือ  เป็นการใช้เครื่องมือมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างมีรูปแบบขั้นตอน  และเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยเรา  จากที่ว่าผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแยกสังได้ดังนี้

 

1.  ทำให้วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมใหม่  เช่น  วัฒนธรรมของการส่งจดหมาย  หันมาส่งเป็นอีเมลแทน  ในอนาคตอาชีพที่น่าเป็นห่วงอาจจะเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่จะมีงานน้อยลง

2.  ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เมื่อการเติบโตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น  อาจจะต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้

 

3.  มีผลต่อคนเรา  คือ  คนเรามีสุขภาพ  ที่ดีขึ้นมียารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

สรุป

          จากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว  เห็นว่ามีผลต่อสังคมไทยมากเหมือนกัน  และถอว่ามีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิต  เราควรควบคุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้  ไม่ควรให้มาควบคุมเรา  ดังนั้นเราควรใช้วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีใช้ให้ถูกทางและใช้ในทางที่ถูกต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด   และคุ้มค่ากับทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป   ถ้าเราควบคุมวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  สังคมไทยจะได้รับผล  กระทบจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางที่ดีมากกว่าเสีย   วิธีที่ใช้ควบคุม   คือ  หลักของความพอดี  เมื่อเรายึดหลักดังกล่าวแล้ว  คิดว่าจะเกิดความสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีกับสังคมไทยอย่างแน่นอน

นางสาวจันจิรา โสภาพ 4912501127 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
IP: xxx.118.73.31
เขียนเมื่อ 
1.               ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่ทำให้สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก ครับ (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของเรือนกระจก (ที่ใช้ปลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนตร์ หรือการกระทำใดๆที่เผาเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่นถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้โลกของเรามีอุนหภูมิอบอุ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ปัจจุบัน การเผาผลาญเชื้อเพลงฟอสซิลต่างๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมันเชื้อเพลิง และการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งการกระทำเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล อันส่งผลกระทบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภัยธรรมชาติต่างๆเกิดบ่อยขึ้น  2.               ผลกระทบทางด้านสังคมในยุคสังคมโลกาภิวัตน์ สังคมไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อันเป็นผลกระทบจากสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยมและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงอย่าง ใหญ่หลวงประการหนึ่ง คือ การแพร่กระจายของสื่อเสรีทางเพศในลักษณะไร้ขอบเขตและไร้ทิศทาง จนอาจขั้นที่เรียกว่า ลามกอนาจาร การถั่งโถมของ สื่อลามกทั้งจากต่างประเทศ และการผลิตขึ้นในสังคมไทยเองส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน อีกทั้งข่าวสารการตีแผ่คดีอาชญากรรมรุนแรงทางเพศบนสื่อต่างๆอย่างไร้การกลั่นกรองก็อาจส่งผลกระทบต่อ จริยธรรมและสำนึกของสมาชิกในสังคม 3.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูงและมีการทำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านการผลิตให้ประสิทธิภาพมากขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศและประเทศไทยเองด้วยเช่นเมี่อมีการแข่งขันกันมากขึ้นก็จะให้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและจะทำให้เกิดความขัดแย้งตามมาด้วยเช่นกัน และในประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วก็จะทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งทางด้านคุณภาพและการดำเนินงานของกิจการด้วย และเมื่อมีการเสียเปรียบแล้วก็จะทำให้เกิดช่องว่างระรายได้ด้วย 4 .ผลกระทบทางศิปวัฒนธรรม          ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทมากในการดำเนินชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นทั้งแต่ตอนตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั้งกลับไปนอนอีกครั้งต้องใช้เทคโนโลยีทั้งนั้น ดังนั้นจึงทำให้การดำเนินชีวิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบไปด้วยเช่นกัน แก่การสื่อสารที่ทันสมัยและการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นทางการการเรียน การทำงาน หรือแม้แต่ทุกกิจกรรมของเรา ล้วนต้องพึงพาอาศัยคอมพิวเตอร์  เช่นการคอมพิวเตอร์เล่นอินเตอร์เนตในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมฝึกทักษะทางปัญญา แต่ถ้าใช้ในการหาข้อมูลผิดเช่น ภาพหรือข้อความเรื่องเพศ ก็จะทำให้เป็นที่มั่วสุมทางด้านความคิดที่ไม่ดีก็ได้ และจะก่อให้เกิดปัญญาสังคมตามมาอีกด้วย
นางสาวจันจิรา โสภาพ 4912501127 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
IP: xxx.118.73.31
เขียนเมื่อ 
1.               ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่ทำให้สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก ครับ (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของเรือนกระจก (ที่ใช้ปลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนตร์ หรือการกระทำใดๆที่เผาเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่นถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้โลกของเรามีอุนหภูมิอบอุ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ปัจจุบัน การเผาผลาญเชื้อเพลงฟอสซิลต่างๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมันเชื้อเพลิง และการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งการกระทำเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล อันส่งผลกระทบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภัยธรรมชาติต่างๆเกิดบ่อยขึ้น

  2.               ผลกระทบทางด้านสังคม

ในยุคสังคมโลกาภิวัตน์ สังคมไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อันเป็นผลกระทบจากสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยมและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงอย่าง ใหญ่หลวงประการหนึ่ง คือ การแพร่กระจายของสื่อเสรีทางเพศในลักษณะไร้ขอบเขตและไร้ทิศทาง จนอาจขั้นที่เรียกว่า ลามกอนาจาร การถั่งโถมของ สื่อลามกทั้งจากต่างประเทศ และการผลิตขึ้นในสังคมไทยเองส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน อีกทั้งข่าวสารการตีแผ่คดีอาชญากรรมรุนแรงทางเพศบนสื่อต่างๆอย่างไร้การกลั่นกรองก็อาจส่งผลกระทบต่อ จริยธรรมและสำนึกของสมาชิกในสังคม

 3.               ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูงและมีการทำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านการผลิตให้ประสิทธิภาพมากขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศและประเทศไทยเองด้วยเช่นเมี่อมีการแข่งขันกันมากขึ้นก็จะให้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและจะทำให้เกิดความขัดแย้งตามมาด้วยเช่นกัน และในประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วก็จะทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งทางด้านคุณภาพและการดำเนินงานของกิจการด้วย และเมื่อมีการเสียเปรียบแล้วก็จะทำให้เกิดช่องว่างระรายได้ด้วย

 

4. ผลกระทบทางศิปวัฒนธรรม          ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทมากในการดำเนินชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นทั้งแต่ตอนตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั้งกลับไปนอนอีกครั้งต้องใช้เทคโนโลยีทั้งนั้น ดังนั้นจึงทำให้การดำเนินชีวิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบไปด้วยเช่นกัน แก่การสื่อสารที่ทันสมัยและการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นทางการการเรียน การทำงาน หรือแม้แต่ทุกกิจกรรมของเรา ล้วนต้องพึงพาอาศัยคอมพิวเตอร์  เช่นการคอมพิวเตอร์เล่นอินเตอร์เนตในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมฝึกทักษะทางปัญญา แต่ถ้าใช้ในการหาข้อมูลผิดเช่น ภาพหรือข้อความเรื่องเพศ ก็จะทำให้เป็นที่มั่วสุมทางด้านความคิดที่ไม่ดีก็ได้ และจะก่อให้เกิดปัญญาสังคมตามมาอีกด้วย  
นางสาวประกายแก้ว แก้วกัณหา 5012407123
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบที่ได้รับจากการก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    1. กิจกรรมด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศ การขนส่งโดยใช้เครื่องบินซุปเปอร์โซนิค  จะมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก การสันดาปของน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมากขึ้น  ทำให้โลกร้อนขึ้นหรือที่เรียกว่า ปรากฎการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect)” มีผลทำน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้น                      2. กิจกรรมด้านอุตสาหกรรม การเผาไหม้เชื้อเพลิงและสารเคมีจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมีการปล่อยสารเคมี เช่น สารซีเอฟซี (chlorofluorcarbon : CFCs) เป็นสารทำลายโอโซนในบรรยากาศโลกชั้นสตราโตรสเฟียร์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนตรัสออกไซด์ ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก เป็นต้น                      3. กิจกรรมทางด้านการเกษตร การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทำให้สารเคมีตกค้างอยู่ในบรรยากาศ การเผาเศษพืชหลังการเก็บเกี่ยวก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงห์วงษา 5012407111 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1
IP: xxx.29.57.3
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี  คือ  วัฒนธรรมประเพณีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

2.  ทางด้านสังคม  คือ  สังคมในยุคสัมคมโลกาภิวัตน์  สังคมไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง  อันเป็นผลกระทบจากสังคมวัตถุนิยม   บริโภคนิยมและเทคโนโลยี  ความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงประการหนึ่ง  คือ  การแพร่กระจายของสื่อเสรีทางเพศในลักษณะไร้ขอบเขตและไร้ทิศทาง  จนอาจขั้นที่เรียกว่า  ลามกอนาจารการถั่งโถมของ  "สื่อลามก"  ทั้งจากต่างประเทศ  และการผลิตขึ้นในสังคมไทยเองส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยเองส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติและ  พฤติกรรมของคนในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน.

3.  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  คือ  ปัจจุบันเศรษฐกิจ  การเงิน   อุตสาหกรรม  เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูงและมีการทำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านการผลิตให้ประสิทธิมากขึ้น  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศและประเทศไทยเองด้วย   เช่น  เมื่อมีการแข่งขั้นกันมากขึ้นก็จะให้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและจะทำให้เกิดความขัดแย้งตามมาด้วยเช่นกันและในประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วก็จะทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันมากขึ้น

 

นางสาวนภาพร พนม
IP: xxx.157.228.102
เขียนเมื่อ 
ผลกระทบทางศิปวัฒนธรรม          การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เด็กจะคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ผู้ใหญ่อาจจะสอดแทรกเรื่องข้อมูลต่างๆ เข้าไปในเกมเป็นการฝึกให้คิดเลข ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง   ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง  เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่   ขาดความเป็นธรรมในสังคม   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ การที่สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน 
นายอนุพล สันธนาคร คณะบริหารธุระกิจ การตลาด
IP: xxx.123.200.148
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้   

    1.ผลกระทบทางด้านสังคม จากการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีนั้น กระทบถึงสังคมบ้านเรา เช่น ความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา เป็นต้น  เพราะมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ความสะดวกสบายจะมากขึ้นเป็นเหตุให้มีอุบัติเหตุเิ่มมากขึ้นด้วย และเทคโนโลยีมากก็ทำให้คนมีนิสัยเกียจคร้านมากขึ้น

    2.ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ผลจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ไม่ว่าจะเป็นผลทีเกิดจารการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  เหล่านี้เป็นต้น สภาพการณ์นี้จึงทำให้สภาสิ่งแวดล้อมที่เคยสวยงาม เกิดกเสื่อมสภาพลงและปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน

    3.ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ต่อเยาวชนไทยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสถานที่ หรือพื้นที่ใช้เล่นน้อยลง เด็กจึงหันมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาของเด็กให้มีความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และฝึกเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ การเล่นในปัจจุบันสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน เป็นการสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อเสียคือ มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า ต่างชาติซึ่งเป็นผู้สร้างเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ขึ้น มักสอดแทรกวัฒนธรรมและภาษาไปโดยไม่รู้ตัว

 4.ผลกระทบทางเศรษฐกิจปัจจุบันเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม ในประเทศไทยเราไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเมืองไม่มีความสงบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมของไทยเราเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

ประถม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการเมืองการปกครอง

ด้านศิลปวัฒนธรรม

นายวีระศักดิ์ พพรหมประศรี รหัส 471108101
IP: xxx.26.240.156
เขียนเมื่อ 

ผลกระทบทางลบที่ได้รับจากความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางต่างๆ

1. ด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบค่าเงินบาทต่ออุตสาหกรรมส่งออก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาวการณ์ส่งออก เนื่อง จากภาคการค้าต่างประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ดังนั้น การอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ฯ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

2. ด้านสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์คือปัญหาใหญ่ของโลกร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 60 มีเธนร้อยละ 15 ฟรีออนร้อยละ 12 โอโซนร้อยละ 8 และไนตรัสออกไซด์ร้อยละ 5 จึงมีก๊าซชนิดอื่นด้วย มิใช่มีแต่ก๊าซคาร์บอนไซด์ ก๊าซเหล่านี้ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิ และกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาติเสมอมาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซเหล่านี้เป็นไปตามวัฏจักรของโลก โลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก๊าซดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และมีผลต่อกระบวนการต่างๆ ในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยวิเคราะห์จากฟองอากาศที่อยู่ในแท่งน้ำแข็งดึกดำบรรพ์พบว่าในช่วง 650,000 ปีที่ผ่านมา ไม่มีเวลาไหนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไชค์มีปริมาณเกิน 300 ส่วนต่อล้านส่วน แต่ปัจจุบัน มีก๊าซคาบอนไดออกไซด์ในอากาศมากกว่า380 ส่วนต่อล้านส่วน จากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์เกือบ 3,000 คน มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกชี้ชัดว่า มนุษย์คือต้นเหตุสำคัญของภาวะนี้

3. ผลกระทบทางด้านสังคมศูนย์การศึกษาค้นคว้าเรื่องสุราที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามเรื่องโรคพิษสุราเรื้อรังไว้ว่า โรคพิษสุราเรื้อรังคือการดื่มที่พยายามจะหนีปัญหาซึ่งเกิดจากการดื่มนั่นเองและยังมีคำจำกัดความ ผู้เสพติดสุราก็คือ ผู้ ซึ่งตกเป็นทาสของสารทางเคมี ซึ่งอยู่ในสุรานั้นๆ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาของเครื่องดื่ม ต่างๆผ่านทางสื่อต่างๆ การดื่มสุราในสังคม ทั่วๆ ไปก็จะถือว่าการดื่มสุราคือค่านิยมซึ่งผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะยอมรับกัน และจะพบได้ในทุกชั้นของสังคมในปัจจุบันจะพบมากในสังคมของข้าราชการ นักบริหาร นักการเมือง พ่อค้า นักธุรกิจและตลอดจนถึงชั้นกรรมกร จากการดื่มในสังคมบ่อยครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเสพติดขึ้นได้เป็นการยากที่จะแยกได้ว่า นักดื่มสุราคอทองแดงเพื่อสังคมกับผู้เสพติดสุราเรื้อรังในระยะแรกเริ่มนั้นแตกต่างกันอย่างไร สุรา นั้นมีส่วนร่วมทำให้เยาวชนก่อความยุ่งยากเดือดร้อนในหมู่สังคมมากขึ้นและใน ขณะเดียวก็ทำให้เยาวชนเดินไปในทางที่ผิดปัจจุบันนี้พบว่าสถิติผู้ดื่มสุรา ที่ยังมีอายุน้อยนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการกระทำ เลียนแบบ มาจากผู้ใหญ่ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเอง

4. ผลกระทบทางการเมือง การปกครองทำให้ผู้ที่เป็นนักปกครองใฝ่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเอง ขาดความเป็นระบบบ้านเมืองขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นธรรมในสังคม

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
HTTP/1.0 204 No Content server: Cowboy date: Sat, 26 May 2018 02:34:33 GMT content-length: 0