GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กิจกรรมลูกเสือ

อยากได้มาซิ

ขอเชิญครูที่สอนกิจกรรมลูกเสือในช่วงชั้นที่ ๑ เข้าอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง ๑๐-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ เก็บค่าธรรมเนียมคนละ ๖๐๐ บาท  ติดต่อ ศน.อุบล พุ่มเดช ๐๘๑-๕๑๗๗๕๙๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ศน.km
หมายเลขบันทึก: 112228
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ผม อ.มณฑล ภู่เจริญ

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือสำรองชั้นป.1

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อ.มณฑล ภู่เจริญ

08-61300-714

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ป.๑-๖

เรียน ท่านศน.อุบล พุ่มเดช

ด้วยดิฉันเป็นครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒(บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

รับผิดชอบสอนวิชาลูกเสือ แต่ยังขาดแผนการสอนที่สมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะครูที่ช่วยสอนเพราะสอนคนเดียวเหนื่อยมากแต่ไม่เคยย่อท้อ ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้าก้าวไกลต่อไป ดิฉันได้รับทราบว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความรักความศรัทธาในกิจกาารลูกเสือไทยได้พัฒนาแผนการสอนลูกเสือ ให้ครูผู้สอนลูกเสือ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

รัชนี ชัยวรรณ์