เทคโนโลยีหมายถึง

โจ้
เทคโนโลยีในทางเศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยี มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ

 ความหมาย

คำว่า เทคโนโลยี ในทางเศรษฐศาสตร์ มองเทคโนโลยีว่า เป็นความรู้ของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน ในการนำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (รวมถึงความรู้ว่าเราสามารถผลิตอะไรได้บ้าง) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ทางเทคนิคของเราเพิ่มขึ้น

http://th.wikipedia.org/wiki/

Educational Technology หรือ เทคโนโลยีการศึกษา

ความหมาย  สื่อเพื่อจุดมุ่งหมายทางการศึกษาในการปฏิวัติการสื่อความหมาย เช่น สื่อโสตทัศน์,วิทยุโทรทัศน์,คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ชุดคำสั่งอื่นๆ

http://www.google.com

 

เทคโนโลยีสื่อและการสอน ( Media and Instruction )

คือการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ คำว่าสภาพแวดล้อมไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่เท่านั้นแต่หมายถึงวิธีการ,สื่อและอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการนำส่ง ข่าวสารและเป็นแนวทางในการศึกษาของนักเรียน

เทคโนโลยีการสื่อสาร ( Communication )

การสื่อสาร หมายถึงกระบวนการส่งถ่ายข่าวสารโดยสื่อหลากชนิดจากจุด หรือบุคคล หรือกลอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกจุดหรือบุคคคลหนึ่ง (ดร.สุพิทย์ กาญจนพันธุ์,รวมศัพท์เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา

http://ww.yahoo.com

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) ว่าหมายถึงเทคโนโลยีที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของข้อมูลและสัญญาณที่ปรากฏอยู่ในรูป digitized codes ทั้งนี้ให้รวมถึง digital audio (เสียงเพลงที่อยู่ในรูปดิจิตัล) digital video (ภาพยนตร์ในรูปดิจิตัล) และ digital images (ภาพนิ่งในรูปดิจิตัล) ซึ่งกล่าวโดยรวม คือเป็นเทคโนโลยีข้อมูลหลายสื่อ (multimedia) นั่นเอง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อกัน สำหรับใช้ในการส่งและรับข้อมูล และมัลติมีเดียเกี่ยวกับความรู้ โดยผ่านกระบวนการประมวลหรือจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและความสะดวกมาใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้คนไทยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (อ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)

http://www.geocities.com/pakorn_et8/

 

เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
     ความหมายของเทคโนโลยี
     คำว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า "Technologia" แปลว่า การกระทำที่มีระบบ อย่างไรก็ตามคำว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับคำว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

http://www.tpa.or.th/tpawbs/viewtopic.php

 

เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร  

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงศึกษากฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ได้มาจากข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล.

http://learners.in.th/planet/information

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน joe

คำสำคัญ (Tags)#ความหมายของเทคโนโลยี

หมายเลขบันทึก: 103596, เขียน: 15 Jun 2007 @ 14:45 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

dog
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดี......จบและจบ

aun2
IP: xxx.57.137.51
เขียนเมื่อ 

เออกันมาเยอะๆนร้า

[email protected]

a-aun2.hi5.com

ปั้น
IP: xxx.144.246.174
เขียนเมื่อ 

-----

เบลล์ retrospect
IP: xxx.7.171.73
เขียนเมื่อ 

สวัสดีทุกคนคับผม

คนอ่ะดิ
IP: xxx.42.82.125
เขียนเมื่อ 

ทำไมข้อมูลน้อยจัง??