กิจกรรมลูกเสือ

  ติดต่อ

  อยากได้มาซิ  

ขอเชิญครูที่สอนกิจกรรมลูกเสือในช่วงชั้นที่ ๑ เข้าอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง ๑๐-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ เก็บค่าธรรมเนียมคนละ ๖๐๐ บาท  ติดต่อ ศน.อุบล พุ่มเดช ๐๘๑-๕๑๗๗๕๙๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดถึงศน.อุบล

หมายเลขบันทึก: 112228, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 14:22:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ศน.km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

นายมณฑล ภู่เจริญ
IP: xxx.26.33.57
เขียนเมื่อ 

ผม อ.มณฑล ภู่เจริญ

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือสำรองชั้นป.1

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อ.มณฑล ภู่เจริญ

08-61300-714

นางรัชนี ชัยวรรณ์
IP: xxx.109.7.215
เขียนเมื่อ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ป.๑-๖

เรียน ท่านศน.อุบล พุ่มเดช

ด้วยดิฉันเป็นครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒(บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

รับผิดชอบสอนวิชาลูกเสือ แต่ยังขาดแผนการสอนที่สมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะครูที่ช่วยสอนเพราะสอนคนเดียวเหนื่อยมากแต่ไม่เคยย่อท้อ ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้าก้าวไกลต่อไป ดิฉันได้รับทราบว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความรักความศรัทธาในกิจกาารลูกเสือไทยได้พัฒนาแผนการสอนลูกเสือ ให้ครูผู้สอนลูกเสือ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

รัชนี ชัยวรรณ์