ปัญหาที่เกิดจากผู้ถ่ายทอดและผู้รับความรู้

นอกจากนี้ควรมีการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้คนในองค์กรมีเจตคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ และนำความรู้ที่มีอยู่มาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ต่อไป
     ก่อนหน้านี้ดิฉันได้เสนอเกี่ยวกับปัญหาในการถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรไปแล้ว โดยมองไปในภาพรวมขององค์กรว่าควรมีการริเริ่มโดยการกำหนดเป็นนโยบายเชิงกลยุทธ์ให้ชัดเจน

        ครั้งนี้จะเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาในการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้โดยมองไปที่ผู้ถ่ายทอดและผู้รับ ซึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่นั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะมากจาก ความเชื่อ มุมมอง และทัศนคติของแต่ละบุคคล ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญ การที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้คนในองค์กรอยากนำเรื่องที่ตนรู้ออกมาแบ่งปันโดยไม่หวาดระแวงว่าจะเสียผลประโยชน์ ถูกแอบอ้างผลงาน แม้ว่าบุคคลากรทุกคนรู้ว่าการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่ดี และการแบ่งปันความรู้นั้นไม่ได้ทำให้ความรู้ลดน้อยลงเลยกลับจะทำให้ความรู้นั้นพอกพูนยิ่งขึ้น แต่หลายคนยังมีความกังวลในในการแบ่งปันความรู้กับผู้อื่น ซึ่งองค์กรของดิฉันก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน โดยจะเกิดในลักษณะที่

 - ผู้ถ่ายทอด มีความคิดว่าไม่อยากถ่ายทอดไปให้ผู้อื่น เพราะอาจทำให้ตนเองหมดความสำคัญลง หรืออาจคิดไปในทางร้ายว่าเป็นการลดทอนอำนาจหน้าที่ของตน หรือการที่ผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ที่มีความรู้มากมาย แต่ถ่ายทอดไม่เป็นเนื่องจากขาดทักษะการถ่ายทอด ทำให้ความรู้นั้นไปถึงผู้รับได้ไม่เต็มที่ เป็นต้น

- ปัญหาจากผู้รับ โดยเกิดจากการไม่ยอมรับในตัวผู้ถ่ายทอด เนื่องจากทำงานในระดับเดียวกันคิดว่าตนเองมีประสบการณ์มากกว่า มีการแข่งขันสูงทำให้ขาดความสามัคคี และไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้บริหารว่าต้องการอะไร

 ดังนั้นผู้บริหารต้องชี้แจงให้เข้าใจ ถึงความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ในองค์กรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ก่อน และจำเป็นต้องมีมาตรการและนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ การกระจายความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและองค์กร นอกจากนี้ควรมีการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้คนในองค์กรมีเจตคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ และนำความรู้ที่มีอยู่มาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ต่อไป และต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมภายในให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจ และให้เกียรติกัน เคารพในสิทธิและความคิดของผู้ร่วมงานในทุกระดับแม้เป็นบุคลากรระดับล่างก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายและจำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างวัฒนธรรมเหล่านี้

   

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1114, เขียน: 13 Jul 2005 @ 11:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)