กมลวัลย์
รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

ร่างข้อบังคับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี


จากเว็บของสภาคณาจารย์เช่นเคย ขอช่วยประชาสัมพันธ์ร่างข้อบังคับต่างๆ โดยมีความนำที่คัดมาจากเอกสารความนำฯ ดังต่อไปนี้

ตามที่สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จัดทำหลักการร่างข้อบังคับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และผู้บริหาร   ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นั้น 

ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ   ได้มีการประชุม และสัมมนาคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหลักการร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับต่าง ๆ   เสร็จสิ้นลงแล้ว  โดยหลักการร่างข้อบังคับต่าง ๆ  ที่นำมาเสนอนี้เป็นการจัดทำในลักษณะการเปรียบเทียบกับข้อบังคับฉบับเดิม  พร้อมทั้งมีเหตุผลประกอบข้อเสนอแนะ ซึ่งถ้าบุคลากรท่านใด มีความเห็นแตกต่าง  หรือมีมุมมองอื่น ๆ ที่ต้องการจะสนับสนุนหลักการร่างข้อบังคับ  หรือต้องการเสนอแนะประเด็นใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหลักการร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหา  แล้ว สามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้ในช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ที่เว็บไซต์  http://morjorpor.kmitnb.ac.th/morjorpor.htm 

  • ที่เว็บไซต์ http://www.senate.kmitnb.ac.th/

  • ที่ตู้แสดงความคิดเห็น ภายในสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

  • ส่งโดยตรงไปที่  ประธานสภาคณาจารย์   ห้อง  213  ชั้น 2   อาคารอเนกประสงค์

  • ส่งที่ตัวแทนสมาชิกสภาคณาจารย์ ประจำหน่วยงานที่ท่านสังกัด ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ความคิดเห็นของท่าน คณะอนุกรรมการ และสภาคณาจารย์ จะได้นำมารวบรวม และประมวลเพื่อการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับในโอกาสต่อไป ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ..   ต่อไป

ท่านสามารถเปิดอ่านร่างข้อบังคับโดยการคลิกที่ชื่อข้อบังคับต่อไปนี้

  1. ร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2. ร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภาฯ

  3. ร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี

ขอเชิญบุคลากร สจพ. อ่านร่างข้อบังคับและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้นนะคะ ตอนนี้กำลังร่างกันอยู่ ท่านมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงหากต้องการแก้ไขได้ ควรใช้สิทธิ์ของท่านในการให้ความเห็นค่ะ การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ข้างต้นนั้นสำคัญมากต่อการพัฒนาของ สจพ. ของเราค่ะ

หมายเลขบันทึก: 114720เขียนเมื่อ 26 กรกฎาคม 2007 04:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 06:16 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี