โรงหนังเร่ เพื่อคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อน

การจัดฉายหนังเร่แต่ละครั้ง ชุมชนที่ประสานงานมา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพียงแต่ ขอให้ประสานงานก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2- 3 วัน เพื่อการเตรียมตัวและประสานงานอาสาสมัครที่จะลงไปช่วยจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง แต่หากท่านจะร่วมสนับสนุนค่าเดินทางบ้างเล็กน้อยเราก็ยินดีครับ

โครงการ โรงหนังเร่ เพื่อคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อน โดย สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)  

       สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นองค์กรอาสาสมัครภาคเอกชน ที่ดำเนินกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองของกลุ่มคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและหยุดเร่ร่อน โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ผ่าน สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้จัดกิจกรรม อาทิ การให้ความรู้ผ่านการเล่นเกม ฉายสไลด์ แผ่นใส เป็นต้น

       สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) เคยจัดกิจกรรมฉายหนังเร่ โดยใช้เครื่องเล่นเทป และโทรทัศน์ขนาด 14 นิ้ว และจัดกลุ่มสนทนาหลังดูหนังสารคดีและหนังการ์ตูนสำหรับเด็ก ปรากฎว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากข้อจำกัดของอุปกณ์ที่ใช้ ทำให้ ไม่สามารถตอบสนองจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มจำนวนขึ้นได้ สมาคมฯจึงคิดจะจัดทำโครงการโรงหนังเร่ขึ้น เพื่อขยายรูปแบบการจัดฉายหนังจากเดิมเป็นการฉายจากเครื่องฉายภาพ LCD เพื่อรองรับจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม และจะตระเวนฉายหนังตามชุมชน ชุมชนแออัด และที่สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้เวลาช่วงเย็น ๆ ไปจนถึงหัวค่ำ ทั้งในวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์อาทิตย์   หากชุมชนใดสนใจจะให้ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ไปฉายหนังให้เด็ก ๆ ดูพร้อมมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชน สามารถติดต่อมาได้ที่               

       สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)

50/357 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 2  ซอยนิมิตใหม่ 1 ถนนนิมิตใหม่              แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ 086 687 0902             

 โทรสาร 02 915 6227

             การจัดฉายหนังเร่แต่ละครั้ง ชุมชนที่ประสานงานมา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพียงแต่ ขอให้ประสานงานก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2- 3  วัน เพื่อการเตรียมตัวและประสานงานอาสาสมัครที่จะลงไปช่วยจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง แต่หากท่านจะร่วมสนับสนุนค่าเดินทางบ้างเล็กน้อยเราก็ยินดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)